xStation5: Analýza trhu

  • Platforma
3 minute(s)
Při obchodování na finančních trzích je dobré mít co nejvíce informací a xStation 5 vám přináší skutečný náskok při hledání a identifikaci potenciálních obchodních příležitostí. V této lekci pokryjeme jedinečné funkce platformy xStation 5, které jsou navrženy tak, aby vám pomohly lépe obchodovat.

V části Analýza trhu naleznete Tržní Sentiment, Největší pohyby, Akciový screener a Heatmap. Záložky v této funkci jsou navrženy tak, aby vám před obchodováním poskytly více informací.

Analýza trhu v xStation 5

Tržní sentiment (Market Sentiment)

Začněme s tržním sentimentem, který ukazuje, jak obchodníci XTB z celého světa zadali své pozice na různých trzích a říká, jaké procento klientů má otevřené dlouhé nebo krátké pozice na jednotlivých instrumentech. Filtry můžete použít k prohlížení různých nástrojů na základě jejich třídy aktiv nebo ke hledání konkrétního trhu prostřednictvím vyhledávacího panelu.

Tržní sentiment (Market Sentiment) v xStation 5

Chcete-li kdykoli na trhu obchodovat, stačí klepnutím na ikonu "Obchod" otevřít okno pro novou objednávku.

Akciový screener

Záložka Akciový screener umožňuje filtrovat tisíce akcií CFD do zúženého seznamu na základě konkrétních požadavků, které si stanovíte, jako jsou tržní kapitalizace, zisk na akcii, poměr ceny k zisku, dividendový výnos, návratnost kapitálu a BETA. K dispozici je také mnoho dalších filtrů k zobrazení kliknutím na tlačítko Zobrazit další filtry. Jakmile vyberete, které filtry jsou pro Vás důležité, jednoduše posouváním zužujete nebo rozšiřujte rozpětí každého filtru na požadované úrovně a seznam akcí se automaticky zúží pouze na ty, které vyhovují Vašim požadavkům. Můžete také zúžit výběr podle země nebo sektoru. Je to velmi výkonný nástroj, který Vám pomůže najít společnost, která vyhovuje Vašim obchodním potřebám. Představte si například, že chcete koupit CFD na akci, která vyplácí dividendu, vytvořila solidní růst své hodnoty a patří do sektoru IT. Teoreticky to bude trvat dlouho. V praxi to bude chvíli trvat jen s xStation 5.

Akciový screener

Heatmap

Heatmap ukazuje, které trhy zaznamenaly největší růst a pokles v různých časových obdobích vizuálněji než funkce Největší pohyby. Čím silnější je trh, tím je zelenější, zatímco nejslabší trhy jsou zbarveny červeně. Můžete si zvolit forex, akcie a relevantní časové období a Heatmap se automaticky  vygeneruje na základě těchto filtrů.

Heatmap

Způsob, jakým se zobrazují informace, se liší v závislosti na tom, zda zobrazujete forex nebo akcie. Pokud jde o forex, hlavní měna je uvedena ve středu mapy a trhy, které oproti ní vzrostly nejvíce, jsou uvedeny na levé straně obarvené červenou barvou, zatímco slabší trhy jsou zelené na pravé straně. Například při pohledu na menu USD můžete vidět, že za poslední týden je silnější vůči měnám vlevo, ale ztratil hodnotu vůči měnám napravo. Jak jste ho mohli využít při obchodování? Představte si, že je to třetí po sobě následující den ztráty USD vůči JPY. Podívejte se na graf a zjistěte, jak se USDJPY pohybuje v nejbližších dnech. Změna hodnoty USDJPY, kterou jste zaznamenali, ukázala, že klesající trend by mohl pokračovat a pokud se to potvrdí tím, co se děje v grafu, můžete to využít, abyste zadali pozici.

U akcií jsou tyto skupiny seskupeny podle sektorů, přičemž velikost bloků vychází z tržní kapitalizace. Takže to je důvod, proč uvidíte, že Apple má větší blok ve srovnání s Hewlett-Packard. Podobně jako u forexu jsou akcie, které jsou nejsilnější, obarvené na zeleno a ty nejslabší jsou vyznačeny červeně, podle časového rámce. Pokud kliknete na příslušnou akci, objeví se pop-up okno, ktoré zobrazuje, jaká je výkonnost akcie ve srovnání se zbytkem jejího sektoru. Chcete-li obchodovat s jakýmkoli trhem na Heatmap, jednoduše poklepejte na nástroj a objeví se nové okno objednávky.

Pamatujte na to, že analýza trhu je založena na pravděpodobnosti a podle jednoho ze tří hlavních principů technické analýzy je větší pravděpodobnost, že tržní trend bude pokračovat, než že by se obrátil. To znamená, že nástroj Největší pohyby může být použit jako jedno z Vašich pravidel pro identifikaci trendů, což Vám pomůže rychleji a efektivněji dělat kvalifikovanější obchodní rozhodnutí.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."