Základní rozdělení v MetaTrader 4

2 minute(s)

V této lekci se dozvíte:

● Hlavní funkce platformy MT4

● Jak se do platformy přihlásit

● Které nástroje jsou v platformě MT4 k dispozici

MetaTrader 4 (MT4) je jednou z nejpopulárnějších obchodních platforem. Její jednoduché a intuitivní rozhraní z ní dělá jeden z hlavních pilířů obchodování, který už desetiletí využívají obchodníci po celém světě.

MT4 je dobrá volba, pokud máte zájem o vytváření vlastních automatizovaných obchodních strategií, ukazatelů a doplňků, nebo o hledání otevřené investiční platformy.

MT4 můžete nainstalovat jako program do počítače nebo jako aplikaci do mobilního telefonu či tabletu.

Chcete-li nainstalovat MT4 do počítače, klikněte zde a postupujte podle instrukcí. Chcete-li se přihlásit do webové verze, stačí kliknout na tlačítko pro přihlášení v pravém horním rohu této stránky.

Přihlaste se k MT4

Po zadání loginu, hesla a serveru se platforma MT4 automaticky spustí. Pokud máte více účtů - například demo a reálný účet - můžete si zvolit, na jakém chcete obchodovat pomocí rozbalovací nabídky v přihlašovacím okně MT4. Přepínání mezi účty je rychlé a snadné a nebudete muset znovu zadávat podrobnosti o účtech.

Jak můžete vidět, výchozí zobrazení platformy MetaTrader 4 je rozděleno do tří modulů:

Okno Trh

Modul vlevo nahoře je sekce Trh, kde najdete seznam instrumentů dostupných k obchodování v platformě MT4 u XTB. Pokud nemůžete najít nějaký instrument, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na libovolný symbol a zvolit "Ukázat všechny symboly". Market Watch je místo, kde můžete pomocí pravého tlačítka myši otevřít samostatná okna s novou objednávkou, hloubkou trhu a specifikací instrumentů. Můžete si také zobrazit jen vlastní oblíbené trhy, sledovat je a dávat si je do skupin. V MT4 můžete vybírat z měnových párů, komodit a indexů. Okno Trh vám umožňuje sledovat cenové změny instrumentů v reálném čase.          

Okno Graf

Modul vpravo nahoře je okno Grafu. Jak můžete vidět, je to hlavní část platformy MT4. Grafy ukazují cenové pohyby instrumentů pro stanovený čas (minutový, hodinový, denní, týdenní atd.). Grafy jsou nejdůležitějším zdrojem informací o trhu pro technické obchodníky a jsou nezbytné pro provádění technické analýzy, práce s indikátory nebo skripty. Platforma MT4 umožňuje snadné přizpůsobení vzhledu grafů podle vašich potřeb a můžete si je uložit jako výchozí, takže budou připravené při každém přihlášení. Navíc můžete snadno zadat novou objednávku přímo z libovolného grafu během několika sekund.

Terminál

Spodní modul je Terminál. Právě zde spravujete a monitorujete své obchodování, otevřené obchody a čekající objednávky, historii obchodního účtu, celkovou bilanci a vlastní kapitál i vaší marži. Můžete zde upravovat  své pozice přidáním Stop Lossu nebo Take Profitu.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.