Základní terminologie

Související témata:
Doba čtení: 6 minut(y)
Obchodování na finančních trzích může zpočátku zdát poměrně náročné a komplikované. Díky velkému množství informací, které jsou snadno přístupné on-line, jakož i neustále se rozšiřujícím způsobem interpretace grafů, údajů a rychle se vyvíjejících trhů, je snadné být zahlcen nebo podlehnout strachu z neznáma. Jednou z nejlepších věcí, kterou je třeba mít na paměti, je jednoduchost. Začněme tedy krok za krokem se základními pojmy a definicemi, které budete využívat na Vaší cestě tradingu.

Finanční páka

Finanční páka Vám umožňuje dosáhnout velkou expozici na trhu při relativně malém počátečním vkladu. Kdykoli vidíte procento uvedené než 5 % nebo 10:1 při odvolávání se na počáteční vklad, je to hodnota finanční páky dostupná na daném trhu.

Pojďme si to vysvětlit pomocí srovnání s tradičním investováním. Pokud byste například chtěli koupit 10 000 akcií společnosti Barclays a cena akcie je 280p, Vaše celkové investiční náklady budou činit 28 000 £ - bez komise nebo jiných poplatků, které by si Vás broker účtoval za transakci.

Při obchodování s CFD kontrakty však potřebujete jen malé procento z celkové obchodované hodnoty na otevření pozice a udržení stejné úrovně expozice. Ve společnosti XTB Vám na akcie společnosti Barclays poskytneme finanční páku 10: 1 (nebo 10%), takže na to, abyste mohli obchodovat se stejnou hodnotou, budete potřebovat počáteční vklad v hodnotě 2 800 £.

Pokud cena akcií společnosti Barclays vzroste o 10% na 308p, hodnota pozice dosáhne 30 800 £. Takže s počátečním vkladem ve výši pouze 2 800 £ dosáhl tento obchod s CFD zisk v hodnotě 2 800 £. To představuje 100% výnos Vaší investice, ve srovnání s pouze 10% výnosem, kdyby byly akcie nakoupeny fyzicky.

Pokud však cena akcií Barclays klesne o 10 % na 252p a Vy na této úrovni uzavřete svou nákupní (long) pozici, ztráta z tohoto obchodu bude rovněž 2 800 liber. Při obchodování bez finanční páky by ztráta činila 280 liber.

Výhody finanční páky:

  • Finanční páka Vám umožňuje maximálně využívat Vaše finanční prostředky tím, že můžete obchodovat velké pozice s počátečním vkladem ve výši zlomku obchodované hodnoty
  • Můžete otevírat větší pozice, než byste byli schopni otevřít v případě fyzického nákupu
  • Vaše výnosy jako podíl vaší počáteční investice jsou mnohem vyšší
  • Můžete rovíjet svůj kapitál investováním do různých aktiv

Rizika finanční páky

  • Vzhledem k tomu, že Vaše zisky jsou zvětšeny, Vaše ztráty mohou být zvýšeny také. Pokud neřídíte riziko opatrně, ztráty se mohou stát velmi významnými pro celou investici.

Při investování do Forexu pres CFD je použití pákového efektu neodmyslitelnou charakteristikou nástroje.

Pip

Pojem pip je odvozen z anglického výrazu 'percentage in points'.

Pip představuje nejmenší změnu ceny na příslušném trhu. Velikost pipu se pro různé trhy liší.

Můžete si například všimnout, že kurz většiny měnových párů je vyjádřen na čtyři desetinná místa - to znamená, že pokud se např. GBPUSD pohne z 1.2545 na 1.2546, jde o pohyb o jeden pip. Na druhé straně je však jeden pip při páru USDJPY ekvivalentní cenovému pohybu v hodnotě 0.01, protože tento pár je kotován pouze na dvě desetinná místa.

Můžete určit, kolik získáte nebo ztratíte při pohybu trhu o pip za pomoci velikosti lotu zadaného jako objem Vašeho obchodu. Například hodnota pipu při transakci s 1 lotem při měnovém páru EURUSD činí 8.42 EUR.

To znamená, že pokud se trh pohne ve Váš prospěch o 10 pipů, dosáhnete zisk 84.2 EUR (8.42 x 10). Na druhé straně však také platí, že pokud se trh pohne proti Vám o 10 pipů, dosáhnete ztrátu ve výši 84.2 EUR (8.42 x 10). Je velmi důležité znát hodnotu pipu před otevřením transakce na daném trhu, abyste plně pochopili velikost Vašeho potenciálního zisku nebo ztráty.

Cena bid a cena ask

Při obchodování na finančních trzích máte vždy k dispozici dvě ceny: cena ask (nákupní) a cena bid (prodejní).

Cena bid je vždy nižší než cena ask a rozdíl mezi nimi představuje tzv. spread, který je zároveň nákladem na otevření pozice na daném trhu.

Například, pokud ve své obchodní platformě vidíte kurz měnového páru EURUSD vyjádřený jako 1.117562 / 1.17570, znamená to, že cena bid je 1.17562 a cena ask je 1.17570.

Při otevření dlouhé pozice nebo jinak "nákupu" na konkrétním nástroji bude Vaše pozice otevřena za cenu ask a zavřena za cenu bid. Na druhé straně, když zrealizujete krátkou pozici nebo jinak "prodáte" Vaše pozice se otevře na ceně bid a uzavře se na ceně ask.

Spread

Spread na finančních trzích představuje rozdíl mezi nákupní (ask) cenou nástroje a prodejní (bid) cenou nástroje. Při otevírání obchodu na trhu je spread zároveň hlavním nákladem pozice. Čím užší je spread, tím nižší jsou náklady na obchodování. Čím je spread širší, tím vyšší jsou náklady. Na spread se můžete také dívat jako na minimální vzdálenost, kterou musí trh překonat ve Váš prospěch, abyste mohli začít vydělávat.

Například, řekněme, že náš trh EURUSD je kotován s nákupní cenou 1,1784 a prodejní cenou 1,1783. Spread se tedy vypočítá odečtením 1.1783 od 1.1784 - což představuje celkový spread 0,0001 nebo 1 pip. Jakmile zrealizujete obchod na trhu EURUSD a trh se pohne nejméně o 1 pip ve Váš prospěch, je to moment, od kterého může Vaše pozice začít tvořit zisk. To je také důvod, proč při prvním otevření obchodu začínáte s malou ztrátou.

Jak pochopit náklady na spread s platformou xStation

Pokud používáte k obchodování platformu MT4, bude třeba si vypočítat peněžní hodnotu spreadu manuálně. V případě platformy xStation je jednou z unikátních funkcí pokročilá obchodní kalkulačka, která okamžitě vypočítá náklady na spread v závislosti na velikosti transakce. V příkladu níže můžeme vidět, že pokud bychom otevřeli pozici na měnovém páru EURUSD o velikosti 1 lot a spreadu 0.8 pips, peněžní hodnota spreadu by představovala částku 178.11 CZK.

Stop Loss

Zkušení obchodníci jistě potvrdí, že jedním z klíčů k dosažení úspěchu na finančních trzích v dlouhodobém horizontu je uvážlivé a důsledné řízení rizik. Používání stop lossu je jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak může obchodník své riziko řídit.

Co je pokyn stop loss?

Stop loss je typem zavíracího pokynu, který obchodníkovi umožňuje specifikovat konkrétní úroveň na trhu, na kterou pokud se cena dostane, obchod bude automatický uzavřen našimi systémy, zpravidla ve ztrátě. Odtud pochází i označení stop loss, jelikož pokyn účinně zastaví Vaše ztráty.

Jak funguje pokyn stop loss v praxi?

 

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Podívejme se na příklad uvedený výše. Obchodník otevřel dlouhou pozici na měnovém páru EURUSD s očekáváním, že kurz vzroste na hodnotu vyšší než 1.13961, což je vyznačeno první linií. Všimněte si druhou čáru níže v grafu, což je stop loss nastaven na úrovni 1.13160. To znamená, že pokud trh klesne pod tuto úroveň, pozice obchodníka bude automaticky uzavřena se ztrátou - a tím je obchodník chráněn před jakýmikoliv dalšími cenovými pohyby směrem níže. Stop loss pomáhá řídit Vaše riziko a udržet Vaše ztráty na přijatelné a kontrolované minimální částce.

Rizika pokynu Stop Loss

Ceny nastavené pomocí pokynu Stop Loss nejsou garantované zavírací ceny. Broker vykoná pokyn za stejnou nebo nejlepší možnou cenu, podle pořadí přijatých objednávek. V případě vysoké volatility na trhu může vzniknout významný rozdíl mezi zadanou a realizovanou zavírací cenou. Stejně tak v případě tzv. cenové mezery, kdy trh „přeskočí“ zadanou cenu, bude pokyn Stop Loss realizován brokerem na nejbližší možné ceně.

Take Profit

Pokyn take profit je pokyn, který uzavře Váš obchod, pokud dosáhne určité úrovně zisku. Pokud bude dosaženo vámi nastavená úroveň Take Profitu, obchod bude uzavřen na aktuální tržní ceně.

Jak funguje pokyn take profit v praxi?

 

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Pozrime sa na príklad uvedený vyššie. Obchodník otvoril krátku pozíciu na menovom páre EURUSD s očakávaním poklesu hodnoty kurzu pod 1.13941, čo je vyznačené prvou líniou. Všimnite si čiaru nižšie, čo je take profit nastavený na úrovni 1.12549. To znamená, že ak trh klesne na túto úroveň, pozícia obchodníka sa automaticky uzavrie so ziskom. Zastaví sa však aj akékoľvek ďalšie zvyšovanie zisku, ak by trh klesal ďalej.  Obchodník získa z trhu vopred stanovenú úroveň zisku a pozícia sa uzavrie.

Podívejme se na příklad uvedený výše. Obchodník otevřel krátkou pozici na měnovém páru EURUSD s očekáváním poklesu hodnoty kurzu pod 1.13941, což je vyznačeno první linií. Všimněte si linie níže, což je Take Profit nastaven na úrovni 1.12549. To znamená, že pokud trh klesne na tuto úroveň, pozice obchodníka se automaticky uzavře se ziskem. Zastaví se však i jakékoliv další zvyšování zisku, pokud by trh klesal dále. Obchodník získá z trhu předem stanovenou úroveň zisku a pozice se uzavře.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk