Úvod do oscilátorů a indikátorů

POKROČILÝ - Lekce 1

V této lekci se dozvíte:

 • Nejoblíbenější technické oscilátory a indikátory
 • Jejich výhody a nevýhody
 • Jak v praxi používat indikátory jako RSI nebo MACD
Délka: 10 min.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Úvod do oscilátorů a indikátorů

Indikátory a oscilátory jsou nástroje, které pomáhají identifikovat převládající trend a sentiment na trhu a používají se také k určení bodů obratu nebo vstupních a výstupních bodů. V tomto článku vám představíme nejpopulárnější indikátory a oscilátory, které se běžně používají.

Nejoblíbenější technické ukazatele jsou:

 • Klouzavé průměry: SMA/EMA
 • Bollinger bands (Bollingerova pásma)   

Oblíbené oscilátory jsou:

 • MACD
 • RSI

Bollinger Bands (Bollingerova pásma)

Bollinger bands jsou pásma volatility, která se nacházejí nad a pod klouzavým průměrem. Volatilita je založena na směrodatné odchylce, takže čím je širší pásmo, tím je větší volatilita.

Bollinger Bands

Podívejme se na to, kdy nám indikátor Bollinger bands dává signál k nákupu a kdy k prodeji.

Rostoucí trend

 • Je-li rostoucí trend silný, na pravidelné bázi dosahuje horní pásmo. Dosažením horního pásma se ukazuje, že daný instrument se tlačí výše a nákupní aktivita zůstává silná.         
 • Pokud cena v rostoucím trendu spadne (klesne), zůstane nad střední linií a pak se vrátí zpět do horního pásma, zobrazuje to velkou sílu trhu.         
 • Během rostoucího trendu by cena neměla klesnout pod spodní pás. Pokud k tomu dojde, znamená to, že uptrend zpomalil a může dojít k jeho obratu.

Klesající trend

 • Je-li klesající trend silný, na pravidelné bázi dosahuje spodní pásmo. Dosažení spodního pásma ukazuje, že prodejní aktivita zůstává silná. 
 • Pokud se cena v klesajícím trendu vrátí (stoupá), zůstane pod středovou linií a pak se vrátí zpět ke spodní linii, ukazuje na velkou sílu trhu.
 • V klesajícím trendu by se cena neměla dostat nad horní pás. Pokud k tomu dojde, znamená to, že downtrend zpomalil a může dojít k jeho obratu. 

Oscilátory

Název oscilátory vychází z toho, že oscilují (jako sinusová vlna) kolem vodorovné linie nazývané čára rovnováhy. To platí pro cenové body a nulové momenty, což jsou body, ve kterých se hybnost nezvyšuje, ani neklesá. Pokud by tomu tak bylo, můžeme říci, že trh je stabilní a že trend směřování je stále třeba sledovat.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Charakteristika oscilátoru

 • Určuje, kdy je cena náchylná pro korekci (kdy je trh vyčerpán v převládajícím trendu).
 • Poskytuje signál pro prodej v překoupené zóně a signál pro nákup v přeprodané zóně.
 • Zobrazuje rozdíly mezi oscilátorem a cenou, která je užitečná při realizaci obchodních rozhodnutí. 

MACD

Indikátor MACD byl vyvinut Geraldem Appelem. Zobrazuje rozdíl dvou exponenciálních klouzavých průměrů, které se pohybují s devítiperiodním exponenciálním průměrem rozdílu jako signální čáry. V současné době je typický indikátor MACD definován jako 12-26-9, kde 12 a 26 jsou období pro dva exponenciální průměry a 9 označuje období pro signální čáru.

Výsledkem je plynulý oscilátor, který může poskytovat signály pro transakce: průsečík nulové linie, divergence a průsečík vstupního signálu v překoupené nebo přeprodané zóně. Podívejme se na obchodní signály, které jsou generovány MACD.

Bollinger Bands

Nákupní signál MACD vzniká, když hlavní linie MACD (modrá čára) protne signální linii MACD (červená čára) směrem nahoru. Podobně, když MACD protne signální linii MACD směrem dolů, vzniká prodejní signál. Mohli bychom také zadat obchody založené na protnutí nulové linie MACD. Nákupní signál pak vzniká, když modrá čára překročí hranici nulové čáry směrem nahoru a prodejní signál, když naopak hlavní linie MACD překročí hranici nulové čáry směrem dolu.

Křížení klouzavého průměru MACD je jedním z mnoha způsobů interpretace indikátoru MACD. Použití histogramů MACD a divergencí MACD jsou dvě další důležité metody použití MACD.

RSI (Relative Strength Index)

RSI je ukazatelem technického momentu, který porovnává rozsah nedavných výdělků a nedavných ztrát k určení, kdy je podkladové aktivum překoupené, nebo přeprodané. Obecně by měl indikovat, kdy se může objevit potenciální korekce nedávného pohybu.

Bollinger Bands

RSI je pravděpodobně nejběžnější oscilátor a typicky se používá po dobu 14 dní. Hodnota RSI, která se pohybuje od 0 do 30, signalizuje přeprodanost trhu. Obchodníci předpokládají, že přeprodaný měnový pár naznačuje, že klesající trend se pravděpodobně obrátí a může být považován za nákupní příležitost.

Na druhou stranu hodnota RSI spadající do oblasti 70-100 signalizuje překoupenost trhu. Tento signál naznačuje, že úroveň rezistence pro daný instrument je blízko nebo je dosažena, a že pravděpodobně poklesne; Obchodníci by to interpretovali jako prodejní příležitost. Například pokud zjistíte, že RSI pro EURUSD stoupne nad 70, vzniká prodejní signál a je možné měnový pár prodat.

Výhody a nevýhody

Technické indikátory a oscilátory patří mezi užitečné nástroje. Mohou ukázat, kdy bude možné otevřít obchod a kterým směrem by se mohl vydat. Je však třeba si uvědomit, že jsou založeny na minulosti, nikoliv na budoucnosti. To znamená, že čas od času mohou generovat falešný signál, který může vést ke ztrátě. Zodpovědný obchodník by jim proto neměl vždy 100% důvěřovat, ale měl by je použít jako potvrzení nebo negaci svého signálu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Kvíz

Vyzkoušejte si své znalosti v našem kvízu:

SPUSTIT KVÍZ
1/3

Růst indikátoru RSI nad úrovní 70 naznačuje, že:

DALŠÍ OTÁZKA
2/3

Nákupní signál na základě MACD vznikne, když:

PŘEDCHOZÍ DALŠÍ OTÁZKA PŘEDCHOZÍ
3/3

Technické oscilátory:

PŘEDCHOZÍ UKONČIT KVÍZ PŘEDCHOZÍ

Je nám líto, ale v tomto kvízu jste neuspěli. Můžete to zkusit znovu. Váš výsledek je . Nesprávné odpovědi:

ZKUSIT ZNOVU

Výborně! Úspěšně jste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYZKOUŠET NA DEMO ÚČTU PŘEJÍT NA DALŠÍ KURZ

POKROČILÝ lekce:

Vyzkoušejte své znalosti na demo účtu platformy xStation

VYZKOUŠET DEMO

Další kurz: Technická analýza

Vzdělávací články o pokročilých tématech technické analýzy pro zkušené obchodníky. Pokročilé indikátory, Elliotovy vlny a harmonické obchodování.

ZAČÍT