Otwórz konto Otwórz demo

Aktualności

piątek - 24 maja 2019
08:52

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

28.05 Wtorek – HKComp, HKComp., HKComp+, HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp..

Dywidendy (płatne w gotówce):

27.05 Poniedziałek – EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash, CZKCASH

28.05 Wtorek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, SPA35cash

29.05 Środa – US30.cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash, FRA40.cash, UK100.cash

30.05 Czwartek – US30.cash, US500.cash, FRA40.cash, HK.cash, CZKCASH

31.05 Piątek – EU50.cash, HK.cash

 

Święta (zmiany godzin handlu):

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

27.05 Poniedziałek   ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ALUMINUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC. ZINC.., ZINC+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+, SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+, UK.100, UK100., UK.100.., UK.100+

30.05 Czwartek – SUI20, SUI20.,SUI20+,SUI20..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

27.05 Poniedziałek - US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUSUD.., SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAGUSD.., USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+ – handel do 19:00

27.05 Poniedziałek - VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - handel do 17:30

27.05 Poniedziałek - OILs, OILs., OILs.., OILs+ – handel do 19:30

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

27.05 Poniedziałek – dywidendy na AGS.BE, AKE.FR, ELIS.FR, GLE.FR, GTT.FR, NXI.FR, SAF.FR, SK.FR, UHR.CH, VIG.CZ, WSV2.DE

 

28.05 Wtorek - dywidendy na AMC.PL, CRI.US, EUR.PL, H.US, JACK.US, L.US, RE.US, SON.PT, SPGI.US, TER.US, WLK.US

29.05 Środa - dywidendy na ALD.FR, BNP.FR, CHE.US, DSY.FR, EVK.DE, EVRG.US, FBP.US, FINGB.SE, FRA.DE, GS.US, HOG.US, MXIM.US, PAC.US, RHM.DE, SIX.US, SPIE.FR, SPL.PL, TV.US, XYL.US

30.05 Czwartek - dywidendy na ABS.PL, ABX.US, ADI.US, AEM.US, AGNC.US, ALL.US, BAM.US, BVIC.UK, CBOE.US, CDR.PL, CPA.US, CSX.US, DOV.US, EBAY.US, EL.US, FBHS.US, FDS.US, FR.FR, FTV.US, GLW.US, GNC.UK, GOLD.US, GPOR.UK, GRI.UK, HUBB.US, IBKR.US, KHC.US, KU2.DE, LB.US, LEG.DE, MKS.UK, NG.UK, NTES.US, NVDA.US, NWL.US, OI.US, OSB.US, PRGO.US, PSEC.US, SAZ.DE, SBGI.US, SBS.DE, SGE.UK, SPI.UK, STAG.US, STI.US, TGI.US, TSN.US, TW.US, UDG.UK, UNP.US, VOYA.US, WTB.UK

31.05 Piątek - dywidendy na APR.PL, ASH.US, BLL.US, BWA.US, CDK.US, DNKN.US, EO.FR, EXPD.US, FLR.US, HCA.US, HIG.US, IBS.PT, IGT.US, IMS.PL, IPN.FR, JNPR.US, K.US, KNX.US, LMT.US, MAN.US, MCK.US, MLM.US, MTB.US, NKE.US, NN.NL, NOC.US, O.US, PEI.US, PFG.US, PII.US, SF.US, SSNC.US, TAC.US, UHS.US, WEN.US, WPG.US

Święta (zmiany godzin handlu):

27.05 Poniedziałek – Wielka Brytania, USA – brak handlu

29.05 Środa - Szwecja – handel skrócony (09.00-13.00)

30.05 Czwartek - Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria – brak handlu

31.05 Piątek - Dania – brak handlu

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

czwartek - 23 maja 2019
22:38

Rolowanie TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. -34 pkt swapowych dla pozycji długiej; 34 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

17:39

Rolowanie TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach TNOTE, TNOTE+, TNOTE. oraz TNOTE.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. ok. 0.35 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 21 maja 2019
22:44

Rolowanie OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. 90 pkt swapowych dla pozycji długiej; -90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:16

Rolowanie OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL, OILs, OILs+, OILs. oraz OILs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. ok. -0.79 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 17 maja 2019
07:49

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

21.05 Wtorek – OIL, OIL., OIL.., OIL+.

23.05 Czwartek – TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+.

Dywidendy (płatne w gotówce):

20.05 Poniedziałek – US100.cash, US500.cash, EU50.cash, ITA40.cash, FRA40.cash, HK.cash

21.05 Wtorek – US100.cash, US500.cash, EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash

22.05 Środa –  US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash, EU50.cash, HK.cash, CZKCASH

23.05 Czwartek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash, CZKCASH

24.05 Piątek – FRA40.cash, HK.cash

 

Święta (zmiany godzin handlu):

21.05 Wtorek  – USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+  – brak handlu

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

20.05 Poniedziałek – dywidendy na: AI.FR, ALK.US, AMP.IT, ASB.PL, ATL.IT, AZM.IT, BC.US, BHGE.US, BPE.IT, BRE.IT, BVI.FR, BZU.IT, DIA.IT, EDEN.FR, ENI.IT, FCA.IT,  FP.FR, FRE.DE, FTI.FR, FTI.US, G.IT, IG.IT, IMA.IT, ISP.IT, LDO.IT, LHN.CH, LPX.US, MCHP.US, MONC.IT, NK.FR, PAAS.US, PIRC.IT, RBAG.CZ, ROTH.FR,  SAL.IT, SEV.FR, SFER.IT, SNA.US, SWKS.US, TEN.IT, TOD.IT, TS.US, UBI.IT, US.IT

21.05 Wtorek – dywidendy na:  AFL.US, AGN.NL, CTSH.US, DEC.FR, EL.FR, ENGI.FR, EQIX.US, EUCAR.FR, FGR.FR, GTC.PL, HO.FR, MF.FR, ML.FR, MNC.PL, OMV.DE, PVH.US, RENE.PT, SOLB.BE, TKR.US, WYNN.US

22.05 Środa – dywidendy na:  AM.FR, AMAT.US, COFA.FR, CPTA.US, EDF.FR, ENX.FR, ES.US, EXPE.US, JKHY.US, NOEJ.DE, NOKIA.FI, NOKIASEK.SE, NOS.PT, O2D.DE, PBR.US, TRU.US, VAC.US

23.05 Czwartek – dywidendy na:  ARL.DE, AVST.UK, BNZL.UK, BOL.SE, BRW.UK, BWY.UK, CBK.DE, CCL.UK, CCL.US,  CDW.US, CHL.US, CMI.US, DAI.DE, DCC.UK, DFS.US, EFX.US,FIVE.UK, FLIR.US, GET.FR,  HII.US, HL.US, HON.US, HSY.US, HWDN.UK, IMB.UK, LEN.PL, MAN.DE, MAR.US, MARS.UK, MGA.US, MKSI.US, MMM.US, MRW.UK, MS.IT, OXSQ.US, PBA.US, PBI.US, PFG.UK, RHI.US, RS.US, SONC.PT, SXS.UK, SY1.DE, TEL.US, VMC.US, WERN.US, WPM.US

24.05 Piątek – dywidendy na:  ACA.FR, AIZ.US, AMUN.FR, ASRNL.NL, ATO.US, BPOP.US, DBK.DE, FANG.US, IP.US, JNJ.US, KEY.US, LSG.NO, LXS.DE, NDSN.US, PRU.US, SMG.US, SZG.DE, TSCO.US, WCH.DE, YUMC.US

 

Święta (zmiany godzin handlu):

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

 

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

nomorenewstoshow