Aktualności

poniedziałek - 16 lipca 2018

Szanowny Kliencie,

dnia 22 maja 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ("ESMA") wydał decyzję w sprawie tymczasowego wprowadzenia ograniczeń w zakresie kontraktów na różnice ("CFD") od  dnia 1 sierpnia 2018 r.

Ograniczenia te stosują się do wszystkich europejskich domów maklerskich, w tym XTB w zakresie w jakim oferują instrumenty CFD klientom detalicznym.

Działania wymagane przez ESMA od XTB obejmują:

1.      zmniejszenie klientom detalicznym dźwigni finansowej przy otwarciu pozycji do poziomu pomiędzy 30:1  a 2:1 w zależności od rodzaju instrumentu bazowego:

a.      30:1 dla CFD, w których instrumentem bazowym jest para walutowa składająca się z dwóch następujących walut: EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF.

b.      20:1 dla CFD, których instrumentem bazowym są inne pary walutowe, złoto oraz główne indeksy akcyjne.

c.      10:1 dla CFD, dla których instrumentem bazowym są towary oraz pozostałe indeksy akcyjne.

d.      5:1 dla CFD, których instrumentem bazowym są towary lub akcje.

e.      2:1 dla CFD,  których instrumentem bazowym jest kryptowaluta.

Jednocześnie XTB ostrzega, iż w przypadku, w którym klient detaliczny od dnia 28 lipca 2018 r. dokona częściowych zamknięć pozycji na platformie MT4 , pozostała część pozycji będzie rozliczana wg stawek depozytu zabezpieczającego wymaganego przez ESMA. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zmiana dźwigni może spowodować wcześniejsze zadziałanie mechanizmu stop-out, w związku z czym klient powinien upewnić się, że posiada na swoim rachunku wystarczające środki finansowe do jego działań inwestycyjnych.

2.      stosowanie wystandaryzowanego mechanizmu stop-out wobec pozycji klienta detalicznego, w sytuacji w której minimalny całkowity depozyt zabezpieczający wymagany dla utrzymania pozycji („Margin”) spadnie poniżej 50% przy obecnie wymaganym poziomie 30%.  Aby dostosować się do tego wymagania, XTB dokonał odpowiednich zmian w dokumentacji umownej.

 

Jednocześnie XTB ostrzega, iż w celu utrzymania pozycji otwartych przed dniem 1 sierpnia 2018 r. klient detaliczny powinien upewnić się, że na jego Rachunku Inwestycyjnym znajdują się środki pieniężne w wysokości co najmniej 50% aktualnego Margin aby uniknąć zadziałania mechanizmu stop-out.

Ponadto, informujemy, iż od dnia 28 lipca 2018 r. otwierając pozycje nie będzie możliwe wniesienia Margin opartego o Collateral.

3.      Zakaz przekazywania korzyści pieniężnych oraz niedozwolonych korzyści niepieniężnych związanych z handlem na CFD. W tym celu XTB do dnia 31 lipca 2018 r. zakończy i rozliczy wszelkie  promocje oraz wypowie wszystkie umowy związane z cashbackami oraz przyznające klientom detalicznym korzyści pieniężne i niedozwolone korzyści niepieniężne.

4.      Ochronę przed ujemnym saldem dla każdego rachunku Klienta. W XTB ochrona taka została wprowadzona już w 2017 r.

5.      Wprowadzenie ujednoliconych ostrzeżeń o ryzyku w stosowanych przez XTB materiałach informacyjnych.

W związku z powyższymi wymogami, XTB dostosował dokumentację:

    Tabelę zabezpieczeń rozliczeniowych,

    Tabelę opłat i prowizji,

    Tabele specyfikacji,

które wejdą w życie dnia 28 lipca 2018 r., oraz

    Warunki Ogólne,

    Politykę Realizacji Zleceń,

    Deklarację świadomości ryzyka inwestycyjnego,

    Podstawowe informacje na temat X-Trade Brokers DM S.A.,

które wejdą w życie dnia 1 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z pkt. 16.18  Regulaminu świadczenia usług maklerskich XTB Klient, który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w niniejszym rozdziale ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

 

XTB

piątek - 13 lipca 2018

Rolowania:

Czwartek 19.07 – FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+

Z powodu świąt narodowych, handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 16.07 – USLCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+, JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

Środa 18.07 – US500.cash, US30.cash

Czwartek 19.07 – US500.cash

Piątek 20.07 – EU50.cash

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji syntetycznych ogłoszone do 13 lipca 2018.

Poniedziałek 16.07 - EOG.US, NILSY.US, OC.US, ORB.PL, ORCL.US, PNC.US, RPM.US, WSO.US

Wtorek 17.07 - AYI.US, CL.US

Środa 18.07 - GPW.PL, OGZD.UK, PGN.PL

Czwartek 19.07 - CAT.US, CPS.PL, ELB.PL, FL.US, PG.US, PKI.US, PKN.PL, PNR.US, WSM.US, ZTS.US

Piątek 20.07 - ALO.FR, APA.US, COO.US, COP.US, ENA.PL, F.US, LCC.PL, MGT.PL, SZU.DE

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

wtorek - 10 lipca 2018

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ 152 pkt swapowych dla pozycji długiej; -152 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI. oraz OIL.WTI.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. -1.70 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

09:35

.

Dear Client,

We’ve been made aware certain individuals operating in Saudi Arabia are falsely claiming to represent XTB. This includes individuals working for CBF Trade or Dulcimar SA UK Ltd. We wanted to inform you that XTB Ltd has NO formal partnership with any 3rd party company in Saudi Arabia or the Middle East, with all client contact being managed by our direct support teams. XTB has informed the relevant authorities of the fraudulent activity and will continue to pursue all activities of this kind.

We would like to remind you that we will only ever contact you via our official channels of communication, which can be found via the contact us page of our website here.

We ask that you remain vigilant and be on your guard should you ever be approached by an individual or company claiming to represent XTB. If you would like more information about this matter, please don’t hesitate to contact us and our support team will be in touch.

Best regards,

The XTB UK team

piątek - 6 lipca 2018

Rolowania:

10.07 – Wtorek – OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI +

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

09.07 – Poniedziałek – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

09.07 – Poniedziałek – US500.cash

11.07 – Środa – US500.cash, UK100.cash

13.07 – Piątek – US500.cash, SPA35.cash

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji syntetycznych ogłoszone do 10.07.2018.

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

> Dywidendy ogłoszone od czasu ostatniej aktualizacji: 10.07 - PSG.ES

09.07 – Poniedziałek - DG.US, DRI.US, GCO.ES, GIS.US, IBE1.ES, INTU.US, LNC.US, PCE.PL, PLW.PL, SCG.US, T.US, UDR.US, VZ.US, WPL.PL

10.07 – Wtorek – AMX.US, APPS.ES, CLNX.ES, DPS.US, GPS.US, IDCC.US, MMC.US, NYT.US, RTN.US, WDR.US, PSG.ES

11.07 – Środa – AZK.ES, CAC.FR, LEN.US, MSE.FR, TRE.ES, VID.ES

12.07 – Czwartek – ABBV.US, ABT.US, AEO.US, AFG.US, AGO.PL, CBRL.US, CPB.US, EUN5.DE, EUNH.DE, FCPT.UK, FCX.US, GGP.US, HLMA.UK, IEAC.UK, IEMB.UK, IEML.UK, IUS7.DE, LWB.PL, MAA.US, MAS.US, OZRK.US, PDCO.US, SDRY.UK, SJR.US, SMWH.UK, STP.PL, TOL.US, TRN.US

13.07 – Piątek – DIA.ES, FIE.DE, HRL.US, IEX.US, LVC.PL, MDG.PL, ORP.FR

Prawa poboru Equity CFD (płatne w gotówce):

10.07 – Wtorek - SMDS.UK

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt narodowych.

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

nomorenewstoshow