Aktualności

czwartek - 18 stycznia 2024
22:42

Rolowanie FRA40, LSGASOIL, NATGAS, NED25, SPA35

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów FRA40, LSGASOIL, NATGAS, NED25, SPA35. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - SPA35 -30 pkt swapowych dla pozycji długiej; 30 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - FRA40 -230 pkt swapowych dla pozycji długiej; 230 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NED25 -90 pkt swapowych dla pozycji długiej; 90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NATGAS 284 pkt swapowych dla pozycji długiej; -284 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - LSGASOIL 1675 pkt swapowych dla pozycji długiej; -1675 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

11:03

Rolowanie FRA40, LSGASOIL, NATGAS, NED25, SPA35

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach FRA40, LSGASOIL, NATGAS, NED25 oraz SPA35 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NATGAS ok. -0.479 USD

- LSGASOIL ok. -17.00 USD

- NED25 ok. 0.90 pkt indeksowych

- SPA35 ok. 31 pkt indeksowych

- FRA40 ok. 23.0 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- FRA40, NED25, SPA35 powinien być wyższy o określone wartości
- LSGASOIL, NATGAS powinien być niższy o określone wartości

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

XTB

środa - 17 stycznia 2024
22:19

Rolowanie CATTLE, GASOLINE, LEANHOGS, OIL.WTI, VIET30

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CATTLE, GASOLINE, LEANHOGS, OIL.WTI, VIET30. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OIL.WTI 8 pkt swapowych dla pozycji długiej; -8 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - GASOLINE -231 pkt swapowych dla pozycji długiej; 231 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VIET30 -30 pkt swapowych dla pozycji długiej; 30 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CATTLE -2525 pkt swapowych dla pozycji długiej; 2525 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - LEANHOGS -6525 pkt swapowych dla pozycji długiej; 6525 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

11:13

Rolowanie CATTLE, GASOLINE, LEANHOGS, OIL.WTI, VIET30

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CATTLE, GASOLINE, LEANHOGS, OIL.WTI oraz VIET30 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- GASOLINE ok. 2.66 USD

- CATTLE ok. 2.050 USD

- OIL.WTI ok. 0.12 USD

- VIET30 ok. 3.0 pkt indeksowych

- LEANHOGS ok. 6.800 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- CATTLE, GASOLINE, LEANHOGS, OIL.WTI, VIET30 powinien być wyższy o określone wartości

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

XTB

piątek - 12 stycznia 2024
09:39

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Towary, Indeksy, Kryptowaluty

Rolowania

15.01

Poniedziałek

16.01

Wtorek

17.01

Środa

18.01

Czwartek

19.01

Piątek

-

-

CATTLE

FRA40

-

-

-

GASOLINE

NED25

-

-

-

LEANHOGS

SPA35

-

-

-

OIL.WTI

NATGAS

-

-

-

VIET30

LSGASOIL

-

 

Dywidendy – Brak dywidend w nadchodzącym tygodniu

 

Święta

Instrument

15.01

Poniedziałek

16.01

Wtorek

17.01

Środa

18.01

Czwartek

19.01

Piątek

CATTLE

Brak handlu

-

-

-

-

COCOA

Brak handlu

-

-

-

-

COFFEE

Brak handlu

-

-

-

-

CORN

Brak handlu

-

-

-

-

COTTON

Brak handlu

-

-

-

-

GASOLINE

Handel do 20:30

-

-

-

-

GOLD

Handel do 20:30

-

-

-

-

JP225

Handel do 19:00

-

-

-

-

LEANHOGS

Brak handlu

-

-

-

-

NATGAS

Handel do 20:30

-

-

-

-

OIL.WTI

Handel do 20:30

-

-

-

-

PALLADIUM

Handel do 20:30

-

-

-

-

PLATINUM

Handel do 20:30

-

-

-

-

SILVER

Handel do 20:30

-

-

-

-

SOYBEAN

Brak handlu

-

-

-

-

SOYOIL

Brak handlu

-

-

-

-

SUGAR

Brak handlu

-

-

-

-

TNOTE

Handel do 19:00

-

-

-

-

US100

Handel do 19:00

-

-

-

-

US2000

Handel do 19:00

-

-

-

-

US30

Handel do 19:00

-

-

-

-

US500

Handel do 19:00

-

-

-

-

VIX

Handel do 17:30

-

-

-

-

WHEAT

Brak handlu

-

-

-

-

 

 

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

 

15.01 - dywidendy na Kering SA (KER.FR), Solvay SA (SOLB.BE)

 

16.01 - dywidendy na Amadeus IT Holding  (AMS.ES), Quest Diagnostics Inc (DGX.US), EOG Resources INC (EOG.US), iShares STOXX Europe 600 Ind Goods & Service (Dist EUR) (EXH4.DE), Oxford Lane Capital Corp (OXLC.US), Oxford Square Capital Corp (OXSQ.US), iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS (Dist EUR) (SX3PEX.DE), iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS (Dist EUR) (SX6PEX.DE), iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS (Dist EUR) (SX8PEX.DE), iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS (Dist EUR) (SXAPEX.DE), iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS (Dist EUR) (SXDPEX.DE), iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS (Dist EUR) (SXEPEX.DE), iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS (Dist EUR) (SXIPEX.DE), iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS (Dist EUR) (SXKPEX.DE), iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS (Dist EUR) (SXPPEX.DE), iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS (Dist EUR) (SXTPEX.DE), Trigano SA (TRI.FR), Watsco Inc (WSO.US)

 

17.01 - dywidendy na Accenture PLC - class A  (ACN.US)

 

18.01 - dywidendy na Ryanair Holdings PLC (0RYA.UK), Cracker Barrel Old Country Sto (CBRL.US), Compass Group PLC (CPG.UK), General Dynamics Corp (GD.US), Patterson Cos Inc (PDCO.US), Progressive Corp (PGR.US), PerkinElmer Inc (PKI.US), Pentair PLC (PNR.US), RPM International Inc (RPM.US), Revvity Inc (RVTY.US), Ryanair Holdings PLC (RYA.UK), Ryanair Holdings PLC (RYAAY.US), SM Energy Co (SM.US), Williams-Sonoma Inc (WSM.US), Zoetis Inc - class A  (ZTS.US)

 

19.01 - dywidendy na Apache Corp (APA.US), Caterpillar Inc  (CAT.US), CVS Health Corp (CVS.US), Graco Inc (GGG.US)

 

Święta w następnym tygodniu:

15.01.2024 - NASDAQ – Brak handlu

15.01.2024 - NYSE - Brak handlu


Zmiana oferty Equity 07.12 – 14.12

 

CLOSE ONLY / Obseva SA (OBSN.CH)
 

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

 

XTB

czwartek - 11 stycznia 2024
22:17

Rolowanie VIX, VSTOXX

2024-01-11

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów VIX, VSTOXX. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - VSTOXX -90 pkt swapowych dla pozycji długiej; 90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VIX -120 pkt swapowych dla pozycji długiej; 120 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata