Otwórz konto Otwórz demo

Aktualności

piątek - 19 lipca 2019
07:33

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

23.07 Wtorek - OILs, OILs., OILs.., OILs+

Dywidendy (płatne w gotówce):

22.07 Poniedziałek – US500.cash, EU50.cash, ITA40.cash

23.07 Wtorek – US100.cash, US500.cash

24.07 Środa – UK100.cash

26.07 Piątek – SPA35.cash

Święta (zmiany godzin handlu):

                W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

22.07 Poniedziałek – dywidendy na AR4.DE, COO.US, CPTA.US, ENEL.IT, F.US, LSI.PL, LTC.US

23.07 Wtorek - dywidendy na LOW.US, OXSQ.US

24.07 Środa - dywidendy na CVS.US, DAL.US, FAST.US, FRC.US, HHPD.UK, PBA.US

25.07 Czwartek - dywidendy na CE.US, HFD.UK, JEC.US, LVC.PL, PGN.PL, PNN.UK, RMG.UK, SSE.UK, WSM.US

26.07 Piątek - dywidendy na BK.US, UNM.US

Święta (zmiany godzin handlu):

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

 

czwartek - 18 lipca 2019
22:41

Rolowanie NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS 26 pkt swapowych dla pozycji długiej; -26 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -14 pkt swapowych dla pozycji długiej; 14 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:40

Rolowanie NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI. oraz OIL.WTI.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 0.13 USD

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. -0.028 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 16 lipca 2019
22:43

Rolowanie FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 20 pkt swapowych dla pozycji długiej; -20 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 4 pkt swapowych dla pozycji długiej; -4 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 365 pkt swapowych dla pozycji długiej; -365 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

09:55

Rolowanie FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. oraz SPA35 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -3 pkt indeksowych

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -3.60 pkt indeksowych

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -2.0 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 12 lipca 2019
09:43

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

16.07 Wtorek – FRA40, FRA40., FRA40.., FRA40+, SPA35, SPA35., SPA35.., SPA35+, NED25, NED25., NED25.., NED25+

18.07 Czwartek ­– NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

Dywidendy (płatne w gotówce):

15.07 Poniedziałek – US500.cash

16.07 Wtorek – US500.cash

17.07 Środa – US30.cash, US500.cash

18.07 Czwartek –  US30.cash, US500.cash

19.07 Piątek – US500.cash              

Święta (zmiany godzin handlu):

15.07 Poniedziałek – JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ – brak handlu

16.07 Wtorek – USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ – brak handlu

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

15.07 Poniedziałek - dywidendy na 1FC.DE, ALO.FR, FRO.PL, IEX.US, OC.US, RPM.US, SX3PEX.DE, SX6PEX.DE, SX8PEX.DE, SXAPEX.DE, SXDPEX.DE, SXEPEX.DE, SXKPEX.DE, SXPPEX.DE, WSO.US

16.07 Wtorek - dywidendy na AYI.US, EOG.US, ORCL.US

17.07 Środa - dywidendy na CL.US, MAIN.US, OGZD.UK

18.07 Czwartek - dywidendy na CBRL.US, FL.US, GEO.US, GPW.PL, KSW.PL, PG.US, PKI.US, PLW.PL, PNC.US, PNR.US, SDRY.UK, ZTS.US

19.07 Piątek - dywidendy na APA.US, CAT.US, PKN.PL, SZU.DE

Święta (zmiany godzin handlu):

W przyszłym tygodniu nie będzie żadnych świąt

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

nomorenewstoshow