Aktualności

piątek - 3 czerwca 2016
11:39

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

Wtorek 07.06 – JAP225, JAP225., JAP225.., KOSP200, KOSP200., KOSP200..,

Czwartek 09.06 - US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US.2000., US2000.., RUS50, RUS50., RUS50.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.., CORN, CORN., CORN.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COCOA, COCOA., COCOA.., SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 06.06 - KOSP200, KOSP200., KOSP200..,

Czwartek 09.06 - HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp..

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 06.06 – AEE.US, AGL.IT, APC.US, CNK.US, EDF.FR, FAF.US, FP.FR, GES.US, GME.US, HPE.US, KSS.US, LRCX.US, LUV.US, MF.FR, OA.US, SGO.FR, SYMC.US, VIS.ES, WRI.US

Wtorek 07.06 - BDX.US, BIM.FR, EGL.PT, FLO.US, LANC.US, MDU.US, NEM.US, NN.NL, PEG.US, PHM.US, PHR.PT, PTC.PT, PTEN.US, WR.US

Środa 08.06 - ADP.US, ANTM.US, BIG.US, BOL.FR, CBS.US, CBSH.US, CEZ1.CZ, CME.US, CNO.US, DKS.US, EAT.US, FHN.US, GM.US, IR.US, ITT.US, JCI.US, KMB.US, MENT.US, NDAQ.US, NOV.US, OXY.US, PPL.US, RAI.US, RF.US, SCG.US, TEX.US, THG.US, TRV.US, TXT.US, VFC.US, WY.US

Czwartek 09.06 - AIG.US, AKE.FR, BOK.UK, CHS.US, CINE.UK, EDIN.UK, EOAN.DE, FCPT.UK, HTG.UK, JMAT.UK, KSU.US, LM.US, LUK.US, OMC.US, PLD.US, RHK.DE, SHB.UK, SMT.UK, VCT.UK, VOD.UK, WPP.UK

Piątek 10.06 - APH.US, BBY.US, CSC.US, CSRA.US, DPS.US, SEIC.US

 

Prawa poboru Equity CFD:

Poniedziałek 06.06 - BP.IT

 

XTB

czwartek - 2 czerwca 2016
22:23

Rolowanie BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.. i SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.. 100 pkt swapowych dla pozycji długiej; -100 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. 5 pkt swapowych dla pozycji długiej; -5 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

10:16

Rolowanie BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.. oraz SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.. ok. -1,02 pkt indeksowych

- SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. ok. -0,05 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.. oraz SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. powinien być niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 30 maja 2016
16:25

Zmiany w tabelach

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych. Zmiany będą obowiązywać od 7 czerwca 2016 r. i będą dostępne pod adresem internetowym https://www.xtb.com/pl.

Komentarz nr 1 został zmieniony przez dodanie instrumentów EURGBP, EURGBP.,EURGBP.., GBPAUD, GBPAUD., GBPAUD.., GBPCAD, GBPCAD., GBPCAD.., GBPJPY, GBPJPY., GBPJPY.., GBPNZD, GBPNZD., GBPNZD.., GBPPLN, GBPPLN., GBPPLN.., GBPUSD, GBPUSD., GBPUSD.. i aktualnie brzmi:

1. Instrumenty Finansowe należy rozumieć jako walutowe instrumenty finansowe za wyjątkiem USDCHF, USDCHF., USDCHF.., EURCHF, EURCHF., EURCHF.., GBPCHF, GBPCHF., GBPCHF.., AUDCHF, AUDCHF., AUDCHF.., CADCHF, CADCHF., CADCHF.., CHFJPY, CHFJPY., CHFJPY.., CHFPLN, CHFPLN., CHFPLN.., CHFHUF, CHFHUF., CHFHUF.., USDBRL, USDBRL., USDBRL.., EURGBP, EURGBP.,EURGBP.., GBPAUD, GBPAUD., GBPAUD.., GBPCAD, GBPCAD., GBPCAD.., GBPJPY, GBPJPY., GBPJPY.., GBPNZD, GBPNZD., GBPNZD.., GBPPLN, GBPPLN., GBPPLN.., GBPUSD, GBPUSD., GBPUSD.. oraz instrumenty finansowe oparte o stopy procentowe: TNOTE, TNOTE., TNOTE.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. i Instrumenty Finansowe, których cena oparta jest na rynkowej wartości uncji troy złota GOLD, GOLDs, GOLDs., XAUUSD, XAUUSD..

Komentarz nr 2 został zmieniony przez usunięcie instrumentów UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., i aktualnie brzmi:

2. Zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., FRA40, FRA.40, FRA .40., FRA.40.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40..

Komentarz nr 4 został zmieniony przez dodanie instrumentów EURGBP, EURGBP., EURGBP.., GBPAUD, GBPAUD., GBPAUD.., GBPCAD, GBPCAD., GBPCAD.., GBPJPY, GBPJPY., GBPJPY.., GBPNZD, GBPNZD., GBPNZD.., GBPPLN, GBPPLN., GBPPLN.., GBPUSD, GBPUSD., GBPUSD.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100..i aktualnie brzmi:

4. Zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: W20, W.20, W.20., W.20.., SILVER, SILVERs, SILVERs., XAGUSD, XAGUSD.., PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM..,  COPPER, COPPER., COPPER.., ALUMINUM,  ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ZINC, ZINC., ZINC.., NICKEL, NICKEL., NICKEL.., OIL, OILs, OILs., OILs.., OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., NATGAS, NATGAS., NATGAS.., CORN, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.., SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., EMISS, EMISS., EMISS.., COCOA, COCOA., COCOA.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35..,POR20, POR20., POR20..,USDBRL, USDBRL., USDBRL..,, USDCHF, USDCHF., USDCHF.., EURCHF, EURCHF.,EURCHF.., GBPCHF, GBPCHF., GBPCHF.., AUDCHF, AUDCHF., AUDCHF.., CADCHF, CADCHF., CADCHF.., CHFJPY, CHFJPY., CHFJPY.., CHFPLN, CHFPLN., CHFPLN.., CHFHUF, CHFHUF., CHFHUF.., USDILS, USDILS., USDILS..,EURGBP, EURGBP., EURGBP.., GBPAUD, GBPAUD., GBPAUD.., GBPCAD, GBPCAD., GBPCAD.., GBPJPY, GBPJPY., GBPJPY.., GBPNZD, GBPNZD., GBPNZD.., GBPPLN, GBPPLN., GBPPLN.., GBPUSD, GBPUSD., GBPUSD.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100..

Zgodnie z punktem 19.14 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w punktach 19.10 - 19.12 (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

piątek - 27 maja 2016
13:19

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Czwartek 02.06 –  BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 30.05 -  SUGARs, SUGARs., SUGARs.., COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COCOA, COCOA., COCOA.., VOLX, VOLX., VOLX.. ,UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., CORN, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.., ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., COPPER, COPPER., COPPER.., NICKEL, NICKEL., NICKEL.. ZINC, ZINC., ZINC..,

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

Poniedziałek 30.05 - US30, US.30,  US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000..,TNOTE, TNOTE., TNOTE.., NATGAS, NATGAS., NATGAS.., OILWTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., GOLDs, GOLDs., XAUSUD.., SILVERs, SILVERs., XAGUSD..,– handel do godziny 19:00

OILs, OILs., OILs.. – handel do godziny 19.30

 

Dywidendy: (płatne w gotówce):

Poniedziałek 30.05 - ACKB.BE, BB.FR, CAP.FR, ELI.BE, HO.FR, KU2.DE

Wtorek 31.05 - ADP.FR, CCE.US, DELB.BE, DIE.BE, FLR.US, HD.US, LR.FR, MOS.US, NLSN.US

Sroda 01.06 - AAN.US, AJG.US, ALL.US, ANF.US, ASH.US, BAC.US, BAX.US, CBOE.US, CGNX.US, CHRW.US, COH.US, D.US, DHR.US, EO.FR, GPC.US, ITUB.US, LB.US, LXK.US, NTRS.US, ORI.US, PEP.US, SEE.US, STR.US, TGNA.US, WM.US, ZIL2.DE

Czwartek 02.06 - ABF.UK, ATO.FR, BBD.US, BFB.US, BLK.US, BNP.FR, DEB.UK, DSY.FR, ESV.US, GNC.UK, GPOR.UK, GRI.UK, IPN.FR, IRM.US, LRD.UK, MCD.US, MCK.US, MKS.UK, NG.UK, NKE.US, NOC.US, PFG.US, RMS.FR, SPI.UK, SSPG.UK, SZG.DE, TAP.US, VTR.US

Piątek 03.06 - AVT.US, NOEJ.DE, NXI.FR, PUB.FR, PX.US, ROST.US

 

Prawa poboru:

Piątek 03.06 – ABE.ES, POP.ES

W poniedziałek 30.05 handel na amerykańskich(*UK) i brytyjskich (*UK) instrumentach Equity CFD oraz akcjach syntetycznych będzie zawieszony.

 

XTB

 

czwartek - 26 maja 2016
08:14

Rollover on OIL, TNOTE

Dear Clients,

Today, there is a change of delivery date for OIL and TNOTE instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- OIL -46 swap points for long position; 46 swap points for short position.

- TNOTE 9 swap points for long position; -9 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

nomorenewstoshow