Aktualności

środa - 23 marca 2016
10:15

Rolowanie OIL, OILs, OILs., OILs.., NATGAS, NATGAS., NATGAS..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL, OILs, OILs., OILs.. oraz NATGAS, NATGAS., NATGAS.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. 0,72 USD

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.. ok. 0,08 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL, OILs, OILs., OILs.. oraz NATGAS, NATGAS., NATGAS.. powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

 

07:07

Rollover on CHNComp, HKComp, INDIA50

Dear Clients,

Today, there is a change of delivery date for CHNComp, HKComp and INDIA50 instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- CHNComp, -9 swap points for long position; 9 swap points for short position;
- HKComp, -6 swap points for long position; 6 swap points for short position;
- INDIA50, -419 swap points for long position; 419 swap points for short position.

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

wtorek - 22 marca 2016
14:00

Zmiana czasu w Europie

W związku ze zmianą czasu w Europie z zimowego na letni, od niedzieli 27-go Marca godziny handlu na następujących instrumentach ulegną zmianie:

 

US30, US.30, US.30., US.30.. -  00:05 – 23:00

US100, US.100, US.100., US.100.. -  00:05 – 23:00

US500,  US.500, US.500., US.500..  -  00:05 – 23:00

US2000, US2000., US2000.. -   04:05 - 00:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE.. -  00:35 - 23:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. -  09:30 – 19:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.. -  10:15 – 19:30

COCOA, COCOA., COCOA..  -  10:45 - 19:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.. -  08:30 - 20:20

WHEAT, WHEAT., WHEAT.. -  02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

CORN, CORN., CORN.. -  02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. -  02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.. –  08:30 - 23:00

VOLX, VOLX., VOLX..  -  15:35 - 22:15

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. -  02:05 - 23:00

MEXComp, MEXComp., MEXComp.. -  15:05-22:00

HKComp, HKComp., HKComp.. - 03:20 – 06:00  oraz  07:35 – 10:15

 CHNComp, CHNComp., CHNComp.. -   03:20 – 06:00  oraz  07:35 – 10:15

INDIA50, INDIA50., INDIA50.. -  05:50 – 12:00

JAP225, JAP225., JAP225.. -  02:05 – 08:10  oraz   09:35 – 18:00

KOSP200, KOSP200., KOSP200.. -  02:05 – 08:10  

AUS200, AUS200., AUS200.. -  01:05 – 07:30 oraz 08:15 – 22:00

RUS50, RUS50., RUS50.. -  09:05 - 17:45  oraz  18:05 - 22:50

BRAComp, BRAComp., BRAComp.. -  14:05 – 22:30

USDCLP, USDCLP., USDCLP.. -  14:00  – 20:00  

USDBRL, USDBRL., USDBRL.. 14:00 – 20:00

GOLD, GOLDs, GOLDs., XAUUSD.. – Poniedziałek 00:05 – Piątek 22:00

SILVER, SILVERs, SILVERs., XAUUSD.. - Poniedziałek 00:05 – Piątek 22:00

Handel na instrumentach CFD opartych na US Equities – 15:30 – 22:00

 

XTB

13:34

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie rolowań.

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 28.03

AUS200, AUS200., AUS200.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., HUNComp, HUNComp., HUNComp.., CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., SUI20, SUI20., SUI20.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20.., HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp..UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., COPPER, COPPER., COPPER.., NICKEL, NICKEL., NICKEL.., ZINC, ZINC. ZINC.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., W20, W.20, W.20., W.20.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., EMISS, EMISS., EMISS..

Brak handlu na kontraktach CFD na akcje europejskie.

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 28.03 - CIB.US,  ATVI.US, GES.US

Wtorek 29.03 - DOW.US, PXD.US, USB.US, XRX.US, ACE.US, ARE.US, AVB.US, BEN.US, BXP.US, CB.US, CPT.US, CSAL.US, CST.US, DE.US, DEI.US, EIX.US, ESS.US, FITB.US, FMC.US, HST.US, HUM.US, INGR.US, ITW.US, LECO.US, LHO.US, LII.US, LPT.US, MDLZ.US, NUE.US, OFC.US, PCG.US, PPS.US, STJ.US, STLD.US. SYK.US, TW.US, UMPQ.US, ZBH.US

Środa 30.03 - BMY.US,MC.US, RL.US, STT.US, TWC.US, APD.US, CAH.US, CXW.US, O.US, RGLD.US, RJF.US, RSG.US, SYY.US, WDC.US

Czwartek 31.03 - BKIA.ES, BLND.UK, IHG.UK, OML.UK, WOS.UK, RCII.US, TMK.US, UFS.US, SMDS.UK, MONY.UK, FRCL.UK

Piątek 01.04 - BEI.DE, EBRO.ES, ITUB.US, VIV.US, ZURN.CH, A.US, CLI.US, CSC.US, CSRA.US, KIM.US, ZURN.CH

XTB

10:27

Rolowanie HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.. i INDIA50, INDIA50., INDIA50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. -9 pkt swapowych dla pozycji długiej; 9 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- HKComp, HKComp., HKComp.. -6 pkt swapowych dla pozycji długiej; 6 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. -419 pkt swapowych dla pozycji długiej; 419 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.. oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- HKComp, HKComp., HKComp.. ok. -12 pkt indeksowych

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. ok. 12 pkt indeksowych

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. ok. 42,8 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia CHNComp, CHNComp., CHNComp.. oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 21 marca 2016
08:51

UPDATE Rollovers, holidays and dividends in the following week

Dear Clients,

Please note that on Monday 21.03 trading will also be cancelled on JAP225.
also:
On Friday 25.03 trading will also be cancelled on NED25.

Rollovers:

Tuesday 22.03 – CHNComp, HKComp, INDIA50

Wednesday 23.02 – NATGAS, OIL

Due to national holidays trading on the following instruments will be cancelled:

Monday 21.03 - MEXComp, JAP225

Thursday 24.03 – INDIA50, MEXComp

Friday 25.03 – AUS200, HKComp, CHNComp, INDIA50, BRAComp, MEXComp, ITA40, HUNComp, DE30, BUND10Y, SCHATZ2Y, EU50, SUI20, SPA35, W20, FRA40, UK100, CZKCASH, POR20, NED25, US30, US100, US500, US2000, VOLX, EMISS, TNOTE, OIL, OIL.WTI, NATGAS, ALUMINUM, COPPER, NICKEL, ZINC, SUGAR, COFFEE, COTTON, COCOA, CORN, SOYBEAN, WHEAT, USDCLP,  USDBRL, GOLD, SILVER, SILVER - no trading.

Equity Dividends (Paid in Cash):

Monday 21.03 – BKT.ES, FP.FR, GIVN.CH, STM.FR, STM.IT, CINF.US, GIVN.CH

Tuesday 22.03 – ERJ.US, MDT.US, PM.US, DHR.US, EQR.US, FLS.US, SRE.US, TSS.US, XRAY.US

Wednesday 23.03 – UL.FR, IFF.US, UL.NL

Thursday 24.03 – DG.US, MGGT.UK, PRU.UK, SDR.UK, SKY.UK, SMIN.UK, TTC.US, SGRO.UK, BVS.UK, LAD.UK, GFRD.UK, GOG.UK

Please contact us if you have any questions.

XTB Team

nomorenewstoshow