Aktualności

czwartek - 22 lutego 2024
23:17

Rolowanie CHNComp, HKComp, TNOTE, WHEAT

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CHNComp, HKComp, TNOTE, WHEAT. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - HKComp 14 pkt swapowych dla pozycji długiej; -14 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - WHEAT 400 pkt swapowych dla pozycji długiej; -400 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - TNOTE -50 pkt swapowych dla pozycji długiej; 50 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CHNComp -23 pkt swapowych dla pozycji długiej; 23 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

09:04

Rolowanie CHNComp, HKComp, TNOTE, WHEAT

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, HKComp, TNOTE oraz WHEAT nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- TNOTE ok. 0.85 USD

- HKComp ok. 15 pkt indeksowych

- CHNComp ok. 24 pkt indeksowych

- WHEAT ok. -5.50 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- CHNComp, HKComp, TNOTE powinien być wyższy o określone wartości
- WHEAT powinien być niższy o określoną wartość

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

XTB

środa - 21 lutego 2024
22:14

Rolowanie CORN, NATGAS, OIL, SOYBEAN, SOYOIL

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CORN, NATGAS, OIL, SOYBEAN, SOYOIL. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - NATGAS -90 pkt swapowych dla pozycji długiej; 90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SOYBEAN -425 pkt swapowych dla pozycji długiej; 425 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OIL 95 pkt swapowych dla pozycji długiej; -95 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SOYOIL -59 pkt swapowych dla pozycji długiej; 59 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CORN -1325 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1325 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

09:02

Rolowanie CORN, NATGAS, OIL, SOYBEAN, SOYOIL

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CORN, NATGAS, OIL, SOYBEAN oraz SOYOIL nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- SOYOIL ok. 0.50 USD

- NATGAS ok. 0.077 USD

- SOYBEAN ok. 3.25 USD

- OIL ok. -0.79 USD

- CORN ok. 13.25 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- CORN, NATGAS, SOYBEAN, SOYOIL powinien być wyższy o określone wartości
- OIL powinien być niższy o określoną wartość

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

XTB

piątek - 16 lutego 2024
14:26

Przerwa techniczna w dniu 16.02.2024

Drodzy Klienci,

informujemy o przerwie technicznej systemów wewnętrznych, która będzie miała miejsce w piątek 16 lutego 2024 r. od godz. 22:00 do godziny 04:00  17 lutego 2024 roku.

Prosimy pamiętać, że podczas przerwy technicznej dostęp  do platformy xStation, aplikacji xStation, Pokoju Inwestora zostanie wyłączony. Jednocześnie formularz rejestracyjny nie będzie dostępny. 

XTB

09:13

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Towary, Indeksy, Kryptowaluty

 

Rolowania

19.02

Poniedziałek

20.02

Wtorek

21.02

Środa

22.02

Czwartek

23.02

Piątek

-

-

CORN

CHNComp

-

-

-

NATGAS

HKComp

-

-

-

OIL

TNOTE

-

-

-

SOYBEAN

WHEAT

-

-

-

SOYOIL

-

-

 

 

Dywidendy

19.02

Poniedziałek

20.02

Wtorek

21.02

Środa

22.02

Czwartek

23.02

Piątek

-

AU200.cash

AU200.cash

AU200.cash

AU200.cash

 

 

Święta (zmiana w godzinach handlu – CET time)

Instrument

19.02

Poniedziałek

20.02

Wtorek

21.02

Środa

22.02

Czwartek

23.02

Piątek

CATTLE

Brak handlu

-

-

-

-

COCOA

Brak handlu

-

-

-

-

COFFEE

Brak handlu

-

-

-

-

CORN

Brak handlu

-

-

-

-

COTTON

Brak handlu

-

-

-

-

GASOLINE

Handel do 20:30

-

-

-

-

GOLD

Handel do 20:30

-

-

-

-

JP225

Handel do 19:00

-

-

-

-

JP225cash

Handel do 19:00

-

-

-

-

LEANHOGS

Brak handlu

-

-

-

-

NATGAS

Handel do 20:30

-

-

-

-

OIL.WTI

Handel do 20:30

-

-

-

-

PALLADIUM

Handel do 20:30

-

-

-

-

PLATINUM

Handel do 20:30

-

-

-

-

SILVER

Handel do 20:30

-

-

-

-

SOYBEAN

Brak handlu

-

-

-

-

SOYOIL

Brak handlu

-

-

-

-

SUGAR

Brak handlu

-

-

-

-

TNOTE

Handel do 19:00

-

-

-

-

US100

Handel do 19:00

-

-

-

-

US2000

Handel do 19:00

-

-

-

-

US30

Handel do 19:00

-

-

-

-

US500

Handel do 19:00

-

-

-

-

VIX

Handel do 17:30

-

-

-

-

WHEAT

Brak handlu

-

-

-

-

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

 

20.02 Wtorek - dywidendy na Aflac Inc (AFL.US), DHT Holdings Inc (DHT.US), Gladstone Investment Corp (GAIN.US), Loews Corp (L.US), Marathon Petroleum Corp. (MPC.US), Marathon Oil Corp (MRO.US), Rollins Inc (ROL.US), Target Corp (TGT.US), Thomson Reuters Corp (TRI.US), Xylem Inc. (XYL.US), Yum! Brands Inc (YUM.US)

 

21.02 Środa - dywidendy na Applied Materials Inc (AMAT.US), Peabody Energy Corp (BTU.US), Discover Financial Services (DFS.US), Meta Platforms Inc (FB.US), International Paper Co (IP.US), Marriott International Inc  (MAR.US), Masco Corp (MAS.US), Meta Platforms Inc - class A (META.US), Red Rock Resorts Inc - class A (RRR.US), Tempur Sealy International Inc (TPX.US), Warner Music Group Corp - class A (WMG.US), Xtrackers Stoxx Global Sel Div 100 Swap UCITS (Dist EUR) (XGSD.DE)

 

22.02 Czwartek - dywidendy na AstraZeneca PLC (AZN.SE), AstraZeneca PLC (AZN.UK), AstraZeneca PLC - ADR (AZN.US), Bath & Body Works Inc (BBWI.US), Boise Cascade Co (BCC.US), Cabot Corp (CBT.US), Carlyle Group Inc (CG.US), Cummins Inc (CMI.US), Equifax Inc (EFX.US), Evercore Inc - class A (EVR.US), Easy Jet PLC (EZJ.UK),  Fortune Brands Home & Security Inc (FBHS.US), Fortune Brands Innovations Inc (FBIN.US), First BanCorp (FBP.US), FLEX LNG Ltd (FLNG.US), Fortive Corp (FTV.US), GlaxoSmithKline PLC (GSK.UK), Huntington Ingalls Industries (HII.US), Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT.US), Itau Unibanco Holding SA - ADR (ITUB.US), Jacobs Engineering Group Inc (J.US), Land Securities Group PLC (LAND.UK), L Brands Inc (LB.US), Louisiana-Pacific Corp (LPX.US), Microchip Technology Inc (MCHP.US), Magna International Inc (MGA.US), Matador Resources Co (MTDR.US), Redrow PLC (RDW.UK), Raytheon Technologies Corp (RTX.US), Scotts Miracle-Gro (SMG.US), STERIS plc (STE.US), TPG Inc - class A (TPG.US), Unilev

 er PLC - ADR (UL.US), Unilever PLC (ULVR.UK), Unilever NV (UNA.NL), Raytheon Technologies Corp (UTX.US)

 

23.02 Piątek - dywidendy na Atmos Energy Corp (ATO.US), Chemours Co (CC.US), CDW Corp (CDW.US), Delta Airlines INC (DAL.US), Healthcare Realty Trust Inc - class A (HR.US), Healthcare Trust Of America Inc - class A (HTA.US), MKS Instruments Inc (MKSI.US), Tractor Supply Co (TSCO.US), Voya Financial Inc (VOYA.US)

 

 

Święta w następnym tygodniu:
 

19.02.2024 - NASDAQ, NYSE – Brak handlu

 

Zmiana oferty Equity 08.02 - 15.02

 

Brak zmian

 

 

XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata