Aktualności

czwartek - 26 maja 2016
08:14

Rollover on OIL, TNOTE

Dear Clients,

Today, there is a change of delivery date for OIL and TNOTE instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- OIL -46 swap points for long position; 46 swap points for short position.

- TNOTE 9 swap points for long position; -9 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

środa - 25 maja 2016
13:42

Rolowanie OIL, OILs, OILs., OILs.., TNOTE, TNOTE., TNOTE..

2016-05-25

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów OIL, OILs, OILs., OILs.. i TNOTE, TNOTE., TNOTE... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- OIL, OILs, OILs., OILs.. -46 pkt swapowych dla pozycji długiej; 46 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- TNOTE, TNOTE., TNOTE.. 9 pkt swapowych dla pozycji długiej; -9 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL, OILs, OILs., OILs.. oraz TNOTE, TNOTE., TNOTE.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. 0,51 USD

- TNOTE, TNOTE., TNOTE.. ok. -0,09 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL, OILs, OILs., OILs.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

08:02

Rollover on CHNComp, HKComp, INDIA50

Dear clients,

Today, there is a change of delivery date for CHNComp, HKComp and INDIA50 instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- CHNComp, 249 swap points for long position; -249 swap points for short position

- HKComp, 299 swap points for long position; -299 swap points for short position

- INDIA50, -28 swap points for long position; 28 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

wtorek - 24 maja 2016
11:38

Rolowanie CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.. i INDIA50, INDIA50., INDIA50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. 249 pkt swapowych dla pozycji długiej; -249 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- HKComp, HKComp., HKComp.. 299 pkt swapowych dla pozycji długiej; -299 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. -28 pkt swapowych dla pozycji długiej; 28 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.. oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. ok. -254 pkt indeksowych

- HKComp, HKComp., HKComp.. ok. -301 pkt indeksowych

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. ok. 4,6 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia INDIA50, INDIA50., INDIA50.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 20 maja 2016
12:51

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Wtorek 24.05– HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

Środa 25.05 – OIL, OILs, OILs., OILs.., TNOTE, TNOTE., TNOTE..

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Czwartek 26.05  – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., W20, W.20, W.20., W.20..

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 23.05 - AI.FR, ATL.IT, AZM.IT, BPE.IT, BZU.IT, CA.FR, CPR.IT, CTT.PT, DIA.IT, ENI.IT, FRA.DE, G.IT, HSY.US, IMA.IT, IPG.IT, ISP.IT, LUX.IT, LXS.DE, MONC.IT, MS.IT, PLT.IT, SAF.FR, SFER.IT, SRG.IT, STS.IT, TEN.IT, TOD.IT, TS.US, UBI.IT, US.IT, VLO.US, WCH.DE, BRE.IT, RACE.US, DNB.US, EFX.US, EQIX.US, JKHY.US, RACE.IT, RHI.US, XYL.US

Wtorek 24.05 - AMAT.US, DEC.FR, FTE.PL, GET.FR, GTO.FR, HOG.US, SK.FR, TCH.FR, MANU.US, AGN.NL, CA.US, EXPE.US, GTO.NL, KPN.NL, NVDA.US, VMC.US

Środa 25.05 - COFA.FR, GALP.PT, GLE.FR, JUN3.DE, ADI.US, CCL.US, FBHS.US, GXP.US, HFC.US, HII.US, IP.US, KHC.US, NDSN.US, OII.US, PBI.US, PRGO.US, RS.US, TEL.US, WYN.US

Czwartek 26.05 -  ARL.DE, CCL.UK, CPA.US, DTE.DE, EL.US, TWX.US, WTB.UK, AIZ.US, CSX.US, CTL.US, DNKN.US, DOV.US, ES.US, FDS.US, FMER.US, GLW.US, JWN.US, KEY.US, NEE.US, NWL.US, RCL.US, SNI.US, STI.US, TGI.US, TIME.US, TSO.US, UNP.US, DCC.UK, AMFW.UK, INCH.UK, BVIC.UK, CAPC.UK, SXS.UK, HICL.UK, UDG.UK, MARS.UK, BRW.UK

Piątek 27.05 - ACA.FR, BHI.US, CABK.ES, GS.US, GTT.FR, HAL.US, ICAD.FR, K.US, QCOM.US, SLB.US, AVY.US, BLL.US, BWA.US, EXPD.US, HIG.US, HRS.US, HSNI.US, IPG.US, JNPR.US, L.US, LMT.US, MAN.US, MLM.US, MTB.US, O.US, PII.US, RE.US, SWK.US, TER.US, TSN.US, UHS.US, VAL.US, TAC.US

W czwartek 26.05 handel na polskich(*PL)instrumentach Equity CFD oraz akcjach syntetycznych będzie zawieszony.

XTB

06:56

Rollover on FRA40, SPA35, NED25

Dear Clients,

Today, there is a change of delivery date for FRA40. SPA35 and NED25 instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- FRA40, 480 swap points for long position; -480 swap points for short position
- SPA35,  21 swap points for long position; -21 swap points for short position
- NED25, 85 swap points for long position; -85 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

nomorenewstoshow