Aktualności

wtorek - 8 marca 2016
11:05

Rolowanie JAP225, JAP225., JAP225.., KOSP200, KOSP200., KOSP200.

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów KOSP200, KOSP200., KOSP200.. i JAP225, JAP225., JAP225... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- JAP225, JAP225., JAP225.. 130 pkt swapowych dla pozycji długiej; -130 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- KOSP200, KOSP200., KOSP200.. -9 pkt swapowych dla pozycji długiej; 9 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach JAP225, JAP225., JAP225.. oraz KOSP200, KOSP200., KOSP200.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- JAP225, JAP225., JAP225.. ok. -134 pkt indeksowych

- KOSP200, KOSP200., KOSP200.. ok. 1,1 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia KOSP200, KOSP200., KOSP200.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 4 marca 2016
12:29

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Wtorek 08.03 – JAP225, JAP225., JAP225.., KOSP200, KOSP200., KOSP200..

Czwartek 10.03 – US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US,100. US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000.., RUS50, RUS50., RUS50..,

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 07.03 – INDIA50, INDIA50., INDIA50..

Wtorek 08.03 – RUS50, RUS50., RUS50..,

 

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 07.03 - APC.US, FOXA.US, GFC.FR, HPQ.US, NWSA.US, AEE.US, BF/B.US, EQIX.US,

 FOX.US,HPE.US, HSNI.US, KSS.US, LANC.US, LRCX.US, NWS.US, OMC.US, RE.US, WR.US

Wtorek 08.03 – CME.US, HD.US, OXY.US, ANTM.US, BDX.US, BXLT.US, CNO.US, EXPE.US, HRS.US,

 LM.US,MDU.US, MENT.US, NEM.US, PEG.US, PHM.US, PPL.US, PTEN.US, RAI.US, SCG.US, TEX.US, TRV.US

Środa 09.03 –  CBS.US, GM.US, NOV.US, RF.US, VIAB.US, WMT.US, ADP.US, CBSH.US, CI.US, CRI.US,DAN.US,

 DKS.US, FHN.US, IR.US, ITT.US, JCI.US, RS.US, THG.US, TXT.US, UNH.US, WYN.US

Czwartek 10.03 – AIG.US, APAM.FR, BARC.UK, BLT.UK, CRH.UK, DLG.UK, FDX.US, LAND.UK, NDAQ.US,SHP.UK,

 STAN.UK, BR.US, CHS.US, DF.US, HOT.US, KSU.US, LUK.US, MJN.US, ROST.US, WMB.US,DOM.UK, JUP.UK, HSX.UK,

 CRST.UK, KWE.UK, FCPT.UK

Piątek 11.03 – BRFS.US, DPS.US, KO.US, M.US, MO.US, MRK.US, MSI.US, AAN.US, APH.US, ARG.US,BXS.US, CAA.US, 

CMA.US, DPZ.US, DVN.US, ECL.US, EMN.US, EXR.US, HRB.US, KBR.US, LDOS.US,LEG.US, PKG.US, RNR.US, RRC.US,

 SCI.US, TCO.US, TMO.US, UGI.US, WRB.US, XEL.US, XL.US

                                                                                                                  

XTB

 

czwartek - 3 marca 2016
08:53

Rollover on VOLX, BUND10Y and SCHATZ2Y

Dear clients,

Today, there is a change of delivery date for VOLX, BUND10Y and SCHATZ2Y instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- VOLX, -100 swap points for long position; 100 swap points for short position

- BUND10Y, 263 swap points for long position; -263 swap points for short position

- SCHATZ2Y, -7 swap points for long position; 7 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

środa - 2 marca 2016
22:27

Rolowanie VOLX, VOLX., VOLX.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów VOLX, VOLX., VOLX.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.. i SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- VOLX, VOLX., VOLX.. -100 pkt swapowych dla pozycji długiej; 100 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.. 263 pkt swapowych dla pozycji długiej; -263 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. -7 pkt swapowych dla pozycji długiej; 7 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach VOLX, VOLX., VOLX.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.. oraz SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX, VOLX., VOLX.. ok. 0,87 pkt indeksowych

- BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.. ok. -2,65 pkt indeksowych

- SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. ok. 0,06 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia VOLX, VOLX., VOLX.. oraz SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 26 lutego 2016
12:23

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Środa 02.03 – BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., VOLX, VOLX., VOLX..

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Wtorek 01.03 – KOSP200, KOSP200., KOSP200..

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 29.02 - BHI.US, GS.US, HAL.US, QCOM.US, AVY.US, ES.US, FLR.US, JKHY.US, NVDA.US, SWK.US, XLNX.US

Wtorek 01.03 – CABK.ES, CPA.US, ITUB.US, LUV.US, VIV.US, EFX.US, EQR.US, MOS.US, NLSN.US

Środa 02.03 – ANF.US, BAC.US, BBD.US, KMB.US, NTRS.US, PEP.US, AJG.US, BAX.US, CBOE.US, CCE.US, CGNX.US, CHRW.US, COH.US, CTL.US, D.US, EAT.US, FLO.US, GPC.US, HFC.US, HII.US, ORI.US, SEE.US, TFX.US, TGNA.US

Czwartek 03.03 – HL.UK, HSBA.UK, NKE.US, PSN.UK, ROG.CH, RSA.UK, BEAV.US, BLK.US, CNK.US, DNKN.US, ESV.US, ETN.US, HIG.US, IRM.US, JWN.US, OA.US, PFG.US, PX.US, ROG.CH, TAP.US, VAL.US, VTR.US, HAS.UK

Piątek 04.03 – SYMC.US, FAF.US, GME.US, VFC.US, WRI.US, WY.US

 

XTB

06:48

Rollover on TNOTE

Dear clients,

Today, there is a change of delivery date for TNOTE instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- TNOTE,  34 swap points for long position; -34 swap points for short position.

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any questions do not hesitate to contact us.

XTB Team

nomorenewstoshow