Aktualności

piątek - 6 maja 2016
12:14

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Środa 11.05 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX., VOLX..

 Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 09.05 - RUS50, RUS50., RUS50..

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 09.05 - ALT.FR, ALTR.PT, ATLN.CH, DAL.US, GBF.DE, GIL.DE, IHG.UK, AGS.BE, ATLN.CH, CAKE.US, DLPH.US, WETF.US

Wtorek 10.05 - EUR.PL, JMT.PT, NK.FR, POM.FR, SAN.FR, SEV.FR, TJX.US, VCT.FR, ETR.US, MKTX.US, SWKS.US

Środa  11.05 - BA.US, HNR.DE, LLY.US, PFE.US, RHM.DE, V.US, WMT.US, XOM.US, BBT.US, CF.US, DAN.US, DD.US, DHI.US, EMR.US,EQT.US, EXC.US, GAS.US, GPN.US, HP.US, IVZ.US, JLL.US, KBC.BE, KMT.US, KR.US, LLTC.US, MMS.US, MSCI.US, RRD.US, SE.US, SJM.US, SON.US, TCB.US, TECH.US, WAB.US, WEC.US, WTR.US, XEC.US

Czwartek  12.05 - ADM.UK, ADN.UK, CNA.UK, DB1.DE, EDEN.FR, GSK.UK, HOT.DE, MRW.UK, SBRY.UK, SDF.DE, SGE.UK, SY1.DE, TLX.DE, UBSG.CH, UPS.US, ACC.US, AGCO.US, BEAV.US, BEKB.BE, BOKA.NL, CHD.US, CNP.US, COF.US, COG.US, COL.US, DRE.US, JBL.US, KLAC.US, MUR.US, OSK.US, ROK.US, SO.US, TE.US, TFX.US, TSCO.US, UBSG.CH, CLLN.UK, SAGA.UK, AA.UK, UKCM.UK, ELTA.UK, KWE.UK, FCPT.UK

Piątek 13.05 - ACP.PL, ADS.DE, AMGN.US, ANN.DE, BMW.DE, EDPR.PT, ENI.US, FME.DE, KCO.DE, KGX.DE, MBK.PL, RNO.FR, SAP.DE, SOLB.FR, UHR.CH, VNA.DE, BMS.US, COFB.BE, LLL.US, SOLB.BE, SPG.US, UHR.CH, WYNN.US

XTB

poniedziałek - 2 maja 2016
11:46

COCOA, COCOA.,COCOA.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., SUGARs, SUGARs., SUGARs.. - handel opóźniony

Z powodu problemów związanych z dniami wolnymi od pracy handel na następujących instrumentach zacznie się od godziny 13: COCOA, COCOA.,COCOA.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., SUGARs, SUGARs., SUGARs.. 

Xtb

piątek - 29 kwietnia 2016
11:56

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych rolowań.

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 02.05

UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100.., HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.., ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., COPPER, COPPER., COPPER.., NICKEL, NICKEL., NICKEL.., ZINC, ZINC., ZINC.., RUS50, RUS50., RUS50..,

Wtorek 03.05

RUS50, RUS50., RUS50.., JAP225, JAP225., JAP225.., W20, W.20, W.20., W.20..,

Środa 04.05

JAP225, JAP225., JAP225..

Czwartek 05.05

JAP225, JAP225., JAP225.., KOSP200, KOSP200., KOSP200..

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 02.05 - AAL.US, AIR.DE, AIR.FR, BAS.DE, BAY.DE, CIG.US, CON.DE, EWBC.US, FMX.US, ITUB.US, MRK.DE, SG.IT, VIE.FR

Wtorek 03.05 - ASML.NL, BBD.US, BME.ES, DFS.US, DSM.NL, FNFG.US, GBLB.BE, IDA.US, KBH.US, LSTR.US, MAC.US, NVTK.UK, SBUX.US

Sroda – 04.05 - AA.US, BEFB.BE, BP.US, CMS.US, CNP.FR, ETN.US, FE.US, FII.US, INTC.US, JBHT.US, KER.FR, LIN.DE, NSC.US, NYCB.US, TEC.FR, WFC.US, WRK.US

Czwartek – 05.05 - AAPL.US, ALV.DE, AMP.US, BDX.PL, BN.FR, BP.UK, CARD.UK, DLN.UK, DUE.DE, EDIN.UK, ENGI.FR, FPE3.DE, GSZ.FR, GWW.US, HCP.US, HEI.DE, HGG.UK, JNS.US, KGF.UK, LEO.DE, LSE.UK, MET.US, MGAM.UK, MIL.PL, NBL.US, PTEC.UK, RMV.UK, SU.FR

Piątek – 06.05 - AEP.US, CS.FR, GCO.ES, HCN.US, IBM.US, ING.FR, MT.FR, MT.NL, MTS.ES, OLN.US, PH.US, PPG.US, RGA.US, STZ.US, VNO.US

W nadchodzącym tygodniu nie będzie tradingu na London Stock Exchange (2 maja), Giełdzie Papierów Wartościowych (3 maja) oraz na Swiss Exchange (5 maja).

Proszę zwrócić uwagę, że przedstawione dane mogę się zmienić.

XTB

wtorek - 26 kwietnia 2016
20:41

Rolowanie CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.. i INDIA50, INDIA50., INDIA50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. 14 pkt swapowych dla pozycji długiej; -14 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- HKComp, HKComp., HKComp.. 98 pkt swapowych dla pozycji długiej; -98 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. -380 pkt swapowych dla pozycji długiej; 380 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

10:52

Rolowanie CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.. oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. ok. -15 pkt indeksowych

- HKComp, HKComp., HKComp.. ok. -100 pkt indeksowych

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. ok. 37,2 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia INDIA50, INDIA50., INDIA50.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 22 kwietnia 2016
11:33

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

26.04 – Wtorek – HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

29.04 – Piątek – JAP225, JAP225., JAP225..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

25.04 - Poniedziałek – AUS200, AUS200., AUS200.. - handel od 09:15

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

25.04 – Poniedziałek – ATR.US, CNHI.IT, GLEN.UK, HEIA.NL, LEN.US, SESG.FR, WKL.NL

26.04 – Wtorek – DG.FR, EN.FR, SREN.CH, VIV.FR

27.04 - Środa -  AC.FR, AOS.US, CAG.US, COST.US, EV.US, F.US, INGA.NL, MS.US, NI.US, NNN.US, PBCT.US, PROX.BE, SIG.US, SKT.US, SQM.US, UNM.US, WSM.US

28.04 - Czwartek – AON.US, BCR.US, BMR.US, BX.US, BZW.PL, C.US, CASY.US, CBD.US, CTY.UK, ELM.UK, GFS.UK, GT.US, INF.UK, ITV.UK, ITX.ES, KMI.US, LGEN.UK, MUV2.DE, NEX.UK, NRG.US, O.US, OHI.US, OKE.US, PNW.US, REL.UK, REN.NL, RGU.UK, RR.UK, SAN.US, SAN1.ES, SCR.FR, SHI.UK, SNR.UK, SPX.UK, SYNN.CH, TLPR.UK, TPK.UK, TXN.US, UBM.UK, ULVR.UK, UMI.BE, UNA.NL, WEIR.UK, WMH.UK,

29.04 - Piątek - ABI.BE, ADEN.CH, BK.US, FBR.US, GXI.DE, LHA.DE, OR.FR, VIV.US, WCN.US, 

XTB

nomorenewstoshow