Aktualności

piątek - 11 marca 2016
13:27

Zmiana czasu w USA

W związku ze zmianą czasu w USA z zimowego na letni, godziny handlu na następujących instrumentach ulegną zmianie:

US30, US.30, US.30., US.30.. – 23:05 – 22:00

US100, US.100, US.100., US.100.. - 23:05 – 22:00

US500, US.500, US.500., US.500.. - 23:05 – 22:00

US2000, US2000., US2000.. – 03:05 – 23:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE.. – 23:35 – 22:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. – 09:30 – 18:00

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.. – 08:30 – 19:20

COFFEE, COFFEE., COFFEE.. - 10:15 – 18:30

COCOA, COCOA., COCOA.. – 10:45 – 18:30

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. – 01:05 – 13:45; 14:35 – 19:00

WHEAT, WHEAT., WHEAT.. - 01:05 – 13:45; 14:35 – 19:00

CORN, CORN., CORN.. - 01:05 – 13:45; 14:34 – 19:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.. – 07:30 – 22:00

VOLX, VOLX., VOLX.. – 14:35 – 21:15

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. – 01:05 – 22:00

MEXComp, MEXComp., MEXComp.. – 14:05 – 21:00

GOLD i SILVER - Niedziela 23:05 do Piątek 22:00

Handel na instrumentach CFD opartych na US Equities – 14:30 – 21:00

07:17

Rollover on US30, US100, US500, US2000, RUS50

Dear Clients,

Today, there is a change of delivery date for US30, US100, US500, US2000 and RUS50 instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- US30, 94 swap points for long position; -94 swap points for short position
- US100, 925 swap points for long position; -925 swap points for short position
- US500, 93 swap points for long position; -93 swap points for short position
- US2000, 55 swap points for long position; -55 swap points for short position
- RUS50, 81 swap points for long position; -81 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

czwartek - 10 marca 2016
10:40

Rolowanie US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000.., RUS50, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000.. i RUS50, RUS50., RUS50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- US30, US.30, US.30., US.30.. 94 pkt swapowych dla pozycji długiej; -94 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- US100, US.100, US.100., US.100.. 925 pkt swapowych dla pozycji długiej; -925 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- US500, US.500, US.500., US.500.. 93 pkt swapowych dla pozycji długiej; -93 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- US2000, US2000., US2000.. 55 pkt swapowych dla pozycji długiej; -55 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- RUS50, RUS50., RUS50.. 81 pkt swapowych dla pozycji długiej; -81 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000.. oraz RUS50, RUS50., RUS50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- US30, US.30, US.30., US.30.. ok. -95 pkt indeksowych

- US100, US.100, US.100., US.100.. ok. -9 pkt indeksowych

- US500, US.500, US.500., US.500.. ok. -9,3 pkt indeksowych

- US2000, US2000., US2000.. ok. -5,8 pkt indeksowych

- RUS50, RUS50., RUS50.. ok. -7,4 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000.. oraz RUS50, RUS50., RUS50.. powinien być niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

środa - 9 marca 2016
06:56

Rollover on JAP225, KOSP200

Dear Clients,

Today there is a change of delivery date for JAP225 and KOSP200 instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- JAP225, 130 swap points for long position; -130 swap points for short position
- KOSP200, -9 swap points for long position; 9 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

wtorek - 8 marca 2016
11:05

Rolowanie JAP225, JAP225., JAP225.., KOSP200, KOSP200., KOSP200.

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów KOSP200, KOSP200., KOSP200.. i JAP225, JAP225., JAP225... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- JAP225, JAP225., JAP225.. 130 pkt swapowych dla pozycji długiej; -130 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- KOSP200, KOSP200., KOSP200.. -9 pkt swapowych dla pozycji długiej; 9 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach JAP225, JAP225., JAP225.. oraz KOSP200, KOSP200., KOSP200.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- JAP225, JAP225., JAP225.. ok. -134 pkt indeksowych

- KOSP200, KOSP200., KOSP200.. ok. 1,1 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia KOSP200, KOSP200., KOSP200.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 4 marca 2016
12:29

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Wtorek 08.03 – JAP225, JAP225., JAP225.., KOSP200, KOSP200., KOSP200..

Czwartek 10.03 – US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US,100. US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000.., RUS50, RUS50., RUS50..,

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 07.03 – INDIA50, INDIA50., INDIA50..

Wtorek 08.03 – RUS50, RUS50., RUS50..,

 

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 07.03 - APC.US, FOXA.US, GFC.FR, HPQ.US, NWSA.US, AEE.US, BF/B.US, EQIX.US,

 FOX.US,HPE.US, HSNI.US, KSS.US, LANC.US, LRCX.US, NWS.US, OMC.US, RE.US, WR.US

Wtorek 08.03 – CME.US, HD.US, OXY.US, ANTM.US, BDX.US, BXLT.US, CNO.US, EXPE.US, HRS.US,

 LM.US,MDU.US, MENT.US, NEM.US, PEG.US, PHM.US, PPL.US, PTEN.US, RAI.US, SCG.US, TEX.US, TRV.US

Środa 09.03 –  CBS.US, GM.US, NOV.US, RF.US, VIAB.US, WMT.US, ADP.US, CBSH.US, CI.US, CRI.US,DAN.US,

 DKS.US, FHN.US, IR.US, ITT.US, JCI.US, RS.US, THG.US, TXT.US, UNH.US, WYN.US

Czwartek 10.03 – AIG.US, APAM.FR, BARC.UK, BLT.UK, CRH.UK, DLG.UK, FDX.US, LAND.UK, NDAQ.US,SHP.UK,

 STAN.UK, BR.US, CHS.US, DF.US, HOT.US, KSU.US, LUK.US, MJN.US, ROST.US, WMB.US,DOM.UK, JUP.UK, HSX.UK,

 CRST.UK, KWE.UK, FCPT.UK

Piątek 11.03 – BRFS.US, DPS.US, KO.US, M.US, MO.US, MRK.US, MSI.US, AAN.US, APH.US, ARG.US,BXS.US, CAA.US, 

CMA.US, DPZ.US, DVN.US, ECL.US, EMN.US, EXR.US, HRB.US, KBR.US, LDOS.US,LEG.US, PKG.US, RNR.US, RRC.US,

 SCI.US, TCO.US, TMO.US, UGI.US, WRB.US, XEL.US, XL.US

                                                                                                                  

XTB

 

nomorenewstoshow