Otwórz konto Otwórz demo

Aktualności

piątek - 22 marca 2019
08:19

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

Wtorek 26.03 – CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+

Dywidendy (płatne w gotówce):

Wtorek 26.03 – SPA35.cash, US100.cash,

Środa  27.03 – FRA40.cash, EU50.cash, UK100.cash, US100.cash, US500.cash

Czwartek 28.03 –US500.cash

Piątek 29.03 – EU50.cash

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

Poniedziałek 25.03 – dywidendy na LM.US, PLAY.US, PM.US

Wtorek 26.03 - dywidendy na BKT.ES, DXC.US, MTN.US, PRSP.US, SGSN.CH

Środa  27.03 - dywidendy na ATVI.US, CM.US, CY.US, FORTUM.FI, JYSK.DK, LOG.ES, LUN.DK, ORNBV.FI, SEBA.SE, URW.NL

Czwartek 28.03 - dywidendy na AGNC.US, ARE.US, AUY.US, AVB.US, BEN.US, BLND.UK, BVS.UK, BXMT.US,
BXP.US, CONE.US, CPT.US, DE.US, DEI.US, DHR.US, EBRO.ES, EIX.US, ERICB.SE, ESS.US, FITB.US, FLS.DK, FLS.US, FMC.US, GOG.UK, HST.US, HUM.US, IHG.UK, IIPR.US, ITW.US, KIE.UK, KL.US, LECO.US, MDLZ.US, NHI.US, NTR.US, NUE.US, OUT1V.FI, PK.US, PKX.US, PRU.UK, PXD.US, RAND.NL, RESI.US, RHP.US, RL.US, SDR.UK, SHBA.SE, SIM.DK, SLG.US, SMSN.UK, STAG.US, STLD.US, STOR.US, SYK.US, UMPQ.US, USB.US, VER.US, VHYD.UK, VWRD.UK, WDC.US, WLTW.US, WPC.US, XAN.US, XRAY.US, XRX.US, ZBH.US

Piątek 29.03 - dywidendy na APD.US, CAH.US, CXW.US, DNA.FI, DTE.DE, GJF.NO, INGR.US, KCR.FI, LII.US, LPT.US, METSB.FI, NDA.DK, NDA.FI, NDA.SE, NDA1V.FI, O.US, RJF.US, RSG.US, SKAB.SE, SKFB.SE, STT.US, SWEDA.SE, TTC.US, UNIT.US, VTR.US

 

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

 

czwartek - 21 marca 2019
23:00

Rolowanie NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -6 pkt swapowych dla pozycji długiej; 6 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

12:52

Rolowanie NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach NATGAS, NATGAS+, NATGAS. oraz NATGAS.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. 0.007 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 19 marca 2019
23:15

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. 19 pkt swapowych dla pozycji długiej; -19 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. 155 pkt swapowych dla pozycji długiej; -155 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 13 pkt swapowych dla pozycji długiej; -13 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

12:39

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., RUS50, RUS50+, RUS50. oraz RUS50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. -0.19 USD

- AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 ok. -11 pkt indeksowych

- RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. ok. -13.7 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 15 marca 2019
16:20

Zmiana godzin handlu na instrumentach EU50.cash oraz FRA40.cash

Szanowni klienci,
od dnia 18.03.2019 godziny handlu na instrumentach EU50.cash oraz FRA40.cash ulegną zmianie:

EU50.cash: 08:00 – 22:00
FRA40.cash: 08:00 – 22:00

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Zespół XTB

nomorenewstoshow