Aktualności

czwartek - 8 listopada 2018

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. oraz WHEAT.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT ok. 12.00 USD

- CORN., CORN+, CORN, CORN.. ok. 11.75 USD

- COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ ok. 21 USD

- COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. ok. 3.90 USD

- COTTONs., COTTONs+, COTTON, COTTONs.., COTTONs ok. 1.69 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 6 listopada 2018

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX 40 pkt swapowych dla pozycji długiej; -40 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach VOLX, VOLX+, VOLX. oraz VOLX.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX ok. -0.70 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 2 listopada 2018

15:01

Zmiana godzin handlu na instrumentach EU50.cash oraz FRA40.cash

Od dnia 05.11.18 godziny handlu na instrumentach EU50.cash oraz FRA40.cash ulegną zmianie na 00:00 – 23:00

XTB

W związku ze zmianą czasu na zimowy w USA oraz letni w Brazylii godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie:

 

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 – 23:00

US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 – 23:00

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 – 23:00

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 04:05 - 23:00

USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+ – 02:00 – 23:00

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 02:05 – 23:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 00:35 - 23:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30- 19:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 - 19:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 20:20

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 19:30

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ - 08:30 - 23:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 00:00 - 22:15

XAGUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+ – 00:00 – 23:00

XAUUSD.., GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+ – 00:00 – 23:00

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ – 00:00 – 23:00

BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ - 12:05 - 20:55

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ - 12:00 – 18:00

EU50.cash, FRA40.cash, DE30.cash, UK100.cash, US100.cash, US30.cash, US500.cash – 00:00 – 23:00
 

Instrumenty Equity CFD US, Equity ETF US, Synthetic Stocks US, Cash Stocks US - 15:30 - 22:00

Godziny handlu na niewymienionych instrumentach pozostają bez zmian.

XTB

Rolowania:

 

06.11 – Wtorek – VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

08.11 – Czwartek - COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

 

Poniedziałek - 05.11 - RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce) ogłoszone do 3 listopada 2018:

 

Poniedziałek - 05.11 – US30.cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash, FRA40. cash

Wtorek - 06.11 – SPA35.cash

Środa - 07.11 - US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash

Czwartek - 08.11 - US30.cash, US100.cash, US500.cash, SPA35.cash

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek - 05.11 – AAL.US, MET.US, NYCB.US, RGA.US, STZ.US

Wtorek - 06.11 - APTV.US, ARLP.US, COG.US, DAL.US, DG.FR, FE.US, FER.ES, INTC.US, MKTX.US, SCCO.US, WETF.US

Środa - 07.11 – AMG.US, ETR.US, FII.US, RMD.US

Czwartek - 08.11 – APL.US, ACC.US, AEP.US, AMX.US, AWK.US, BA.US, BBT.US, BP.UK, BP.US, CARD.UK, COF.US, COST.US, CTAS.US, DAN.US, EQT.US, GFRD.UK, GOG.UK, GWW.US, HIW.US, HLT.US, HP.US, IBM.US, JBHT.US, LRE.UK, MAC.US, MUR.US, OLN.US, PFE.US, PH.US, PPG.US, PZZA.US, ROK.US, ROL.US, SCHW.US, SIRI.US, SON.US, TECH.US, TEX.US, TGS.NO, WBA.US, WELL.US, WFC.US, WRK.US, WTB.UK, X.US

Piątek - 09.11 – AGN.US, CIT.US, HBI.US, INVEB.SE, IVZ.US, LSTR.US, MHG.NO, PCAR.US, WCN.US, WWD.US, XLNX.US, XOM.US

 

Equity CFD splity:

07.11 – Środa - TJX.US

 

Equity CFD prawa poboru:

07.11 – Środa - ARYN.CH

 

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.


Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

 

XTB

nomorenewstoshow