Aktualności

środa - 27 kwietnia 2022
15:14

Wstrzymanie handlu na COTTON

Ze względu na dużą zmienność na rynku i przekroczenie górnego limitu wahań na giełdzie bazowej, handel na instrumencie COTTON został wstrzymany. Handel zostanie wznowiony tak szybko jak to będzie możliwe.

XTB

13:57

Przerwa techniczna dostępu do pokoju inwestora 27 kwietnia 2022 roku od godziny 21:00 do 21:30.

Drogi Kliencie,

Informujemy o przerwie technicznej dostępu do pokoju inwestora, która odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku od godziny 21:00 do 21:30.

Należy pamiętać, że podczas tej przerwy technicznej dostęp do platformy xStation i xMobile pozostaje włączony. 

XTB

wtorek - 26 kwietnia 2022
23:11

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN..

2022-04-26

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. 3350 pkt swapowych dla pozycji długiej; -3350 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp 115 pkt swapowych dla pozycji długiej; -115 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. 18 pkt swapowych dla pozycji długiej; -18 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

12:01

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na instrumentach CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN. oraz SOYBEAN.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. ok. -30.50 pkt indeksowych

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp ok. -115 pkt indeksowych

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. ok. -16 pkt indeksowych

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB

poniedziałek - 25 kwietnia 2022
23:11

Rolowanie NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -136 pkt swapowych dla pozycji długiej; 136 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

18:26

Wstrzymanie handlu na LEANHOGS

Ze względu na dużą zmienność na rynku i przekroczenie dolnego limitu wahań na giełdzie bazowej, handel na instrumencie LEANHOGS został wstrzymany. Handel zostanie wznowiony tak szybko jak to będzie możliwe.

XTB

nomorenewstoshow