Otwórz konto Otwórz demo

Aktualności

wtorek - 21 maja 2019
11:16

Rolowanie OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL, OILs, OILs+, OILs. oraz OILs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. ok. -0.79 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 17 maja 2019
07:49

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

21.05 Wtorek – OIL, OIL., OIL.., OIL+.

23.05 Czwartek – TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+.

Dywidendy (płatne w gotówce):

20.05 Poniedziałek – US100.cash, US500.cash, EU50.cash, ITA40.cash, FRA40.cash, HK.cash

21.05 Wtorek – US100.cash, US500.cash, EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash

22.05 Środa –  US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash, EU50.cash, HK.cash, CZKCASH

23.05 Czwartek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash, CZKCASH

24.05 Piątek – FRA40.cash, HK.cash

 

Święta (zmiany godzin handlu):

21.05 Wtorek  – USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+  – brak handlu

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

20.05 Poniedziałek – dywidendy na: AI.FR, ALK.US, AMP.IT, ASB.PL, ATL.IT, AZM.IT, BC.US, BHGE.US, BPE.IT, BRE.IT, BVI.FR, BZU.IT, DIA.IT, EDEN.FR, ENI.IT, FCA.IT,  FP.FR, FRE.DE, FTI.FR, FTI.US, G.IT, IG.IT, IMA.IT, ISP.IT, LDO.IT, LHN.CH, LPX.US, MCHP.US, MONC.IT, NK.FR, PAAS.US, PIRC.IT, RBAG.CZ, ROTH.FR,  SAL.IT, SEV.FR, SFER.IT, SNA.US, SWKS.US, TEN.IT, TOD.IT, TS.US, UBI.IT, US.IT

21.05 Wtorek – dywidendy na:  AFL.US, AGN.NL, CTSH.US, DEC.FR, EL.FR, ENGI.FR, EQIX.US, EUCAR.FR, FGR.FR, GTC.PL, HO.FR, MF.FR, ML.FR, MNC.PL, OMV.DE, PVH.US, RENE.PT, SOLB.BE, TKR.US, WYNN.US

22.05 Środa – dywidendy na:  AM.FR, AMAT.US, COFA.FR, CPTA.US, EDF.FR, ENX.FR, ES.US, EXPE.US, JKHY.US, NOEJ.DE, NOKIA.FI, NOKIASEK.SE, NOS.PT, O2D.DE, PBR.US, TRU.US, VAC.US

23.05 Czwartek – dywidendy na:  ARL.DE, AVST.UK, BNZL.UK, BOL.SE, BRW.UK, BWY.UK, CBK.DE, CCL.UK, CCL.US,  CDW.US, CHL.US, CMI.US, DAI.DE, DCC.UK, DFS.US, EFX.US,FIVE.UK, FLIR.US, GET.FR,  HII.US, HL.US, HON.US, HSY.US, HWDN.UK, IMB.UK, LEN.PL, MAN.DE, MAR.US, MARS.UK, MGA.US, MKSI.US, MMM.US, MRW.UK, MS.IT, OXSQ.US, PBA.US, PBI.US, PFG.UK, RHI.US, RS.US, SONC.PT, SXS.UK, SY1.DE, TEL.US, VMC.US, WERN.US, WPM.US

24.05 Piątek – dywidendy na:  ACA.FR, AIZ.US, AMUN.FR, ASRNL.NL, ATO.US, BPOP.US, DBK.DE, FANG.US, IP.US, JNJ.US, KEY.US, LSG.NO, LXS.DE, NDSN.US, PRU.US, SMG.US, SZG.DE, TSCO.US, WCH.DE, YUMC.US

 

Święta (zmiany godzin handlu):

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

 

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

czwartek - 16 maja 2019
22:29

Rolowanie NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

2019-05-16

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -105 pkt swapowych dla pozycji długiej; 105 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -34 pkt swapowych dla pozycji długiej; 34 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -18 pkt swapowych dla pozycji długiej; 18 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

09:51

Rolowanie NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX. oraz VOLX.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX ok. 0.47 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 0.24 USD

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. 0.036 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 14 maja 2019
23:36

Rolowanie FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 650 pkt swapowych dla pozycji długiej; -650 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 85 pkt swapowych dla pozycji długiej; -85 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 41 pkt swapowych dla pozycji długiej; -41 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

13:09

Rolowanie FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35

Informujemy, że pierwotnie zaplanowane rolowanie na instrumencie OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ zostało przeniesione na 16 maja 2019 roku.

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. oraz SPA35 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -0.90 pkt indeksowych

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -65.5 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -41 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow