Aktualności

piątek - 31 marca 2023
11:17

Godziny handlu w okresie świąt Wielkanocnych

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

06.04 Czwartek:

MEXComp, MEXComp.., MEXComp+

07.04 Piątek:

AUS200, AUS200.., AUS200+, AUT20, AUT20.., AUT20+, DE30, DE30.., DE30+, EU50, EU50.., EU50+, SUI20, SUI20.., SUI20+, BRAComp, BRAComp.., BRAComp+, FRA40, FRA40.., FRA40+, NED25, NED25.., NED25+, HKComp, HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp.., CHNComp+, CZKCASH, CZKCASH.., CZKCASH+,MEXComp, MEXComp.., MEXComp+,  ITA40, ITA40.., ITA40+, W20, W20.., W20+, SPA35, SPA.35.., SPA.35+, UK100, UK.100, UK.100.., UK.100+,   

BUND10Y, BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

SUGARs, SUGARs.., SUGARs+, COFFEE, COFFEE.., COFFEE+, COTTONs, COTTONs.., COTTONs+, COCOA, COCOA.., COCOA+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, SOYBEAN, SOYBEAN.., SOYBEAN+, WHEAT, WHEAT.., WHEAT+, SOYOIL+, LEANHOGS+, CATTLE+, OILs, OILs.., OILs+, OIL+, ZINC, ZINC.., ZINC+, NICKEL, NICKEL.., NICKEL+, COPPER, COPPER.., COPPER+, LSGASOIL+, OIL.WTI, OIL.WTI.., OIL.WTI+, GASOLINE+, NATGAS, NATGAS.., NATGAS+, ALUMINUM, ALUMINUM.., ALUMINUM+

USDCLP, USDCLP.., USDCLP+, USDBRL, USDBRL.., USDBRL+

 

GOLD, GOLDs, GOLDs+, XAUUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs+,  XAGUSD.., PLATINUM, PLATINUM.., PLATINUM+, PALLADIUM.., PALLADIUM+,

VSTOXX, EMISS, EMISS.., EMISS+,

10.04 Poniedziałek:

AUS200, AUS200.., AUS200+, HKComp, HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp.., CHNComp+, FRA.40, FRA.40.., FRA.40+, NED25, NED25.., NED25+, ITA.40, ITA.40.., ITA.40+, DE.30, DE.30.., DE.30+, EU.50, EU.50.., EU.50+, SUI20, SUI20..,SUI20+, UK.100, UK.100.., UK.100+, W.20, W.20.., W.20+, SPA.35, SPA.35.., SPA.35+, CZKCASH, CZKCASH.., CZKCASH+, AUT20, AUT20.., AUT20+, VSTOXX

EMISS, EMISS.., EMISS+, BUND10Y, BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+,

ALUMINIUM, ALUMINIUM.., ALUMINIUM+, COPPER, COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC.., ZINC+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

06.04 Czwartek:

AUS200, AUS200.., AUS200+ - handel 16:00

07.04 Piątek

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500.., US.500+, US2000, US2000.., US2000+ - handel do 15:15

VOLX, VOLX.., VOLX+, VIX, VIX.., VIX+- handel do 08:00
USDIDX, USDIDX.., USDIDX+ - handel od 11:00 do 17:15

TNOTE, TNOTE., TNOTE+ - handel do 17:15

10.04 Poniedziałek:

COCOA, COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE.., COFFEE+, SUGAR, SUGAR., SUGAR.., SUGAR+ - handel od 13:30

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Święta (zmiany godzin handlu):

06.04 Czwartek:

NASDAQ OMX Stockholm – zmiana godzin handlu (9:00 -13:00)
NASDAQ OMX Copenhagen – brak handlu
Oslo Exchange – brak handlu

 

07.04 Piątek:

Borsa Italiana – brak handlu

NASDAQ OMX Copenhagen – brak handlu

Euronext Amsterdam – brak handlu

Euronext Brussels – brak handlu

Euronext Lisbon – brak handlu

Euronext Paris – brak handlu

London Stock Exchange - brak handlu

Madrid Stock Exchange - brak handlu

NASDAQ - brak handlu

NYSE - brak handlu

NASDAQ OMX Helsinki - brak handlu

NASDAQ OMX Stockholm - brak handlu

Oslo Exchange - brak handlu

Prague Stock Exchange - brak handlu

SIX Swiss Exchange - brak handlu

Warsaw Stock Exchange - brak handlu

XETRA – brak handlu

 

czwartek - 30 marca 2023
19:21

Zmiana czasu Chile i Australia

Szanowni klienci,

W związku ze zmianę czasu w Chile i Australii godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie:


AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ - 02:05 - 08:30 and 09:15 – 23:00(Piątek do 22:00)
USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ - 14:30 – 19:45


Godziny handlu na pozostałych instrumentach pozostają bez zmian.
XTB

 

środa - 29 marca 2023
23:34

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp -58 pkt swapowych dla pozycji długiej; 58 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. -30 pkt swapowych dla pozycji długiej; 30 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

09:54

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na instrumentach CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp. oraz HKComp.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp ok. 60 pkt indeksowych

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. ok. 26 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

XTB

wtorek - 28 marca 2023
18:23

Wstrzymanie handlu na COTTON

Ze względu na dużą zmienność na rynku i przekroczenie górnego limitu wahań na giełdzie bazowej, handel na instrumencie COTTON został wstrzymany. Handel zostanie wznowiony tak szybko jak to będzie możliwe.

XTB

poniedziałek - 27 marca 2023
18:47

Wstrzymanie handlu na COTTON

Ze względu na dużą zmienność na rynku i przekroczenie górnego limitu wahań na giełdzie bazowej, handel na instrumencie COTTON został wstrzymany. Handel zostanie wznowiony tak szybko jak to będzie możliwe.

XTB

nomorenewstoshow