Aktualności

czwartek - 16 czerwca 2022
09:31

Rolowanie AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SOYOIL, SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SOYOIL, SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.. oraz UK100 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -84 pkt indeksowych

- SUI20+, SUI20., SUI20.., SUI20 ok. -10 pkt indeksowych

- EU.50+, EU.50.., EU.50., EU.50, EU50 ok. -17.0 pkt indeksowych

- DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. ok. -25.0 pkt indeksowych

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -0.35 pkt indeksowych

- ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. ok. -180 pkt indeksowych

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -18.0 pkt indeksowych

- UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ ok. -53.0 pkt indeksowych

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. -0.023 USD

- SOYOIL ok. -1.85 USD

- AUT20+, AUT20, AUT20.. ok. -15 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

XTB

środa - 15 czerwca 2022
21:17

Rolowanie MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ 10 pkt swapowych dla pozycji długiej; -10 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. -42 pkt swapowych dla pozycji długiej; 42 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US2000+, US2000, US2000., US2000.. -1 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 10 pkt swapowych dla pozycji długiej; -10 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ -260 pkt swapowych dla pozycji długiej; 260 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. -3525 pkt swapowych dla pozycji długiej; 3525 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

13:00

Rolowanie MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, W.20, W.20+, W.20., W.20.. oraz W20 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 ok. -2.0 pkt indeksowych

- US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. ok. 33.50 pkt indeksowych

- US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. ok. 3.5 pkt indeksowych

- US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ ok. -9 pkt indeksowych

- US2000+, US2000, US2000., US2000.. ok. -1.1 pkt indeksowych

- MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ ok. 452 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US500 powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

XTB

wtorek - 14 czerwca 2022
21:16

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.., VIET30, VSTOXX, VSTOXX+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.., VIET30, VSTOXX, VSTOXX+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 -23 pkt swapowych dla pozycji długiej; 23 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. -1910 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1910 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VIET30 63 pkt swapowych dla pozycji długiej; -63 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VSTOXX, VSTOXX+ 70 pkt swapowych dla pozycji długiej; -70 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. 1191 pkt swapowych dla pozycji długiej; -1191 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ 267 pkt swapowych dla pozycji długiej; -267 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:19

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.., VIET30, VSTOXX, VSTOXX+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.., VIET30, VSTOXX oraz VSTOXX+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VIET30 ok. -6.3 pkt indeksowych

- BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. ok. 1955 pkt indeksowych

- RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. ok. -68.4 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. -2.68 USD

- VSTOXX, VSTOXX+ ok. -1.45 pkt indeksowych

- AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 ok. -110 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

XTB

piątek - 10 czerwca 2022
15:25

Przerwa techniczna 10 czerwca 2022 r. 22:00 - 11 czerwca 2022 r. 4:00

Drogi Kliencie,

Informujemy o przerwie technicznej systemów wewnętrznych, która odbędzie się 10 czerwca 2022 roku od godziny 22:00 do godziny 04:00 dnia 11 czerwca 2022 roku.

Należy pamiętać, że podczas tej przerwy technicznej dostęp do platformy xStation i xMobile zostanie wyłączony. Pokój Inwestora również nie będzie dostępny.

XTB

nomorenewstoshow