Aktualności

piątek - 15 września 2017
13:36

Zmiany w Dokumentacji

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski SA („Warunki Ogólne”), Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego oraz Tabeli Specyfikacji.

Nowy Regulamin oraz Deklaracja Świadomości Ryzyka będzie obowiązywać od 1 października 2017 r, natomiast Tabela Specyfikacji od 23 września 2017 r. Dokumenty będą dostępne pod adresem internetowym https://www.xtb.com/pl.

Główne zmiany w Regulaminie oraz Deklaracji dotyczą wprowadzenia zapisów o ochronie klientów przed stratami przekraczającymi depozyt. Od 1 października 2017 r. straty wynikające z transakcji nie przekroczą salda na koncie klienta.

1. Tabela Specyfikacji

Kryptowaluty:

a) Zmiana komentarza numer 2 (Sekcja Kryptowaluty)

2. Maksymalna wysokość zaangażowania Klienta w Pozycje Otwarte (długie oraz krótkie) na instrumentach BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD oraz DSHUSD nie może przekroczyć odpowiednio 100000 EUR, 75000 EUR, 30000 EUR, 30000 EUR, 30000 EUR.

b) Następujący instrument Opcyjny  zostanie usunięty z oferty XTB: India50

Zgodnie z punktem 19.16 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w niniejszym rozdziale (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

XTB

12:26

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Środa 20.09 – AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+,
Czwartek 21.09 – OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+,

Z powodu świąt narodowych, handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 18.09 – USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+, JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+,
Wtorek 19.09 - USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+,

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

18.09 – Poniedziałek – US100.cash, US500.cash
19.09 – Wtorek – US500.cash
20.09 – Środa – UK100.cash, US500.cash
21.09 – Czwartek – US500.cash 
22.09 – Piątek – SPA35.cash, FRA40.cash, EU50.cash

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji syntetycznych ogłoszone do 15 września 2017.

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

18.09 – Poniedziałek – AVGO.US, BBY.US, ECL.US, ENI.IT, ES.US, PHM.US, STM.FR, STM.IT
19.09 – Wtorek – ERJ.US, GALP.PT, STX.US, TIF.US, TUP.US, WRB.US
20.09 – Środa – CFR.CH, SNV.US, TSS.US,
21.09 – Czwartek – AAP.US, BVS.UK, CINF.US, CRST.UK, DRX.UK, FLS.US, FRT.US, LCL.UK, OMC.US, OML.UK, PFC.UK, PTEC.UK, RCL.US, RDW.UK, SRE.US, WEIR.UK, ZBH.US
22.09 – Piątek – ENG.PL, IFF.US, PGE.PL

Equity CFD Split:

20.09 – Środa – BIM.FR

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

czwartek - 14 września 2017
22:11

Rolowanie DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., POR20, POR20+, POR20., POR20.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., POR20, POR20+, POR20., POR20.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - SUI20+, SUI20.., SUI20., SUI20 23 pkt swapowych dla pozycji długiej; -23 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - USDIDX.., USDIDX+, USDIDX 223 pkt swapowych dla pozycji długiej; -223 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ 415 pkt swapowych dla pozycji długiej; -415 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 -70 pkt swapowych dla pozycji długiej; 70 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 29 pkt swapowych dla pozycji długiej; -29 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. 127 pkt swapowych dla pozycji długiej; -127 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 35 pkt swapowych dla pozycji długiej; -35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - EU.50.., EU.50+, EU.50., EU.50, EU50 160 pkt swapowych dla pozycji długiej; -160 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ -293 pkt swapowych dla pozycji długiej; 293 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 110 pkt swapowych dla pozycji długiej; -110 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. 110 pkt swapowych dla pozycji długiej; -110 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - POR20+, POR20, POR20.., POR20. 12 pkt swapowych dla pozycji długiej; -12 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

15:22

Rolowanie DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., POR20, POR20+, POR20., POR20.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., POR20, POR20+, POR20., POR20.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., W.20, W.20+, W.20., W.20.. oraz W20 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. ok. -11.5 pkt indeksowych 
- MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ ok. 270 pkt indeksowych 
- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -0.35 pkt indeksowych 
- POR20+, POR20, POR20.., POR20. ok. -11 pkt indeksowych 
- EU.50.., EU.50+, EU.50., EU.50, EU50 ok. -16.0 pkt indeksowych 
- USDIDX.., USDIDX+, USDIDX ok. -0.245 pkt indeksowych 
- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -11.5 pkt indeksowych 
- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -30 pkt indeksowych 
- UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ ok. -40.5 pkt indeksowych 
- ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. ok. -135 pkt indeksowych 
- W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 ok. 4.0 pkt indeksowych 
- SUI20+, SUI20.., SUI20., SUI20 ok. -23 pkt indeksowych 

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20 powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

 

środa - 13 września 2017
22:12

Rolowanie OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -42 pkt swapowych dla pozycji długiej; 42 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:41

Rolowanie OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI. oraz OIL.WTI.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 0.49 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow