Aktualności

wtorek - 8 maja 2018
23:43

Rolowanie VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -45 pkt swapowych dla pozycji długiej; 45 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

16:44

Rolowanie VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach VOLX, VOLX+, VOLX. oraz VOLX.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX ok. 0.50 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 7 maja 2018
11:27

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu: - update 07.05.2018

Rolowania:

Wtorek 08.05

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 07.05

UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+, ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ALUMINIUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC., ZINC.., ZINC+

Wtorek 08.05

CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+,

Środa 09.05

RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+

Czwartek 10.05

SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+- handel od 13:30

 

Dywidendy Cash Indices (płatne w gotówce):

07.05 – Poniedziałek – US100.cash, SPA35.cash

8.05 – Wtorek – US30.cash, US100.cash, US500.cash

09.05 – Środa – US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash, EU50.cash

10.05 – Czwartek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, FRA40.cash, EU50.cash

11.05 – Piątek – US100.cash, US500.cash, FRA40.cash

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji

ogłoszone do 4 maja 2018

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

07.05 – Poniedziałek – AAL.US, ARLP.US, BAS.DE, BSS.IT, CBD.US, CZZ.US, FII.US, GBLB.BE, GCO.ES, GIL.DE, KBC.BE, LIT.IT, MAC.US, NYCB.US, PHIA.NL, RGA.US, UBSG.CH, WELL.US, COLOB.DK

08.05 – Wtorek – APTV.US, ATR.US, HNR.DE, JMT.PT, LONN.CH, MKTX.US, NHY.NO, PAYX.US, SCCO.US, WETF.US

09.05 – Środa – AEP.US, AMG.US, ATCOA.SE, ATCOB.SE, BME.ES, CAKE.US, ETR.US, FPE3.DE, HMB.SE, IBM.US, INVEB.SE, LHA.DE, LSTR.US, OLN.US, PH.US, PPG.US, RHM.DE, RMD.US, SBUX.US, STZ.US, TLX.DE, X.US, YAR.NO, AKERBP.NO

10.05 – Czwartek – ADM.UK, ADS.DE, ALV.DE, AWK.US, BA.US, BBT.US, BP.UK, BP.US, CNA.UK, COST.US, DAL.US, DAN.US, DHI.US, DUE.DE, EMR.US, EOAN.DE, EOCC.US, EQT.US, GSK.UK, HEI.DE, HLT.US, HSX.UK, IVZ.US, KGX.DE, OA.US, PFE.US, RDSA.NL, RDSA.UK, RDSB.UK, SCHW.US, SGE.UK, SJM.US, SON.US, VNA.DE, WAB.US, WCH.DE, WMT.US

11.05 – Piątek – AAPL.US, AC.FR, ACC.US, ADS.US, ALT.FR, BEKB.BE, BMA.US, BOKA.NL, COF.US, COFB.BE, DSM.NL, GWW.US, LHN.CH, MUR.US, NK.FR, OSK.US, ROK.US, SAN.FR, TECH.US, WEC.US, XOM.US, COP.US

 

Spin-off Equity CFD:

09.05 – Środa – DOV.US

Prawa poboru:

10.05 – Czwartek – CPI.UK

 

Dnia 7 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku brytyjskim.

Dnia 8 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku czeskim.

Dnia 9 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku szwedzkim.

Dnia 10 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku duńskim, fińskim, szwedzkim, norweskim oraz szwajcarskim.

Dnia 11 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku duńskim.

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

piątek - 4 maja 2018
15:13

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Wtorek 08.05

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 07.05

UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+, ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ALUMINIUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC., ZINC.., ZINC+

Wtorek 08.05

CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+,

Środa 09.05

RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+

Czwartek 10.05

SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+

 

Dywidendy Cash Indices (płatne w gotówce):

07.05 – Poniedziałek – US100.cash, SPA35.cash

8.05 – Wtorek – US30.cash, US100.cash, US500.cash

09.05 – Środa – US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash, EU50.cash

10.05 – Czwartek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, FRA40.cash, EU50.cash

11.05 – Piątek – US100.cash, US500.cash, FRA40.cash

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji

ogłoszone do 4 maja 2018

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

07.05 – Poniedziałek – AAL.US, ARLP.US, BAS.DE, BSS.IT, CBD.US, CZZ.US, FII.US, GBLB.BE, GCO.ES, GIL.DE, KBC.BE, LIT.IT, MAC.US, NYCB.US, PHIA.NL, RGA.US, UBSG.CH, WELL.US

08.05 – Wtorek – APTV.US, ATR.US, HNR.DE, JMT.PT, LONN.CH, MKTX.US, NHY.NO, PAYX.US, SCCO.US, WETF.US

09.05 – Środa – AEP.US, AMG.US, ATCOA.SE, ATCOB.SE, BME.ES, CAKE.US, ETR.US, FPE3.DE, HMB.SE, IBM.US, INVEB.SE, LHA.DE, LSTR.US, OLN.US, PH.US, PPG.US, RHM.DE, RMD.US, SBUX.US, STZ.US, TLX.DE, X.US, YAR.NO

10.05 – Czwartek – ADM.UK, ADS.DE, ALV.DE, AWK.US, BA.US, BBT.US, BP.UK, BP.US, CNA.UK, COST.US, DAL.US, DAN.US, DHI.US, DUE.DE, EMR.US, EOAN.DE, EOCC.US, EQT.US, GSK.UK, HEI.DE, HLT.US, HSX.UK, IVZ.US, KGX.DE, OA.US, PFE.US, RDSA.NL, RDSA.UK, RDSB.UK, SCHW.US, SGE.UK, SJM.US, SON.US, VNA.DE, WAB.US, WCH.DE, WMT.US

11.05 – Piątek – AAPL.US, AC.FR, ACC.US, ADS.US, ALT.FR, BEKB.BE, BMA.US, BOKA.NL, COF.US, COFB.BE, DSM.NL, GWW.US, LHN.CH, MUR.US, NK.FR, OSK.US, ROK.US, SAN.FR, TECH.US, WEC.US, XOM.US

 

Spin-off Equity CFD:

09.05 – Środa – DOV.US

Prawa poboru:

10.05 – Czwartek – CPI.UK

 

Dnia 7 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku brytyjskim.

Dnia 8 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku czeskim.

Dnia 9 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku szwedzkim.

Dnia 10 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku duńskim, fińskim, szwedzkim, norweskim oraz szwajcarskim.

Dnia 11 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku duńskim.

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

 

poniedziałek - 30 kwietnia 2018
10:45

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu: - update 30.04.2018

Rolowania:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie rolowań.

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 30.04

HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

 

Wtorek 01.05

HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+, USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+, BUND10Y, BIND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, EU50.cash, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, DE30.cash, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, FRA40.cash, NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20.., HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, KOSP200, KOCP200., KOSP200.., KOSP200+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, SPA35.cash, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, ITA40.cash

 

Czwartek 03.05

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+

Piątek 04.05

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

 

Dywidendy Cash Indices (płatne w gotówce):

30.04 – Poniedziałek - CZKCASH

1.05 – Wtorek – FRA40.cash, EU50. cash

02.05 – Środa – CZKCASH, FRA40.cash, EU50.cash, UK100.cash, US500.cash, US100.cash

03.05 – Czwartek – FRA40.cash, EU50.cash, US30.cash, US500.cash, US100.cash

04.05 – Piątek – CZKCASH, EU50.cash, US500.cash, US100.cash

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji ogłoszone do 27 kwietnia 2018

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

>Dywidendy ogłoszone od czasu ostatniej aktualizacji: 01.05 - BNDX.US, VCIT.US, VCSH.US, 04.05 - GMLP.US

30.04 – Poniedziałek – ABI.BE, AKZA.NL, AON.US, BK.US, BOL.SE, CASY.US, CON.DE, EDPR.PT, EWBC.US, GT.US, HAS.US, MERY.FR, MRK.DE, NRG.US, O.US, PBCT.US, PLY.PL, PNW.US, RF.FR, SAND.SE, SCR.FR, TFI.FR, TL5.ES, UMI.BE

01.05 – Wtorek – CFG.US, MONET.CZ, BNDX.US, VCIT.US

02.05 – Środa – BEFB.BE, EN.FR, FMX.US, ICAD.FR, KBH.US, NVTK.UK, POM.FR, SU.FR, UG.FR

03.05 – Czwartek – AA.UK, ARNC.US, CARD.UK, CMS.US, CNP.FR, CS.FR, DLN.UK, EDIN.UK, ELM.UK, ETN.US, GFS.UK, HSTN.UK, JBHT.US, KGF.UK, LSE.UK, MGAM.UK, MNDI.UK, NSC.US, PTEC.UK, RMV.UK, SECUB.SE, SIG.US, SNR.UK, SQM.US, TEL.NO, ULVR.UK, UNA.NL, WFC.US, WRK.US

04.05 – Piątek – AMP.US, BN.FR, BOSS.DE, C.US, CSGN.CH, FE.US, HCP.US, HOT.DE, IDA.US, INTC.US, LEO.DE, LIN.DE, LUPE.SE, MET.US, NBL.US, SCHA.NO, SCHB.NO, SYF.US, TXN.US, VNO.US, VOW.DE, GMLP.US

 

Spin-off Equity CFD:

01.05 Wtorek PNR.US

Dnia 30.04.2018 nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na szwedzkim rynku

Dnia 01.05.2018 nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynkach ( Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria)

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

piątek - 27 kwietnia 2018
15:37

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie rolowań.

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 30.04

HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

 

Wtorek 01.05

HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+, USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+, BUND10Y, BIND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, EU50.cash, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, DE30.cash, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, FRA40.cash, NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20.., HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, KOSP200, KOCP200., KOSP200.., KOSP200+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, SPA35.cash, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, ITA40.cash

 

Czwartek 03.05

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+

Piątek 04.05

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

 

Dywidendy Cash Indices (płatne w gotówce):

30.04 – Poniedziałek - CZKCASH

1.05 – Wtorek – FRA40.cash, EU50. cash

02.05 – Środa – CZKCASH, FRA40.cash, EU50.cash, UK100.cash, US500.cash, US100.cash

03.05 – Czwartek – FRA40.cash, EU50.cash, US30.cash, US500.cash, US100.cash

04.05 – Piątek – CZKCASH, EU50.cash, US500.cash, US100.cash

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji ogłoszone do 27 kwietnia 2018

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

30.04 – Poniedziałek – ABI.BE, AKZA.NL, AON.US, BK.US, BOL.SE, CASY.US, CON.DE, EDPR.PT, EWBC.US, GT.US, HAS.US, MERY.FR, MRK.DE, NRG.US, O.US, PBCT.US, PLY.PL, PNW.US, RF.FR, SAND.SE, SCR.FR, TFI.FR, TL5.ES, UMI.BE

01.05 – Wtorek – CFG.US, MONET.CZ

02.05 – Środa – BEFB.BE, EN.FR, FMX.US, ICAD.FR, KBH.US, NVTK.UK, POM.FR, SU.FR, UG.FR

03.05 – Czwartek – AA.UK, ARNC.US, CARD.UK, CMS.US, CNP.FR, CS.FR, DLN.UK, EDIN.UK, ELM.UK, ETN.US, GFS.UK, HSTN.UK, JBHT.US, KGF.UK, LSE.UK, MGAM.UK, MNDI.UK, NSC.US, PTEC.UK, RMV.UK, SECUB.SE, SIG.US, SNR.UK, SQM.US, TEL.NO, ULVR.UK, UNA.NL, WFC.US, WRK.US

04.05 – Piątek – AMP.US, BN.FR, BOSS.DE, C.US, CSGN.CH, FE.US, HCP.US, HOT.DE, IDA.US, INTC.US, LEO.DE, LIN.DE, LUPE.SE, MET.US, NBL.US, SCHA.NO, SCHB.NO, SYF.US, TXN.US, VNO.US, VOW.DE

 

Spin-off Equity CFD:

01.05 Wtorek PNR.US

Dnia 30.04.2018 nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na szwedzkim rynku

Dnia 01.05.2018 nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynkach europejskich

Dnia 03.05.2018 nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na polskim rynku

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

 

Brak innych wiadomości do pokazania
Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język