Aktualności

piątek - 25 sierpnia 2017
12:12

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

29.08 – Wtorek – TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+

31.08 – Czwartek – BUND10Y, BUNDY10Y., BUNDY10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

Z powodu świąt narodowych, handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

28.08 – Poniedziałek – UK100, UK100., UK100.., UK100+, ALUMINUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ALUMINIUM+, ZINC, ZINC., ZINC.., ZINC+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+

Z powodu świąt narodowych, handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

28.08 – Poniedziałek – COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - handel od godziny 13:30

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

28.08 – Poniedziałek – US30.cash, US100.cash, US500.cash

29.08 – Wtorek – US30.cash, US500.cash

30.08 – Środa – US30.cash, US500.cash, UK100.cash

31.08 – Czwartek – US500.cash

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji syntetycznych ogłoszone do 25 sierpnia 2017.

28.08 – Poniedziałek - L.US, QCOM.US, SAY.ES, WKL.NL

29.08 – Wtorek - ABX.US, ALL.US, ANDV.US, CNK.US, CPA.US, CSX.US, DOV.US, EL.US, FDS.US, GLW.US, GS.US, HD.US, NWL.US, SNI.US, STI.US, TAP.US, TIME.US, UNP.US, XYL.US

30.08 – Środa - AEM.US, AJG.US, ANF.US, ASH.US, BAC.US, BAX.US, BLL.US, BWA.US, CBOE.US, CHRW.US, D.US, FLO.US, HIG.US, IPG.US, JNPR.US, K.US, LMT.US, MCD.US, MCK.US, MTB.US, NTRS.US, O.US, PEP.US, PFG.US, PII.US, SEE.US, SF.US, SWK.US, TAC.US, TGI.US, TSN.US, UHS.US

31.08 – Czwartek -  BLK.US, CEY.UK, CTL.US, FLR.US, GFS.UK, HMSO.UK, IHG.UK, LMP.UK, MLM.US, NEX.UK, NKE.US, ORI.US, SAZ.DE, SGC.UK, STJ.UK, ULE.UK

01.09 – Piątek - AVT.US, AVY.US, GES.US, HAL.US, HSNI.US, KSS.US, LPP.PL, LYB.US, MHG.NO, OA.US, ODFL.US, RE.US, SLB.US

Prawa poboru:

29.08 – Wtorek - DRYS.US

Spinoff:

01.09 – Piątek - HPE.US

W poniedziałek 28 sierpnia nie będzie trading na Equity CFD opartych na akcjach UK.

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

środa - 23 sierpnia 2017
22:27

Rolowanie INDIA50, INDIA50+, INDIA50., INDIA50.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów INDIA50, INDIA50+, INDIA50., INDIA50.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - INDIA50+, INDIA50, INDIA50., INDIA50.. -333 pkt swapowych dla pozycji długiej; 333 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. 33 pkt swapowych dla pozycji długiej; -33 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

12:27

Rolowanie INDIA50, INDIA50+, INDIA50., INDIA50.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach INDIA50, INDIA50+, INDIA50., INDIA50.., OIL, OILs, OILs+, OILs. oraz OILs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. ok. -0.25 pkt indeksowych

- INDIA50+, INDIA50, INDIA50., INDIA50.. ok. 33.3 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia INDIA50, INDIA50+, INDIA50., INDIA50.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

XTB

02:50

Anulowana poranna sesja na instrumentach HKComp, CHNComp

Z powodu zagrożenia tajfunem zbliżającym się do Hongkongu, poranna sesja na instrumentach:

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+

jest odwołana.

 

XTB

wtorek - 22 sierpnia 2017
22:13

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. 25 pkt swapowych dla pozycji długiej; -25 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp 182 pkt swapowych dla pozycji długiej; -182 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -27 pkt swapowych dla pozycji długiej; 27 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

10:27

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS. oraz NATGAS.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:


- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. ok. -32 pkt indeksowych 
- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. 0.031 USD 
- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp ok. -179 pkt indeksowych 


Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.


Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow