Aktualności

czwartek - 16 czerwca 2016
11:28

Rolowanie DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.. oraz POR20, POR20., POR20.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.. ok. -11 pkt indeksowych

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.. ok. -11 pkt indeksowych

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.. ok. -7,5 pkt indeksowych

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.. ok. -140 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.. ok. -83 pkt indeksowych

- SUI20, SUI20., SUI20.. ok. -30 pkt indeksowych

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.. ok. -57,5 pkt indeksowych

- W20, W.20, W.20., W.20.. ok. -18 pkt indeksowych

- NED25, NED25., NED25.. ok. -0,85

- POR20, POR20., POR20.. ok. -9        

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.. oraz POR20, POR20., POR20.. powinien być niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

06:53

Rollover on AUS200, MEXComp, OIL.WTI

Dear clients,

Today, there is a change of delivery date for AUS200, MEXComp and OIL.WTI instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- AUS200, 49 swap points for long position; -49 swap points for short position

- MEXComp, -339 swap points for long position; 339 swap points for short position

- OIL.WTI, -49 swap points for long position; 49 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

środa - 15 czerwca 2016
10:13

Zmiany w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

W związku z nadchodzącym referendum dotyczącym wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, XTB zdecydowało zwiększyć minimalne wymagania depozytowe na niektórych instrumentach CFD. XTB spodziewa się zwiększonej zmienności w nadchodzących dniach w związku z niepewnością co do ostatecznego wyniku głosowania. Zmiana ma na celu ochronę naszych Klientów przed niespodziewanymi ruchami na rynku oraz lukami cen otwarcia w trakcie nadchodzących tygodni. Ponadto, należy spodziewać się okresów szerszych spreadów oraz niższej płynności.

Zmiany będą obowiązywać od 23 czerwca 2016 r. i będą dostępne pod adresem internetowym https://www.xtb.com/pl.

Poniższe instrumenty:

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., FRA40, FRA.40, FRA .40., FRA.40.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40..

Zostają przeniesione z komentarza 2 do komentarza 4.

Brzmienie nowych komentarzy jest następujące:

2​. Zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500..

4. Zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach: W20, W.20, W.20., W.20.., SILVER, SILVERs, SILVERs., XAGUSD, XAGUSD.., PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM..,  COPPER, COPPER., COPPER.., ALUMINUM,  ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ZINC, ZINC., ZINC.., NICKEL, NICKEL., NICKEL.., OIL, OILs, OILs., OILs.., OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., NATGAS, NATGAS., NATGAS.., CORN, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.., SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., EMISS, EMISS., EMISS.., COCOA, COCOA., COCOA.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35..,POR20, POR20., POR20..,USDBRL, USDBRL., USDBRL..,, USDCHF, USDCHF., USDCHF.., EURCHF, EURCHF.,EURCHF.., GBPCHF, GBPCHF., GBPCHF.., AUDCHF, AUDCHF., AUDCHF.., CADCHF, CADCHF., CADCHF.., CHFJPY, CHFJPY., CHFJPY.., CHFPLN, CHFPLN., CHFPLN.., CHFHUF, CHFHUF., CHFHUF.., USDILS, USDILS., USDILS.., EURGBP, EURGBP., EURGBP.., GBPAUD, GBPAUD., GBPAUD.., GBPCAD, GBPCAD., GBPCAD.., GBPJPY, GBPJPY., GBPJPY.., GBPNZD, GBPNZD., GBPNZD.., GBPPLN, GBPPLN., GBPPLN.., GBPUSD, GBPUSD., GBPUSD.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., FRA40, FRA.40, FRA .40., FRA.40.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40..

Aktualna Tabela Zabezpieczeń Rozliczeniowych jest dostępna pod adresem: https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/depozyty-zabezpieczajace

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone od dn. 23.06.2016 r.

Zgodnie z punktem 19.14 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w punktach 19.10 - 19.12 (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

08:34

Rolowanie MEXComp, MEXComp., MEXComp.., AUS200, AUS200., AUS200.., OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI..

2016-06-15

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów MEXComp, MEXComp., MEXComp.., AUS200, AUS200., AUS200.. i OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- MEXComp, MEXComp., MEXComp.. -339 pkt swapowych dla pozycji długiej; 339 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- AUS200, AUS200., AUS200.. 49 pkt swapowych dla pozycji długiej; -49 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. -49 pkt swapowych dla pozycji długiej; 49 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

 

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUS200, AUS200., AUS200.., MEXComp, MEXComp., MEXComp.. oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- AUS200, AUS200., AUS200.. ok. -49 pkt indeksowych

- MEXComp, MEXComp., MEXComp.. ok. 343 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. ok. 0,57 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia MEXComp, MEXComp., MEXComp.. oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

07:03

Rollover on VOLX, BRAComp

Dear clients,

Today, there is a change of delivery date for VOLX and BRAComp instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- VOLX, -35 swap points for long position; 35 swap points for short position

- BRAComp, -1035 swap points for long position; 1035 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

wtorek - 14 czerwca 2016
14:55

Rolowanie VOLX, VOLX., VOLX.., BRAComp, BRAComp., BRAComp..

2016-06-14

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów VOLX, VOLX., VOLX.. i BRAComp, BRAComp., BRAComp... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- VOLX, VOLX., VOLX.. -35 pkt swapowych dla pozycji długiej; 35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- BRAComp, BRAComp., BRAComp.. -1035 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1035 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

 

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach VOLX, VOLX., VOLX.. oraz BRAComp, BRAComp., BRAComp.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX, VOLX., VOLX.. ok. 0,15 pkt indeksowych

- BRAComp, BRAComp., BRAComp.. ok. 1040 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia VOLX, VOLX., VOLX.. oraz BRAComp, BRAComp., BRAComp.. powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow