Aktualności

czwartek - 1 grudnia 2016
21:42

Rolowanie BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+ i SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+ -147 pkt swapowych dla pozycji długiej; 147 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+ 12 pkt swapowych dla pozycji długiej; -12 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

09:48

Rolowanie BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+ oraz SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+ ok. 1,53 pkt indeksowych

- SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+ ok. -0,13 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+ powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 29 listopada 2016
15:14

Depozyty zwiększone w związku z referendum we Włoszech wrócą do poprzednich poziomów od 07.12.2016 r.

Drogi Kliencie,

W związku z zeszłotygodniową informacją dotyczącą zmiany poziomów depozytów dla niektórych instrumentów od 03.12.2016 r., związaną z referendum we Włoszech informujemy, że poziomy depozytów pobierane przy otwieraniu transakcji wrócą do poprzednich niższych poziomów od 07.12.2016 r.

Zmianie ulegną komentarze:

- Instrumenty: DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40.., ITA.40+  zostaną ponownie dodane do komentarza 2 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

- Instrumenty: DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ zostaną usunięte z komentarza 3 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

- Instrumenty: ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40.., ITA.40+ zostaną usunięte z komentarza 4 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

Poziomy depozytów zostaną zaktualizowane w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych dostępnej tutaj.

Zgodnie z punktem 19.16 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w niniejszym rozdziale (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 22 201 95 60, support@xtb.pl .

XTB

piątek - 25 listopada 2016
14:30

Zmiany w dokumentacji klientowskiej

Drogi Kliencie,

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers DM SA (Warunki Ogólne), Polityce Realizacji Zleceń (Polityka) oraz w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do w/w dokumentów i tabel dotyczą:

Regulamin (obowiązujący od 11.12.2016 r.):

- zmiana regulacji dotyczącej przyjmowania oraz wykonywania Zleceń Klientów;

- uszczegółowienie regulacji w zakresie mechanizmu 'stop out'.

Polityka Realizacji Zleceń (obowiązująca od 04.12.2016 r.):

- rozszerzenie regulacji dotyczących wykonywania zleceń na poszczególnych Rachunkach.

Nowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej - kliknij tutaj.

Tabela zabezpieczeń rozliczeniowych (obowiązująca od 03.12.2016 r.):

- Instrumenty: DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40.., ITA.40+  zostaną usunięte z komentarza 2 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

- Instrumenty: DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ zostaną dodane do komentarza 3 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

- Instrumenty: ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40.., ITA.40+ zostaną dodane do komentarza 4 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

Poziomy depozytów zostaną zaktualizowane w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych dostępnej tutaj.

Zgodnie z punktem 19.16 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w niniejszym rozdziale (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 22 201 95 60, support@xtb.pl .

11:46

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

Czwartek 12.01 - BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

Brak świąt narodowych w nadchodzącym tygodniu

Dywidendy: (płatne w gotówce):

Poniedziałek 28.11 - CO.FR, CPA.US, EL.US, QCOM.US, RI.FR, TWX.US, MANU.US, ALL.US, CSX.US, DOV.US, FDS.US, L.US, NWL.US, RE.US, SNI.US, STI.US, TAP.US, TER.US, TIME.US, TSO.US, UNP.US

Wtorek 29.11 - GS.US, HD.US, K.US, KO.US, MC.FR, MCD.US, ASH.US, BLL.US, BWA.US, EXPD.US, GME.US, HIG.US, IPG.US, JKHY.US, JNPR.US, LMT.US, MAN.US, MCK.US, MLM.US, MOS.US, O.US, PII.US, TGI.US, TSN.US, UHS.US, VAL.US, WRB.US, ENC.ES, TAC.US

Środa 30.11 - ANF.US, BAC.US, LXK.US, NOV.US, NTRS.US, PEP.US, ADI.US, AJG.US, BAX.US, CBOE.US, CBSH.US, CGNX.US, CNK.US, D.US, FLO.US, FLR.US, KHC.US, MTB.US, SEE.US, SWK.US, UNH.US, WM.US, BFB.US

Czwartek 1.12 - IAG.ES, IAG.UK, ITUB.US, LAND.UK, NKE.US, SVT.UK, TEVA.US, ANTM.US, CHS.US, ESV.US, HRB.US, JACK.US, NOC.US, ORI.US, PFG.US, BWY.UK, JD.UK, GNC.UK, ICP.UK, ECM.UK, PETS.UK, PAY.UK

Piątek 2.12 - BBD.US, AVT.US

Splity:

Poniedziałek 28.11 - BMPS.IT

 

XTB

środa - 23 listopada 2016
22:18

Rolowanie NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ i TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ -132 pkt swapowych dla pozycji długiej; 132 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ -100 pkt swapowych dla pozycji długiej; 100 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ 63 pkt swapowych dla pozycji długiej; -63 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język