Aktualności

piątek - 16 grudnia 2016
15:45

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Środa 21.12

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OILS, OILs, OILs., OILs.., OILs+

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Piątek 23.12

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+  00:05 – 4:10

CORN, CORN., CORN.., CORN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ do 19:05

OILS, OILs, OILs., OILs.., OILs+ do 18:30

UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+  do 13:30

 

 

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 19.12

DG.US, REP1.ES, STM.FR, STM.IT, STX.US, CINF.US, RCL.US   

Wtorek 20.12

ENG.ES, MO.US, PM.US, VIS.ES

Środa 21.12

FP.FR, MAP.ES, MDT.US, SNS.PL, AAP.US, EXP.US, MJN.US, PKG.US

Czwartek 22.12

BBD.US, BRBY.UK, GE.US, EQR.US, GGP.US, HIW.US, MGNT.UK, SEIC.US, TTC.US, XEL.US, TLPR.UK            

Piątek 23.12

CME.US, DOW.US, ITUB.US, AMT.US, IFF.US

 

W piątek 23.12 handel na LSE zakończy się o godzinie 13:30 CET. Będzie to miało wpływ na Akcje CFD oraz Akcje Syntetyczne oparte na akcjach brytyjskich.

 

 

czwartek - 15 grudnia 2016
22:47

Rolowanie UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, POR20, POR20., POR20.., POR20+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, POR20, POR20., POR20.., POR20+ i HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+ 640 pkt swapowych dla pozycji długiej; -640 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ 20 pkt swapowych dla pozycji długiej; -20 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+ 130 pkt swapowych dla pozycji długiej; -130 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 95 pkt swapowych dla pozycji długiej; -95 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ 48 pkt swapowych dla pozycji długiej; -48 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+ 52 pkt swapowych dla pozycji długiej; -52 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+ 95 pkt swapowych dla pozycji długiej; -95 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+ -50 pkt swapowych dla pozycji długiej; 50 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ 35 pkt swapowych dla pozycji długiej; -35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- POR20, POR20., POR20.., POR20+ 4 pkt swapowych dla pozycji długiej; -4 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+ 140 pkt swapowych dla pozycji długiej; -140 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

10:14

Rolowanie UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, POR20, POR20., POR20.., POR20+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, POR20, POR20., POR20.., POR20+ oraz HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+ ok. -63 pkt indeksowych

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ ok. -3 pkt indeksowych

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+ ok. -13 pkt indeksowych

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -8 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ ok. -49 pkt indeksowych

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+ ok. -55 pkt indeksowych

- SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+ ok. -95 pkt indeksowych

- W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+ ok. 9 pkt indeksowych

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ ok. -0,15

- POR20, POR20., POR20.., POR20+ ok. -7

- HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+ ok. -160 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+ powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

środa - 14 grudnia 2016
23:14

Rolowanie MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ i OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ -76 pkt swapowych dla pozycji długiej; 76 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ 50 pkt swapowych dla pozycji długiej; -50 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -107 pkt swapowych dla pozycji długiej; 107 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

09:42

Rolowanie MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ ok. 130 pkt indeksowych

- AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ ok. -51 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 0,95 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 13 grudnia 2016
22:06

Rolowanie BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ -1227 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1227 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

Brak innych wiadomości do pokazania
Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język