Aktualności

piątek - 4 listopada 2016
13:01

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Wtorek 08.11 – VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

Środa 09.11 – WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Piątek 11.11 – W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 07.11 – CAKE.US, DLPH.US, MKTX.US, WETF.US, XYL.US

Wtorek 08.11 – BA.US, BP.US, DAL.US, DG.FR, IBM.US, PFE.US, TJX.US, XOM.US, AEP.US, BBT.US, COG.US, DAN.US, EMR.US, EQT.US, ETR.US, GPN.US, HCP.US, HP.US, KMT.US, MAC.US, OLN.US, PH.US, PPG.US, RMD.US, SE.US, SJM.US, SON.US, TEX.US

Środa 09.11 – UPS.US, ACC.US, COF.US, COL.US, GWW.US, HIW.US, MSCI.US, MUR.US, ROK.US, TECH.US, TSCO.US, WAB.US, WEC.US, WWD.US

Czwartek 10.11 – BG.UK, BP.UK, LLY.US, RDSA.UK, RDSB.UK, WTB.UK, AGCO.US, ALK.US, CF.US, DD.US, EXC.US, IP.US, IVZ.US, JBL.US, JLL.US, KLAC.US, KR.US, MMS.US, RDSA.NL, RRD.US, TCB.US, TFX.US, XEC.US, UKCM.UK, FCPT.UK, GOG.UK

Splity Equity CFD :

Poniedziałek 07.11 – EWI.US, EWJ.US, EWT.US

Czwartek 10.11– MNST.US

Spin-offy Equity CFD:

Poniedziałek 07.11 – SRG.IT

Czwartek 10.11 – CAG.US

 

XTB

03:14

Zmiana czasu w USA oraz Meksyku

W związku ze zmianą czasu na zimowy w USA oraz w Meksyku godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie:

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+ - 00:05 – 23:00

US100, US.100, US.100., US.100.., US.100 - 00:05 – 23:00

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 00:05 – 23:00

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 04:05 - 24:00

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 02:05 – 23:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 00:35 - 23:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30- 19:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 - 19:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 20:20

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 19:30

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ - 08:30 - 23:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 15:35 - 22:15

XAGUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+ – 00:00 – 23:00

XAUUSD.., GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+ – 00:00 – 23:00

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+  – 00:00 – 23:00  

MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ 16:30 – 22:00

 

Instrumenty Equity CFD US, Equity ETF US, Synthetic Stocks US - 15:30 - 22:00

XTB

piątek - 28 października 2016
15:28

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych rolowań.

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

31.10 Poniedziałek – INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+

01.11 Wtorek – W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+

02.11 Środa – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

03.11 Czwartek – JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

04.11 Piątek - RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+

 

Dywidendy: (płatne w gotówce):

31.10 Poniedziałek – ABE.ES, FER.ES, ITX.ES, ATR.US

01.11 Wtorek – ITUB.US, ADS.US, DFS.US, KBH.US, ZTS.US

02.11 Środa – WFC.US, CMS.US, COST.US, CTAS.US, JBHT.US, NSC.US

03.11 Czwartek – AAL.US, AAPL.US, BBD.US, BHI.US, C.US, GSK.UK, INTC.US, TXN.US, AMP.US, BMR.US, ETN.US, FE.US, IDA.US, JNS.US, MET.US, NBL.US, NYCB.US, SYF.US, VNO.US, WCN.US, PTEC.UK, LRD.UK, MGAM.UK, BX.US

04.11 Piątek – FII.US, HCN.US, LSTR.US, RGA.US, STZ.US, XLNX.US

Prawa Poboru:

31.10 Poniedziałek - PAC.ES

Spin off:

31.10 Poniedziałek - JCI.US

01.11 Wtorek – AA.US, HCP.US, YUM.US

Split:

04.11 Piątek – ICE.US

 

XTB

 

czwartek - 27 października 2016
17:07

Zmiana czasu w Europie

W związku ze zmianą czasu w Europie godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie:

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+  - 0:05 – 06:30 oraz 7:15- 21:00

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+ - 23:05 – 00:00  oraz  00:00 - 22:00 

US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+ - 23:05 – 00:00  oraz  00:00 - 22:00 

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 23:05 – 00:00  oraz  00:00 - 22:00 

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 03:05 - 23:00

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 01:05 – 22:00

RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+ - 08:05 - 16:45 oraz 17:05 - 21:50

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ - 01:05 - 7:10 oraz 8:35 - 17:00

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ - 01:05- 7:10         

INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ - 04:50 - 11:00

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ - 02:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15

CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+ 02:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 23:35 – 00:00 oraz  00:00 - 22:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30- 18:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 - 18:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 19:20

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 18:30

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ - 07:30 - 22:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 14:35 - 21:15

BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ - 12:05 - 21:10

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ - 12:00- 18:00

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ - 13:00 - 19:00

XAGUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+ – 23:00 – 00:00 oraz 00:00 – 22:00

XAUUSD.., GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+ – 23:00 – 00:00 oraz 00:00 – 22:00

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ - 23:00–00:00 oraz 00:00-22:00

MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ - 15:30 – 21:00

 

Instrumenty Equity CFD US, Equity ETF US, Synthetic Stocks US - 14:30 - 21:00

Godziny handlu na niewymienionych instrumentach pozostają bez zmian.

 

wtorek - 25 października 2016
21:26

Rolowanie CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ i INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+ -10 pkt swapowych dla pozycji długiej; 10 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ 2 pkt swapowych dla pozycji długiej; -2 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ -421 pkt swapowych dla pozycji długiej; 421 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

13:58

Rolowanie CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+ ok. 3 pkt indeksowych

- HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ ok. -8 pkt indeksowych

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ ok. 43,4 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+ oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

Brak innych wiadomości do pokazania
Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język