3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (09.06.2023)

18:41 9 czerwca 2023

Przyszły tydzień obfitował będzie w wiele kluczowych odczytów makro a głównym zaplanowanym wydarzeniem będzie oczywiście środowa decyzja Fed i konferencja Jerome'a Powella. Inwestorzy oczekują takżę wtorkowego odczytu inflacji CPI w USA. Ten odczyt mógłby dostarczyć Rezerwie Federalnej ostatniego sygnału do podjęcia decyzji w sprawie stóp procentowych. Następngeo dnia, w czwartek decyzje ws. stóp procentowych podejmie EBC. W dalszej części tygodnia uważnie obserwowane będą publikacje wskaźników regionalnych z USA - w szczególności indeks NY Empire State Manufacturing Index i Philadelphia Fed Manufacturing Index. Kluczowe rynki, które należy obserwować w przyszłym tygodniu, to US500, GOLD i EURUSD.

GOLD

Złoto walczy ostatnio o powrót powyżej poziomu 2000 USD za uncję. Ponieważ dwa główne banki centralne - Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny - mają podjąć w przyszłym tygodniu decyzje w sprawie stóp procentowych, kluczowe znaczenie będą miały prognozy na przyszłość. Wszelkie sygnały wskazujące na to, że cykl podwyżek stóp zbliża się do końca lub zostanie wstrzymany, mogą znacząco wpłynąć na trajektorię złota. Z drugiej strony, jastrzębie wytyczne mogą mieć negatywny wpływ na metale szlachetne, wzmocnić USD i potencjalnie pogłębić ostatnie spadki. Krytyczny poziom wsparcia, który należy monitorować dla złota, wynosi około 1 920 USD za uncję.

EURUSD

Para walutowa EURUSD może  także odnotować zwiększoną zmienność w przyszłym tygodniu. Odczyty najważniejszych amerykańskich danych makro, zaplanowane na wtorek i środę prawdopodobnie wpłyną na EURUSD. Jastrzębie stanowisko Rezerwy Federalnej we wtorek może wzmocnić dolara w krótkim okresie, wywierając presję na spadek EURUSD. Jednak oczekiwana podwyżka stóp procentowych przez EBC w środę może wesprzeć EUR. Analitycy przewidują, że równowaga może zostać znaleziona w przedziale 1,06/1,07. Eurodolar może doświadczyć zmienności również w czwartek po publikacji indeksu NY Empire State Manufacturing Index, indeksu Philadelphia Fed Manufacturing Index i danych o liczbie bezrobotnych.

US500

W przyszłym tygodniu spodziewana jest zwiększona zmienność na indeksach. US500 przebił się powyżej krytycznej strefy wsparcia, ponieważ inwestorzy oczekują końca cyklu podwyżek stóp procentowych i braku zmian stóp procentowych na posiedzeniu FOMC w tym tygodniu. Jeśli Rezerwa Federalna wyraźnie zakomunikuje, że cykl podwyżek stóp jeszcze się nie zakończył, US500 może odnotować głębszą korektę. Z drugiej strony, jeśli ogłoszony zostanie koniec cyklu podwyżek stóp, może to wywołać kolejny ruch wzrostowy na US500. Potencjalnie mogłoby to prowadzić nawet do giełdowej euforii. Po decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, na następny dzień zaplanowano publikację regionalnych wskaźników z amerykańskiej gospodarki. Mogą one zapewnić wgląd w jej aktualny stan i dać inwestorom większe wyobrażenie o tym, czy wkrótce USA wejdzie w przedłużający się okres recesyjny.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót