3 rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (19.02.2021)

18:21 19 lutego 2021

Rosnące rentowności w Stanach Zjednoczonych zepchnęły cenę złota do wielomiesięcznych minimów w mijającym tygodniu, podczas gdy ceny ropy naftowej zaliczyły kolejny rajd wobec niemal zatrzymanej produkcji w Teksasie. Oba rynki będą silnie obserwowane w przyszłym tygodniu ze względu na oczekiwanie kontynuacji wyznaczonych trendów. Sezon wyników w USA jest niemal zakończony, choć wciąż warto zwrócić uwagę na publikację niektórych spółek. W przyszłym tygodniu warto zwrócić uwagę na takie rynki jak ropa WTI, złoto oraz US500. 

Ropa WTI

Cena ropy naftowej wzrosła o ok. 80% w ostatnich 2,5 miesiąca odzwierciedlając globalny optymizm dotyczący przeprowadzanych szczepień na koronawirusa, które mają doprowadzić do szybszego od oczekiwań ożywienia w globalnej gospodarce. Ceny zyskiwały w tym tygodniu jeszcze mocniej, co było powiązane z bardzo silnym spadkiem produkcji w Stanach Zjednoczonych ze względu na arktyczną pogodę. Powoli jednak produkcja zaczyna odbijać w Teksasie, który najmocniej ucierpiał w przeciągu ostatnich dni. Cena ropy WTI powróciła wobec tego poniżej 60 dolarów za baryłkę. Czy cena powróci do trendu wzrostowego, czy zaliczy większą korektę w związku z powrotem podaży?

Złoto

Rosnące rentowności w Stanach Zjednoczonych odcisnęły swoje piętno w cenach złota. Kruszec nie zyskiwał nawet w momencie pojawienia się kolejnych sygnałów inflacyjnych, co może oznaczać, że traci wśród inwestorów atrybut aktywa chroniącego przed wzrostem cen konsumpcyjnych. Rentowności pozostaną obecnie kluczowym czynnikiem w krótkim terminie dla cen złota. Wobec tego największa zmienność na rentownościach oraz na złocie może mieć miejsce w trakcie półrocznego przesłuchania Jerome Powella przed Kongresem w najbliższy wtorek oraz w środę. Cena złota testowała na koniec mijającego tygodnia listopadowe dołki na poziomie 1765 dolarów za uncję.

US500

Amerykański rynek akcji stracił nieco w mijającym tygodniu, ale zdołał utrzymać się w okolicy historycznych szczytów, głównie ze względu na odbicie w ostatnich dniach. Sezon wyników jest już niemal zakończony, choć pozostaje jeszcze kilka spółek wartych uwagi. W przyszłym tygodniu będzie to Home Depot (wtorek), NVIDIA (środa) oraz Salesforce (czwartek). Spółki z S&P 500 do tej pory pokazały solidne wyniki ze wzrostem sprzedaży na poziomie 2,7% r/r oraz wzrostem EPS na poziomie 6% r/r.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót