Akcje Orlenu tracą 6%. Wielomiliardowa 'specjalna składka' w tle?

09:35 29 listopada 2023

Spółka Orlen (PKN.PL) traci dziś blisko 6% ściągając w dół notowania WIG20. Według informacji, przytaczanych przez Wysokienapiecie.pl i cytowanych przez Bloomberga, opozycja uzgodniła projekt ustawy o cenach energii i farmach wiatrowych, której celem jest utrzymanie cen energii, gazu i ciepła sieciowego. W dokumencie ma być mowa o spec. składce, w wysokości ok. 14,6 mld zł, nałożonej na Orlen. Sentymenty wokół Orlenu osłabiają także informacje o potencjalnej komisji śledczej, analizującej fuzję z Lotosem. 

Orlen (PKN.PL, interwał D1)

Akcje Orlenu osunęły się poniżej średniej kroczącej SMA200 (czerwona linia), kluczowej dla wyznaczenia trendu. Scenariusz spadkowy może zwiastować korektę nawet w okolice 55 PLN, gdzie widzimy podwójny, cenowy dołek i 71,6 zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej z końca października 2023 roku. Średnia SMA200 z istotnego wsparcia, teraz stała się ważnym oporem. Aktualnie przebiega w okolicach 63 PLN.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata