Alert rynkowy – Czy NFP pokaże duże odbicie?

13:38 1 kwietnia 2021
  • Oczekiwania rynkowe wskazują na bardzo dobry raport NFP za marzec
  • W porównaniu do sytuacji sprzed pandemii wciąż brakuje 9,5 mln miejsc pracy
  • Szczepienia i otwierająca się gospodarka dobrze rokują dla raportu
  • Kluczowe rynki to EURUSD, US2000

Pomimo tego, że drugi kwietnia to Wielki Piątek, będzie miała miejsce najważniejsza publikacja tygodnia – raport NFP. Wiele rynków jest zamkniętych, ale sesja na Wall Street odbędzie się. Normalnie działa również rynek walutowy oraz kontrakty CFD na kryptowaluty. Handel na większości rynku surowcowego nie będzie miał miejsca.

Szczepionki i znoszenie restrykcji

Biden spełnił swoją obietnicę o wiele wcześniej, pod względem zaszczepienia niemal 1/3 populacji Stanów Zjednoczonych. Szczepienia powodują zwiększenie pewności w społeczeństwie i znacznie zmniejszają liczbę nowych przypadków koronawirusa, co prowadzi do szybszego powrotu do normalności. Dla przykładu Teksas znosi niemal wszystkie restrykcje, a ludzie ponownie pojawiają się w barach, restauracjach czy kinach, co zwiększa zatrudnienie w tych sektorach.

Stany Zjednoczone do połowy roku mogą być w pełni zaszczepione. Źródło: New York Times

Dobre dane za luty

Dane za luty pobiły rynkowe oczekiwania, co miało prawdopodobnie związek ze szczepieniami oraz luzowaniami restrykcji. Można oczekiwać kontynuacji tego trendu. Warto zauważyć, że od października zeszłego roku ujemny trend w zatrudnieniu nie tylko przyspieszył, ale wielokrotnie obserwowaliśmy negatywne zaskoczenia w raportach. Aktualnie obserwujemy ożywienie.

Wiele sektorów nie podniosło się po spadku zatrudnienia z marca oraz kwietnia zeszłego roku. Ze szczepieniami czas na przywrócenie zatrudnienia w handlu czy w sektorze restauracyjnym. Źródło: Macrobond, XTB

Poprawa pogody

Warto pamiętać, że w lutym mieliśmy prawdziwy atak zimy w Stanach Zjednoczonych, w szczególności na południu, gdzie takie zawirowania pogodowe raczej nie miały miejsca. To wszystko mogło mieć negatywny wpływ na zatrudnienie wtedy, a teraz ten efekt przeminął.

Spadek wniosków o zasiłek i ADP

W ostatnim czasie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do najniższych poziomów od początku pandemii. Dodatkowo istnieją podejrzenia, że ostatnie przedłużenie zasiłków federalnych mogło nieco zaburzyć dane i nie do końca pokazać faktyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Wraz z większą ilością szczepień, specjalne pandemiczne benefity będą prawdopodobnie wygaszane. Z kolei raport ADP nieznacznie rozczarował w porównaniu do oczekiwań, choć wciąż odczyt wyniósł ponad 500 tys., co było najwyższym odczytem od września.

Jak może zareagować rynek?

EURUSD

Z pewnością powinniśmy oczekiwać pozytywnego raportu dla gospodarki. Niemniej siła reakcji na rynku będzie zależała od zaskoczenia odczytem. Z pewnością mocny przyrost zatrudnienia powinien działać na korzyść dolara, choć ten w ostatnich dniach jest naprawdę mocny i nie da się wykluczyć realizacji zysków. Bardzo negatywny odczyt ta z kolei pretekst do odbicia z kluczowego dla pary wsparcia. Nie jest to jednak scenariusz bazowy.

Rentowności w USA wzrosły niemal do 1,8%, co zepchnęło EURUSD znacząco poniżej 1,1800. Obecnie testowane jest ważne wsparcie w postaci zniesienia 38.2. Marzec przyniósł największe spadki na parze od maja 2018 roku, kiedy to tymczasowe wsparcie zostało odnalezione przy 1,1530. Warto zauważyć, że EURUSD nie jest już ekstremalnie wykupione wg COT. Źródło: xStation5

US2000

Spory wzrost zatrudnienia powinien pokazać, że gospodarka idzie ku lepszemu, co da pretekst do dalszego odbicia na indeksie Russell 2000, który skupia spółki głównie cykliczne. Co więcej, Biden ogłosił w ostatnim czasie wielki projekt infrastrukturalny, który powinien być pozytywny dla spółek skupionych w indeksie. Niemniej rozczarowanie odczytem może pociągnąć w dół indeks S&P 500 z okolic 4000 punktów, co może zwiększyć potencjalną korektę na Russell 2000.

US2000 pokonał zniesienie 50.0 ostatniej korekty, co stanowi pozytywny sygnał dla indeksu. Pierwszym ważniejszym oporem przed historycznymi szczytami są okolice 2300 punktów. Ważne wsparcie dla indeksu to okolice 2170 punktów, nieco ponad zniesienia 23.6. Źródło: xStation

 

___________________________________________________________________

Nasza firma została nominowana w kilku kategoriach największego branżowego konkursu Invest Cuffs 2021. Będziemy wdzięczni, jeśli poświęcisz kilka minut i zagłosujesz na XTB na stronie konkursowej. W tym roku, jesteśmy nominowani w aż pięciu kategoriach:

Broker Forex 2020 - XTB
Broker CFD 2020 – XTB
Analityk Roku 2020 – dr Przemysław Kwiecień
Spółka Giełdowa 2020 - XTB
Osobowość Roku 2020 - Omar Arnaout, Prezes XTB

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót