Alert rynkowy: Czy rajd Bitcoina jest do utrzymania?

11:07 25 kwietnia 2019

Bitcoin kolejny raz zalicza silny rajd wzrostowy. Odbicie od lokalnych dołków z grudnia poprzedniego roku na poziomie 73% wygląda dosyć imponująco. Wzrost cenowy wydaje się być raczej przejrzysty oraz systematyczny, jednak powody tego odbicia nie są już takie jasne. W tej analizie skupiamy się na ostatnich kluczowych informacjach dotyczących Bitcoina oraz na analizie wykresu tej kryptowaluty.

Podsumowanie:

  • Coraz większa popularność i akceptacja technologii blockchain
  • Czy rajd Bitcoina jest żartem? Czy twórca Bitcoina zostanie ujawniony?
  • Wolumen transakcyjny na Bitcoinie rośnie
  • Wyraźny trend wzrostowy z kolejną barierą na poziomie 6000 USD

Akceptacja technologii blockchain rośnie

Nie da się ukryć, że technologia blockchain ma wiele potencjalnych rozwiązać i została zaaranżowana przez sporą ilość prywatnych oraz publicznych instytucji. Ostatnie wieści wskazują również, że Międzynarodowy Fundusz walutowy oraz Bank Światowy pracują nad własnymi tokenami. Oczywiście te rozwiązania nie będą miały komercyjnych zastosowań i celem ich stworzenia jest zrozumienie benefitów płynących z nowej technologii. Niemniej widać, że akceptacja technologii na porządku dziennym jest coraz większa, co również może przełożyć się na popularyzację kryptowalut. Z drugiej strony wzrost zainteresowania technologią blockchain jest widoczny od wielu miesięcy, natomiast rajd cenowy na Bitcoinie to kwestia ostatnich tygodni.

Czy źródłem rajdu Bitcoina jest żart?

Kiedy BITCOIN rozpoczął silne wzrosty w pierwszych trzech dniach kwietnia, część inwestorów wiązała to z żartem, ze względu na dzień znany pod nazwą Prima Aprilis. Żarty z tego dnia mówiły o tym, że Warren Buffet zdecydował się na dywersyfikację swoich aktywów i zdecydował się na kupno Bitcoina. Innym żartem było zaakceptowanie pierwszego ETF na Bitcoina. Obie historie zostały oczywiście szybko zanegowane, ale ceny nie zareagowały już spadkami i pozostały na niezmienionych poziomach. Dodatkowo ostatnio sporo mówi się o założycielu Bitcoina, czyli o Satoshi Nakamoto. Na rynku mówi się o tym, że Nakamoto jest w posiadaniu 1 miliona Bitcoinów, a sławny i kontrowersyjny John McAfee ogłosił, że zna założyciela Bitcoina oraz może ogłosić publicznie kim jest naprawdę. Nie jest to jasne w jaki sposób mogłoby to pomóc cenie Bitcoina, ale z pewnością prowadzi to do zwiększenia szumu medialnego wokół Bitcoina oraz kryptowalut.

Rośnie wolumen transakcyjny

Bardziej namacalnym znakiem wzrostów Bitcoina jest wyraźne odbicie wolumenu obrotów. Początek kwietnia przyniósł wolumen niewidziany od połowy grudnia. Obecnie wolumen nieco przygasł, ale wciąż znajduje się na wyższych poziomach niż średnio podczas pierwszego kwartału. Może to być oznaka większego zainteresowania Bitcoinem.

 

Wolumen transakcji na Bitcoinie wzrósł znacząco w kwietniu. Źródło: data.bitcoinity.org

Techniczna sytuacja na wykresie BITCOIN

Cena BITCOIN pozostałe w stabilnym trendzie wzrostowym od początku lutego. Na początku widać było wybicie z formacji trójkąta i później zaobserwowaliśmy przyśpieszenie na początku kwietnia. Później nastąpiła mała realizacja zysków w połowie kwietnia, ale cena następnie ponownie wybiła się wyżej. Patrząc na sekwencję impulsów można oczekiwać, że poziom 6000 USD będzie stanowił silną barierę ze względu na to, iż poziom ten służył wcześniej jako ważne wsparcie, które ostatecznie przełamane zostało w listopadzie. Obecnie obserwujemy potencjalną dzienną formację objęcia bessy. Niemniej takie formacje w tym roku nie zatrzymywały do tej pory rajdu na Bitcoinie.

Cena Bitcoina może znajdować się obecnie w 5 fali w strukturze falowym Elliotta. Źródło: xStation

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót