Aluminium testuje kluczowe wsparcie

14:11 25 listopada 2022

Cena aluminium spadła poniżej poziomu 2.400 USD za tonę, wymazując część ostatnich zysków, które zostały wywołane spekulacjami, że Chiny mogą zwiększyć nakłady w celu wsparcia gospodarki. Po stronie podaży LME zdecydowała się nie zakazywać handlu rosyjskim metalem i przechowywania go w swoich magazynach, ponieważ znaczna część rynku nadal planuje zakup metalu z tego kraju w 2023 roku. Tymczasem Alcoa (AA.US), największy amerykański producent aluminium stwierdził, że wysokie koszty energii i surowców oraz spadek cen aluminium wywierają presję na marże.

Ceny aluminium spadły o prawie 40% od rekordowego poziomu około 4000 dolarów dotkniętego w marcu. Ostatnio cena poruszała się na boki po tym, jak kupującym nie udało się wybić ponad kluczowy opór przy $2485, który wyznacza górne ograniczenie struktury 1:1 oraz 61,8% zniesienie Fibo fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2020 roku. Obecnie cena zbliża się do dolnego ograniczenia konsolidacji przy 2365 USD, które wyznaczone jest przez poprzednie reakcje cenowe, 50 SMA (zielona linia) oraz linię trendu wzrostowego. Wybicie ze wspomnianej strefy konsolidacji mogłoby wywołać większy ruch cenowy. W przypadku przełamania niżej, ruch spadkowy może się pogłębić w kierunku kolejnego ważnego wsparcia przy 2150 USD. Z drugiej strony, jeśli kupującym uda się wykorzystać i wybić ponad wspomniany opór, wówczas ruch w górę może przyspieszyć w kierunku oporu przy 2680 USD, gdzie znajdują się minima z maja 2020 roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót