Bitcoin konsoliduje. Aktywność 'wielorybów' wskazuje na zbliżającą się zmienność 📌

13:00 24 listopada 2022

Nastroje rynku kryptowalut wczoraj polepszyły się w obliczu pozytywnej reakcji indeksów na protokół FOMC oraz informacji Genesis Capital, które potwierdziło współpracę z inwestycyjnym bankiem Moelis. Bitcoin wciąż jednak konsoliduje i nie jest w stanie wzbić się powyżej 17 000 USD, sygnalizujac że nie wszystkie problemy spowodowane FTX to już przeszłość:

  • Kryptowalutowa giełda Bybit tworzy warty 100 mln USD fundusz inwestycyjny, który ma wesprzeć klientów instytucjonalnych w trudnym dla branży cyfrowych aktywów okresie. Bybit zaoferuje 10 mln USD animatorom rynku oraz menadżerom kont w swojej platformie;
  • Szef giełdy Binance, Chanpeng Zhao w dzisiejszym wywiadzie dla Bloomberg powiedział, że przeznaczy 1 mld USD na zakup 'zagrożonych aktywów kryptograficznych' w obliczu pogłębiających się problemów z płynnością na rynku kryptowalut;
  • 'CZ' potwierdził też, że amerykański oddział giełdy złoży ofertę przejęcia upadłego, kryptowalutowego pożyczkodawcy Voyager w obliczu wycofania się bankrutujacego FTX z transakcji. Doniesienia potwierdził już Bloomberg;
  • Wcześniej oferta Binance została wstrzymana w obawie, że będzie stanowić problem bezpieczeństwa narodowego dla USA. Zhao wskazał jednak, że podnoszona kwestia obaw o interes USA była plotkami propagowanymi przez FTX podczas gdy sam 'CZ' nigdy ich nie podzielał.

Kontrowersji ciąg dalszy

  • Rosyjscy politycy zasugerowali możliwość uruchomienia narodowej giełdy kryptowalut w ramach Moscow Stock Exchange. Rosja pracuje nad zmianami w istniejącej ustawie "O cyfrowych aktywach finansowych".  Wysiłek ten jest podobno wspierany zarówno przez rosyjskie Ministerstwo Finansów, jak i Bank Centralny Rosji. Nadrzędnym interesem stojącym za nimi ma być inicjatywa maksymalizacji wpływów podatkowych z handlu kryptowalutami;
  • W listopadzie, w Rosji wprowadzono już projekt legalizujący wydobycie kryptowalut oraz ich sprzedaż. Operujący w granicach Rosji górnicy mogliby korzystać z zagranicznych platform. W tym drugim przypadku rosyjskie kontrole walutowe i przepisy nie miałyby zastosowania, ale musiałyby być zgłaszane do rosyjskiej służby podatkowej. Doniesienia podnoszą obawy Zachodu o 'pranie wojennych pieniędzy', obchodzenie sankcji i pomoc w finansowaniu reżimu Putina;
  • Portfel kryptowalutowy przypisany do giełdy powiązanej z atakiem hakerskim Mt. Gox z 2014 roku, w wyniku którego z giełdy skradzione zostało ponad 744 tys BTC w środę przeprowadził największą transakcję od 2017 roku, wysyłając łącznie 10 000 BTC, wartych około 165 milionów dolarów, do dwóch niezidentyfikowanych odbiorców wg. danych z CoinDesk. Alexander Vinnik, rzekomy operator skradzionych z Mt Gox. Bitcoinów został aresztowany w 2017 roku w Grecji na wniosek Departamentu Sprawiedliwości USA;
  • Singapur rozpoczął śledztwo w sprawie oszustwa na giełdzie kryptowalutowej Hodlnaut. Policja przyglądała się zarzutom dotyczącym oszustwa przez firmę i jej dyrektorów. W tym miesiącu giełda ujawniła, że ma ponad 13 mln USD środków, zablokowanych w FTX. Holdnaut zamroził wypłaty w sierpniu, po tym jak podobno stracił prawie 190 mln USD z powodu upadku Luny.

Wykres pokazuje średnią cenę wypłat BTC z giełdy Binance przez inwestorów posiadających więcej niż 1000 BTC (tzw. wieloryby).  Żółta linia pokazuje średnią cenę wypłat od połowy 2017 roku, gdy uruchomiono giełdę Binance. Obecnie wynosi ona 17 825 USD, co pokazuje, że pierwszy raz od marca 2020 wieloryby ponoszą niezrealizowane straty i podobnie jak inni inwestorzy 'znalazły sie pod wodą'. W obliczu spadków wielorybyby wysyłały swoje rezerwy BTC na giełdy z nadwyżką (skorygowaną o wypłaty) wynoszącą nawet 5000 do 7000 BTC dziennie , co rodzi obawy o rezygnację i chęć sprzedaży ze strony nawet największych inwestorów. Wartość wpływów wielorybów na giełdy sięgnęła poziomów widzianych ostatnio w maju 2022 roku i sierpniu 2021 i podobnie jak wtedy sygnalizuje zbliżającą się wyższą zmienność. Źródło: Glassnode

Wykres Bitcoina, interwał H1. Główna kryptowaluta znajduje się w trendzie bocznym. Byki mają wyraźny problem z podbiciem ceny w kierunku 17 000 USD, co rodzi obawy o możliwy dalszy ciąg wyprzedaży w kierunku 14 000 USD. Wysychająca płynność może sprzyjać gwałtownym ruchom ceny, gdy na rynku Bitcoina. Główne, krótkoterminowe wsparcie stanowi SMA50 (kolor czarny), która przebiega w okolicach 16 000 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót