➡️Bitcoin rośnie 3%

15:26 18 września 2023

Bitcoin testuje najwyższe poziomy od 31 sierpnia w oczekiwaniu na decyzję Fed

Dzisiaj obserwujemy szerokie odbicie rynku kryptowalut. Co ciekawe nie obserwujemy dużych ruchów na rynku walutowym, a przede wszystkim na dolarze. Na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwowaliśmy powrót do korelacji pomiędzy Bitcoinem i innymi klasami aktywów jak indeksy na Wall Street czy złoto. Pomimo dzisiaj słabszego dnia na kontraktach na US100, Bitcoin zyskuje, co również idzie w parze ze wzrostami na złocie. Może to mieć związek ze zbliżającym się posiedzeniem Fed, które może przynieść zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych. W przeszłości Bitcoin korzystał na fali słabości dolara spowodowanej m.in. zmniejszającymi się oczekiwaniami na podwyżkę. Jeśli teraz Fed będzie gołębi, może dojść do przebicia 28000 i próby testu 30000 USD. Następnie poziom 32000 USD jest najwyższym od maja 2022 roku.

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót