馃殌 Bitcoin zyskuje 7% i zahacza o 27,000 USD

13:03 17 marca 2023

馃敿 Rajd krytpowalut trwa, BTC ro艣nie o ponad-35% w ci膮gu tygodnia

Kryptowaluty odnotowuj膮 kolejny聽dzie艅聽silnych wzrost贸w. Uwag臋 przykuwa przede wszystkim BITCOIN, kt贸ry聽zyskuje ponad-7% i zmierza w stron臋 granicy na poziomie 27,000 USD. Najpopularniejsza kryptowaluta聽wybi艂a dzi艣 lokalny szczyt z wtorku i osi膮gn臋艂a 艣wie偶y 9-miesi臋czne聽maksima. Podczas gdy kryptowaluty radzi艂y sobie s艂abo mi臋dzy po艂ow膮 lutego a pocz膮tkiem marca, rynek cyfrowych aktyw贸w wykona艂 w tym tygodniu zwrot o 180 stopni. Dzia艂ania w艂adz ameryka艅skich maj膮ce na celu powstrzymanie ryzyka systemowego聽wok贸艂 upadku聽bank贸w zwi膮zanych z sektorem聽technologicznym oraz kryptowalut, wywo艂a艂y rajd na rynku. Bitcoin jest obecnie notowany ponad 35% powy偶ej lokalnego minimum osi膮gni臋tego jeszcze tydzie艅 temu, 10 marca 2023 roku. Solidne zyski by艂y w tym tygodniu na ca艂ym rynku kryptowalut.

Wiele kryptowalut zyska艂o ponad 20% w ci膮gu ostatniego tygodnia! 殴r贸d艂o: xStation 5

Spogl膮daj膮c na wykres Bitcoina na聽interwale D1 widzimy, 偶e kryptowaluta聽nie tylko w pe艂ni odrobi艂a straty po wyprzeda偶y z okresu 21 lutego - 10 marca, ale nawet zauwa偶alnie przebi艂a si臋聽ponad szczyt z po艂owy pi膮tku w okolicy 25 000 USD. Projekt聽zbli偶a si臋 do poziomu 27 000 USD. Bliskie potencjalne poziomy oporu do obserwowania s膮 oznaczone dolnym i g贸rnym ograniczeniem kr贸tkoterminowego zakresu notowa艅聽z maja i czerwca 2022 roku odpowiednio na poziomie 29 000 USD i 31 500 USD. 殴r贸d艂o: xStation 5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t