Chiński eksport mocno w dół, ropa zyskuje dzięki wieściom z Arabii Saudyjskiej

07:10 9 września 2019

Podsumowanie:

  • Chiński eksport spada mocno za sierpień, dla wszystkich produktów na które taryfy zaczęły obowiązywać od 1 września
  • Cena ropy naftowej silnie zyskuje po tym jak król Arabii Saudyjskiej wyznaczył swojego syna jako ministra ds. energii
  • Chińska prasa sugeruje, że szykują się kolejne cięcia stopy rezerw obowiązkowych

Zaskakujący spadek

Dane handlowe z Chin za sierpień były jednymi z ważniejszych, które zostały opublikowane w miniony weekend. Pokazały one, że eksport spadł o 1,0% w ujęciu rocznym (w dolarach). W tym samym czasie eksport do Stanów Zjednoczonych spadł aż o 16%, co było brutalnym spadkiem w porównaniu do danych za lipiec, kiedy eksport spadł „zaledwie” o 6,5% r/r. Biorąc pod uwagę fakt, że amerykańskie taryfy na chińskie produkty zaczną obowiązywać od 1 września, oczekiwania wskazywały na to, że eksport za sam sierpień będzie wyższy ze względu na ostatnią możliwość uniknięcia taryf. Stąd konsensus, który wskazywał na 2,2% r/r wzrostu. Można zadać sobie pytanie, czy słaby eksport był po prostu słaby, czy nie dokonano zakupów z wyprzedzeniem w ogóle? W pierwszym przypadku można byłoby mieć duże obawy dotyczące aktywności handlowej na świecie, co związane byłoby ze słabym popytem zagranicznym. Oprócz tego import spadł o 5,6% w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej. Nadwyżka handlowa wyniosła 34,8 mld USD, niżej niż 44,6 mld USD w lipcu. Nadwyżka ze Stanami Zjednoczonymi spadła do 26,9 mld USD z poziomu 28,0 mld USD (lipiec). Podsumowując, dane nie dają żadnych pozytywnych oznak dotyczących aktywności handlowej na świecie, wskazując jednocześnie, że wojna handlowa ma coraz większy wpływ na to, co dzieje się z wymianą handlową pomiędzy dwoma największymi gospodarkami.

 

 

Chiński eksport do USA zaliczył drugi z rzędu spadek (bazując na 12 miesięcznej ruchomej sumie). Jest to pierwszy taki przypadek od początku 2017 roku. Źródło: Macrobond, XTB

Nowy minister energii w Arabii Saudyjskiej

Ropa naftowa Brent oraz WTI zyskują ok. 1% w trakcie początkowego handlu w poniedziałek, co może mieć związek z informacjami napływającymi z Arabii Saudyjskiej. Tam król Salman Bin Abdulaziz ogłosił swojego syna, księcia Abdulaziz nowym ministrem ds. energii. Przypomnijmy, że przez ostatnie 3 lata ministrem był Khalid al-Falih. Król nie wskazał dlaczego zdecydował się na taki krok, ale można podejrzewać, że jest to związane z niskimi cenami ropy, które nie dają rządowi wystarczających dochodów. Poziom 60 USD za baryłkę jest zbyt niskim poziomem, aby zbilansować budżet i tak naprawdę poziom cenowy powinien być bliższy 80 USD za baryłkę. Rynek wierzy w to, że nowy minister może doprowadzić do zwyżki cenowej na rynku ropy. Teoretycznie oznaczałoby to potrzebę głębszych cięć produkcji. W trakcie weekendu Arabia Saudyjska zapowiedziała, że zamierza kontynuować politykę dotyczącą cięć produkcji.

 

Cena ropy naftowej próbuje przełamać się przez ważny poziom oporu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót