CleanSpark zyskuje 30% napędzane wzrostem Bitcoina i wynikami kwartalnymi

18:52 9 lutego 2024

CleanSpark (CLSK.US) zyskuje prawie 30% dzięki trwającym równolegle wzrostom Bitcoina i ostatnim wynikom finansowym spółki. CleanSpark przedstawił świetne wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024, zakończony 31 grudnia 2023 roku. Firma osiągnęła znaczny wzrost przychodów o 165% rok do roku, odnotowując 73,8 mln USD przychodów, w porównaniu z 27,8 mln USD w tym samym okresie ubiegłego roku. 

Kluczowe wskaźniki finansowe:

 • Przychody: 73,8 mln USD
 • Dochód netto: 25,9 mln USD
 • Skorygowana EBITDA: 69,1 mln USD
 • Aktywa obrotowe ogółem: 181,7 mln USD
 • Aktywa wydobywcze ogółem: 484,0 mln USD
 • Aktywa ogółem: 862,7 mln USD
 • Zobowiązania bieżące: 42,4 mln USD
 • Zobowiązania ogółem: 52,2 mln USD
 • Zadłużenie: 14,5 mln USD

CleanSpark koncentruje się na obsłudze centrów danych do wydobywania Bitcoinów, głównie przy użyciu energii niskoemisyjnej.

Ostatnie ogłoszenia spółki

 • CleanSpark rozszerza swoją działalność o znaczące przejęcia kopalni Bitcoina w Mississippi i Georgii. Firma zawarła ostateczne umowy nabycia trzech gotowych obiektów do wydobywania BTC w Mississippi za 19,8 miliona dolarów.
 • Soółka rozszerza swoją działalność w Dalton, nabywając trzeci zakład wydobywczy, który jest obecnie w budowie, za początkową płatność w wys. 3,4 mln USD. Planuje zainwestować kolejne 3,5 miliona dolarów w ukończenie obiektu, dążąc do osiągnięcia gotowości operacyjnej do kwietnia 2024 roku. Dodatkowa kopalnia może zwiększyć wydobycie w CleanSpark, ale spółka nie przedstawiła dokładnych danych dot. jej mocy.

Kluczowe wyniki spółki za styczeń (nieaudytowane):

 • Bitcoiny wydobyte w styczniu: 577
 • Łączne zasoby bitcoinów na dzień 31 stycznia: 3 573
 • Łączna liczba bitcoinów sprzedanych w styczniu: 6,4, z wpływami w wysokości około 286 000 USD
 • Średnia dzienna ilość wydobywanych BTC: 18,6, ze szczytem na poziomie 21,9


Korelacja między wzrostem ceny Bitcoina a przychodami kopalni jest oczywista. Zakładając optymistycznie, że Bitcoin pozostanie w trendzie wzrostowym w tym roku, perspektywy dla spółki są obiecujące. Source: Bloomberg Finance LP

Cena akcji CleanSpark jest ściśle skorelowana z ceną Bitcoina. Obserwowaliśmy to już podczas hossy w 2021 roku. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata