Creotech zyskuje dzięki udziałowi w produkcji komputerów kwantowych

11:57 6 października 2022

Creotech Instruments (CRI.PL) to polska firma, która koncentruje się na produkcji zaawansowanej elektroniki, komponentów dla sektora kosmicznego oraz średniej wielkości satelitów o wadze od 10 do 100 kg:

  • W ramach inicjatywy zbudowania europejskiej sieci komputerów kwantowych European High Performance Computing Joint Undetaking, komisja wyłoniła 6 państw, na których terytorium powstanie sieć; wśród nich znalazła się Polska. Creotech znalazł się w grupie podmiotów, które staną się beneficjentami kontraktu w Polsce. Wartość przedsięwzięcia wyceniania jest na ok. 100 mln EUR. Ewolucja rynku komputerów kwantowych zbiegła się w czasie z wyłonieniem zwycięzców agrody Nobla z fizyki, którą otrzymali badający mechanikę kwantową i bezpieczeństwo komunikacji naukowcy John Clauser, Alain Aspect oraz Anton Zeilinger. Szacunki analityków zakładają wykładniczy wzrost globalnego rynku komputerów kwantowych, w 2021 jego wartość wyniosła ok. 470 mln USD, za 4 lata ma to być już nawet 1 mld USD (30% wzrost w ujęciu rocznym);
  • Creotech jest obecnie w trakcie budowy odrębnego, pierwszego komputera kwantowego z inicjatywy Komisji Europejskiej, spółka we wrześniu zawarła 4 letni kontrakt z KE, który upoważni ją do unijnego finansowania projektu (program Horyzont Europa). W ramach pierwszej fazy projektu, do 2025 roku Creotech ma dostarczyć 100 kubitowy komputer, wartość projektu to od 18 do 20 mln EUR. Jeśli przedsięwzięcie się powiedzie, do 2029 roku Creotech weźmie udział w budowie 1000 kubitowego komputera kwantowego;
  • Firma jest na etapie budowy floty satelitów EagleEye, które w ramach wojskowego projektu PIAST zapewnią polskiej armii rozpoznanie satelitarne zwiększając jej zdolności obserwacyjne i wywiadowcze. Wyniesienie pierwszego satelity ma mieć miejsce pod koniec 2023 roku. Do tej pory Creotech jest jedyną polską spółką mającą zdolności wynoszenia satelitów, choć polski rynek dostawców komponentów na potrzeby sektora kosmicznego jest szerszy;
  • Jednocześnie na rynek docierają informacje o zwiększeniu mocy produkcyjnych części precyzyjnych, szczególnie na rynkach wschodzących dalekiej Azji (m.in. Malezja, Filipiny), które mogą rozwiązać problem z napiętym łańcuchem dostaw i podażą już w 2023 roku, przyspieszając rozwój branży kosmicznej. Sektor obecnie wciąż często skazany jest na przestoje związane z oczekiwaniem na producentów części obsługujących w pierwszej kolejności największych kontrahentów (zwykle przemysł samochodowy);

  • Wyniki finansowe Creotechu w tym roku nie są satysfakcjonujące. Za I część roku firma zanotowała stratę netto w wysokości 2,36 mln zł, w tym samym okresie 2021 roku spółka zanotowała obiecujące 224 tys. zł zysku netto. Radykalnie obniżyły się też przepływy pieniężne z działalności finansowej - z ponad 16,3 mln zł do 2,7 mln zł. Spółka mimo spowolnienia nie przeprowadziła dodatkowej emisji akcji i nie 'rozwodniła' akcjonariuszy. W I półroczy Creotech zanotował stratę na akcję w wysokości 1,33 PLN wobec zysku 0,14 PLN w I poł. 2021 roku;

  • Wskaźnik ceny do wartości księgowej dla Creotech w okolicach 12 punktów oraz C/Z na abstrakcyjnie wręcz wysokich poziomach powyżej 300 wskazują, że akcje firmy wydają się być po prostu bardzo drogie, zwłaszcza na tle taniejącej polskiej giełdy. Wskaźnik wartości księgowej firmy jest wyższy od Dino Polska, którego C/Wk oscyluje w okolicach 9. Wysokie wskaźniki ceny do wartości księgowej często związane są jednak z wizerunkiem marki i czymś, co Warren Buffett nazywał 'szeroką fosą' tj. trwałą rynkową przewagą nad konkurencją, która może wynikać z szergu czynników od braku konkurencji, po wartość intelektualną. Creotech to najwieksza, polska firma z rynku 'new space', która na giełdzie zadebiutowała w tamtym roku. Nadrzęcznym celem spółki jest produkcja floty średniej wielkości satelitów i konsolidacja branży w Europie Środkowej. Prezes Creotechu, Grzegorz Brona w wywiadach informował o tym, że firma nie korzystała z propozycji przejęć przez zagraniczne podmioty i mimo propozycji ze strony dużych firm nie chciała dopuścić do oferty pakietu kontrolnego ponieważ planuje niezależną strategię rozwoju. Na rynku kosmicznych technologii, Creotech współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczna, podmiotami prywatnymi jak Thales (HO.FR), Maxar Technologies (MAXR.US), SpaceX oraz naukowymi jak CERN czy MIT.

Akcje Creotech (CRI.PL), interwał D1. Kurs walorów Creotechu znajduje się w trendzie spadkowym, notowania wspięły się jednak powyżej 50 sesyjnej średniej SMA50, która wyznaczała dla opór od początku lipca. Na poziomach średniej SMA100, w okolicach 124 PLN za akcję pojawił się pierwszy znaczący opór i obecnie cena znajduje się pomiędzy dwiema średnimi.Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata