Crypto Newsletter: Bitcoin i Ripple gotowe na rajd wzrostowy?

10:41 3 kwietnia 2020
• Ceny głównych kryptowalut wzrosły w tym tygodniu
Bitcoin i Ripple testuja kluczowe poziomy oporu 
• Factom wszczął procedurę likwidacji
 
W tym tygodniu rynek kryptowalut próbuje odrobić straty z ostatniego miesiąca. W wyniku krachu z 12 marca kapitalizacja rynku spadła do 144 miliardów dolarów. Obecnie kapitalizacja rynkowa osiągnęła 190 miliardów dolarów, a wkrótce może osiągnąć 200 miliardów dolarów.
Wczoraj cenie Bitcoina nie udało sie przełamać poziomu 7300 USD i rynek nieznacznie spadł. W piątek cena zbliża się do oporu na poziomie  7 000 USD. Jeśli zostanie on przełamany,  wówczas cena Bitcoina może podjąć kolejną próbę przetestowania oporu na poziomie 7300 USD. Scenariusz wzrostowy zostanie zanegowany w przypadku przełamania linii trendu wzrostowego. Dominacja bitcoina na rynku znów zaczęła rosnąć w związku z ożywieniem, które miało miejsce w tym tygodniu. CoinMarketCap pokazuje, że Bitcoin zajmuje 65,3% całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut; Źródło: xStation5
Ripple testuje kluczową strefę oporu między 0,1768 USD a 0,18 USD. W przypadku wybicia powyżej tej strefy istnieje szansa, że ​​cena może zmierzać  w kierunku kolejnego oporu na poziomoe 0,1988 USD. Z drugiej strony, jeśli niedźwiedzie odzyskają kontrolę i cena spadnie poniżej linii trendu, moneta może przetestować wsparcie na poziomie 0,1387 USD. Źródło: xStation5
 
Wiadomości z rynku kryptowalut:
 
Według Coindeska, znany startup blockchain Factom, który jako jeden z pierwszych rozpoczął sprzedaży tokenów, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ firma nie uzyskała dodatkowego finansowania.
 
Filipińska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ostrzegła australijskich i europejskich inwestorów, że projekt  Bitcoin Revolution wykazuje wyraźne cechy klasycznego schematu Ponziego. Klientom oferuje się nierealistycznie wysoki 300% dzienny zwrot z inwestycji. Organizatorzy twierdzą, że klienci mogą zostać milionerami w zaledwie 61 dni ,dzięki unikalnemu oprogramowaniu stworzonemu przez ich firmę, które generuje od 88% do 95% trafnych transakcji. Bitcoin Revolution działa bez licencji i oferuje niezarejestrowane papiery wartościowe z naruszeniem filipińskich norm prawnych.
 
Według Guardicore Labs botnet o nazwie „Vollgar” infekował serwery baz danych Microsoft SQL przez dwa lata i wykorzystywał je do wyodobywania kryptowaluty vollar, która jest pozyskiwana jednocześnie przy wydobywaniu innej kryptowaluty monero (XMR). W ciągu ostatnich kilku tygodni hakerzy byli w stanie dziennie dokonać  od 2000 do 3000 właman. Botnet zwykle atakuje słabo zabezpieczone serwery, a następnie zmienia ich konfigurację. Następnie hakerzy uzyskają pełny dostęp do serwerów i rozpoczną nielegalne wydobywanie cyfrowych walut w tle. Kraje, w których miały miejsce ataki, to: Chiny, Indie, Korea Południowa, Turcja i Stany Zjednoczone. Hakerzy uzyskali dostęp do serwerów wielu firm z różnych branż, w tym opieki zdrowotnej, logistyki, IT, telekomunikacji i edukacji. Guardicore wydało specjalny skrypt, dostępny na GitHub, który pozwala sprawdzić, które serwery zostały zhakowane.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót