Czarne chmury nad funtem 馃尒

16:59 23 wrze艣nia 2022

Niepewno艣膰 fiskalna Wielkiej Brytanii wywiera presj臋 na funta馃搲

Ostatnia sesja tego tygodnia przynosi ogromn膮 zmienno艣膰. Indeksy gie艂dowe notuj膮 pot臋偶ne spadki, a jeszcze ciekawiej prezentuje si臋 sytuacja na rynku walutowym, kt贸ry zdominowany jest przez ca艂kowit膮 kapitulacj臋 funta brytyjskiego. Powod贸w tak du偶ej wyprzeda偶y jest kilka, ale najwa偶niejsze to:

  • Spadek tempa podwy偶ek st贸p przez BoE (w obliczu ogromnej niepewno艣ci co do dalszej trajektorii inflacji)
  • Ogromna niepewno艣膰 fiskalna (kt贸ra mo偶e jeszcze bardziej rozbuja膰 inflacj臋)

Rz膮dz膮ca premier Liz Truss ujawni艂a dzi艣 szczeg贸艂y tzw. mini-bud偶etu. Ma on na celu pobudzenie d艂ugoterminowego potencja艂u wzrostu brytyjskiej gospodarki i zawiera pot臋偶ne ci臋cia podatkowe:

  • Obni偶enie podstawowej stawki podatku dochodowego z 20% do 19%.
  • Obni偶enie wy偶szej stawki podatku dochodowego z 45% do 40%
  • Podwy偶ka podatku od os贸b prawnych do 25%, kt贸ra mia艂a wej艣膰 w 偶ycie w przysz艂ym roku, zosta艂a na razie zawieszona. Podatek od os贸b prawnych pozostanie na niezmienionym poziomie 19%.

Je艣li rz膮d uchwali te propozycje, b臋d膮 to najwi臋ksze ci臋cia podatkowe od 1972 roku. Podczas gdy ci臋cia podatkowe pobudzaj膮 gospodark臋 i powinny mie膰 pozytywny wp艂yw na walut臋, funt do艣wiadcza kontynuacji przeceny. Mo偶na to przypisa膰 jednej g艂贸wnej niepewno艣ci - jak te ci臋cia podatkowe zostan膮 sfinansowane, a to w艂a艣nie tego najbardziej obawia si臋 rynek. Analitycy rynkowi wskazuj膮, 偶e rz膮d b臋dzie mia艂 du偶e trudno艣ci z finansowaniem deficytu w obliczu takiej niepewno艣ci gospodarczej.聽

Patrz膮c technicznie na wykres GBPUSD, obserwujemy solidn膮 wyprzeda偶. Pomimo ogromnej zmienno艣ci, notowania zachowuj膮 si臋 zgodnie z zasadami analizy technicznej. Ostatnie trzy korekty by艂y niemal identyczne (zaznaczone prostok膮tami), a ruch spadkowy jest wspierany przez 艣redni膮 z ostatnich 100 okres贸w. Wydaje si臋 wi臋c, i偶 tak d艂ugo jak uk艂adu 1:1 nie zostanie zanegowany, b膮d藕 cena nie wr贸ci powy偶ej 艣redniej krocz膮cej, nale偶y oczekiwa膰 kontynuacji ruchu spadkowego.聽

GBPUSD interwa艂 H1. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t