DOGECOIN skacze o ponad 10% po orzeczeczeniu Tesli

19:57 14 stycznia 2022

Popularna wśród spekulantów kryptowaluta DOGECOIN skoczyła o niemal 15% po Tweecie Elona Muska, że Tesla (TSLA.US) umożliwi płatność kryptowalutą za niektóre produkty producenta samochodów elektrycznych. Jest to więc potwierdzenie tego, co Musk zapowiedział już w grudniu 2021 roku. Jest jednak kilka warunków odnośnie kupowanie produktów za pomocą Doge. Po pierwsze, płatność w kryptowalucie wymaga od kupującego posiadania specjalnego portfela kryptowalutowego, za pomocą które będzie odbywać się transakcja. Dodatkowo czas oczekiwania na realizację transakcji może potrwać aż do 6 godzin w związku z szybkością sieci Dogecoina. Transakcji również nie da się anulować ani zażądać zwrotu zapłaconych środków. 

Jest to kolejny projekt Tesli, w której użyteczność kryptowalut jest faktycznie realizowana. Dla przypomnienia rok temu CEO Tesli zakomunikował, że firma zakupiła warte niemal 1,5 miliarda dolarów Bitcoiny i zamierza umożliwić płatność za ich pomocą. Wtedy jednak pomysł szybko się ulotnił, a Tesla zaprzestała akceptowania BTC w związku z jego dużym wpływem na środowisko naturalne. 

Patrząc na wykres DOGECOINA na interwale D1 zauważamy, że wzrosty zatrzymane zostały na oporze wyznaczonym przez EMA 200 (złota linia) oraz zniesieniu 38,2% Fibo. Obecnie notowania spadły poniżej tych ograniczeń i teraz walczą o utrzymanie powyżej EMA 50 (niebieska linia). Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót