馃挷 Dolar nie odpuszcza przed CPI

13:23 14 wrze艣nia 2021

馃棑 O 14:30 poznamy inflacj臋 CPI za sierpie艅 w USA

EURUSD nie przebija wa偶nego oporu w postaci spadkowej linii trendu, ale utrzymuje si臋 w okolicach poziomu 1,18500, na nieco ponad godzin臋 przed publikacj膮 najwa偶niejszego raportu makro dzisiaj. Oczekuje si臋, 偶e odczyt inflacji CPI w USA wypadnie minimalnie s艂abiej ni偶 w lipcu. Oczekiwania dla g艂ównego odczytu CPI wskazuj膮 na 5,3% r/r w porównaniu do 5,4% r/r  w lipcu. W uj臋ciu miesi臋cznym ma to by膰 odczyt na poziomie 0,4% m/m przy oczekiwaniu 0,5% m/m. Z kolei inflacja bazowa ma spowolni膰 do 4,2% r/r z poziomu 4,3% r/r. Miesi臋cznie ma to by膰 utrzymanie dynamiki na poziomie 0,3% m/m. Warto jednak pami臋ta膰, 偶e ostatnie kilka odczytów inflacji CPI zaskakiwa艂o pozytywnie.

Patrz膮c na wiele czynników, mo偶e okaza膰 si臋, 偶e inflacja utrzyma si臋 do ko艅ca tego roku powy偶ej dynamiki 5,0% r/r. Dodatkowo inflacja powinna by膰 wspierana przez dalszy wzrost cen nieruchomo艣ci oraz coraz wi臋kszego wp艂wu cen schronienia. Warto zauwa偶y膰 te偶, 偶e pojawi艂a si臋 wyra藕na koleracja mi臋dzy zmian膮 zatrudnienia w USA oraz 艣rednimi dziennymi przypadami koronawirusa w USA. W momencie os艂abienia si臋 wariantu Delta, mo偶na oczekiwa膰 przyspieszenia zatrudnienia w USA, co mo偶e w ko艅cu da膰 mandat Fed do uznania potrzeby zmiany polityki monetarnej, w celu za艂agodzenia nadmiernej dynamiki cenowej. 

Dzienne przypadki koronawirusa w USA (odwrócona o艣) oraz zmiana zatrudnienia w USA. Wida膰 spor膮 korelacj臋. 殴ród艂o: Nordea, Macrobond

EURUSD nie przebija spadkowej linii trendu oraz strefy poda偶owej zwi膮zanej ze 艣rednimi. Mocne pozytywne zaskoczenie inflacj膮 mo偶e doprowadzi膰 do kolejnego testu linii ramion przy 1,1770. Je艣li jednak oka偶e si臋, 偶e tempo inflacji jest mniejsze, byki b臋d膮 próbowa艂y wybi膰 opór. 殴ród艂o: xStation5

 

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t