Otwórz konto Otwórz demo

Draghi odpowiada na pytania, euro w tarapatach, ale kruszce w górę

14:02 14 czerwca 2018
 • EBC nie rozmawiał na temat zmiany stóp procentowych
 • EBC widzi zwiększające się ryzyko
 • EBC nie spodziwa się tak silnego wzrostu jak w 2017 roku, tak silny eksport nie będzie do powtórzenia, ryzyka ze strony geopolitycznej (rosnący protekcjonizm)
 • Draghi oczekuje brak wyraźniejszej presji inflacyjnej oraz deflacyjnej w okresie 3 lat
 • Inflacja lepsza głównie ze względu na wyższe ceny ropy naftowej
 • Słabość z I kwartału przeniosła się na II kwartał w niektórych gospodarkach
 • Fiskalne wsparcie w USA powinno również przenieść się pozytywnie na strefę euro
 • Decyzja na temat QE, stóp procentowych była jednogłośna, EBC chce mieć dalsze otwarte opcje
 • Stopy procentowe nie zostaną podniesione przynajmniej  do końca przyszłego lata (czyli pierwszy możliwy termin to wrzesień przyszłego roku)
 • APP nie zostaje skasowane, pozostaje instrumentem EBC
 •  

W zasadzie wszystko ciekawe zostało już powiedziane, w zasadzie w samym oświadczeniu EBC. Ciężko oczekiwać czegokolwiek nowego w EBC w najbliższych miesiąch, w szczególności, że wzrost gospodarczy wydaje się być przytłumiony. EBC widzi mocny wpływ cen ropy na inflację, ale nie widzi również ryzyka przestrzelenia celu wobec bardzo silnego wzrostu cen energii. 

Przy bardzo wyraźnym cofnięciu EURUSD obserwujemy jednak wyraźne wzrosty na kruszcach. Skąd wzrost? Po pierwsze, EBC nie okazał się tak jastrzębi jak oczekiwał tego rynek. Po drugie mieliśmy do czynienia z domykania pozycji na kruszczach po posiedzeniu Fed. Po trzecie mamy do czynienia ze spadkiem rentowności w Niemczech oraz wypłaszczaniem się krzywych dochodowości zarówno w USA jak i w Europie.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót