Euforia na chi艅skich indeksach 馃搱

12:47 29 listopada 2022

Obserwujemy dzi艣 olbrzymie odreagowanie zar贸wno kontrakt贸w na kontynentalny chi艅ski indeks聽(CHNComp) jak i indeks z聽Hong-Kongu (HKComp). Wzrosty maj膮 miejsce po聽tym jak Chiny zmi臋kczy艂y narracj臋 wok贸艂聽z radykalnej polityki Zero Covid, a fala protest贸w nie rozla艂a si臋 na reszt臋 kraju. CHNComp zyskuje prawie 5%, HKComp notowany jest聽4% wy偶ej, oba indeksy przed艂u偶aj膮 poranne wzrosty:

  • Narodowa Komisja Zdrowia Chin (NHC) wskaza艂a, 偶e chi艅scy urz臋dnicy powinni unika膰 nadmiernych ogranicze艅 zwi膮zanych z COVID-19;
  • Dodatkowo Chiny znios艂y wieloletni zakaz sprzeda偶y udzia艂贸w przez firmy budowlane, a Xi Jinping poinformowa艂 o zacie艣nieniu wsp贸艂pracy energetycznej z Rosj膮;
  • Chi艅ska prowincja Guangdong zezwoli na kwarantann臋 domow膮 osobom maj膮cym styczno艣膰 z zaka偶onymi聽COVID-19, kt贸re spe艂niaj膮 okre艣lone warunki. Chiny wzmocni膮 regulacje dotycz膮ce firm testuj膮cych spo艂ecze艅stwo;
  • Cz臋艣膰 chi艅skich urz臋dnik贸w wskaza艂a, 偶e kontrole Covid w艣r贸d niekt贸rych samorz膮d贸w nie przebiegaj膮 prawid艂owo.聽

Wykres CHNComp, interal M30. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t