Euforia na walorach Sunex po wynikach za III kw 馃搱

14:10 24 listopada 2022

Akcje Sunex (SNX.PL) zyskuj膮 blisko 17% w obliczu rekordowych wynik贸w kwartalnych za III kwarta艂 roku.聽Sp贸艂ce sprzyja transformacja energetyczna za kt贸r膮 idzie polityka UE oraz 聽dzia艂ania instytucji publicznych:

Przychody za III kw:聽209,9 mln z艂,聽131% wzrost r/r

Skonsolidowane przychody:聽84,2 mln z艂聽wzros艂y o 143% r/r聽

Zysk netto:聽13 mln z艂, wy偶szy o 495 % r/r

Zysk operacyjny:聽17,06 mln z艂 vs 3,44 mln z艂 rok temu,聽wzr贸s艂 394% r/r

Skonsolidowany zysk netto:聽27,44 mln z艂, wzr贸s艂 o 407% r/r

Raportowana EBITDA wynios艂a 39,3 mln z艂, 267% wzrost r/r

  • Sunex聽wi臋kszo艣膰 przychod贸w czerpie za granic膮. Rynek polski w III kw. odpowiada艂 za 33% przychod贸w, najwi臋kszy udzia艂 mia艂y Niemcy gdzie sprzeda偶 wygenerowa艂a 59% wszystkich przychod贸w (prawie 125 mln z艂). Firma posiada w Niemczech zarejestrowan膮 sp贸艂k臋 handlow膮 oraz zak艂ad produkcyjny. Suex ma r贸wnie偶 zamiar naby膰 austriack膮 firm臋 z bran偶y instalacyjno-grzewczej, transakcja ma zosta膰 sfinalizowania w styczniu pyrzsz艂ego roku. Kwota przej臋cia opiewa膰 b臋dzie prawdopodobnie na 4 do 6 mln EUR. Austriacka firma wygenerowa艂a blisko 15 mln EUR przychod贸w w 2021 m.in. dzi臋ki monta偶owi pomp ciep艂a.

Akcje Sunex (SNX.PL), interwa艂 H1. Cena akcji dotar艂a do lokalnego oporu w okolicach 25 PLN za walor, sk膮d mo偶e nast膮pi膰 korekta. Wska藕nik RSI pokazuje ponad 80 punkt贸w sygnalizuj膮c wykupienie. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t