EURNOK rośnie niemal 1%

11:59 18 września 2023

Początek nowego tygodnia jest dosyć spokojny na rynku walutowym, natomiast w przypadku rynku giełdowego obserwujemy w dużej mierze spadki (Europa i Azja). Z kolei spore ruchy są widoczne na parach walutowych związanych z norweską koroną. Warto podkreślić, że w najbliższy czwartek Norges Bank będzie podejmował decyzję o wysokości stóp procentowych. Pomimo tego, że wszyscy ekonomiści wskazują na podwyżkę o 25 pb, to pojawiły się oczekiwania, że Norges Bank miałby zakończyć cykl podwyżek, co doprowadziło do osłabienia NOKa.

Badanie przeprowadzone przez bank centralny wskazuje na to, że wzrost gospodarczy spowolni do 0,1% w IV kwartale ze wzrostu na poziomie 0,3% w obecnym kwartale. Zatrudnienie w kraju dalej rośnie, ale dosyć wyraźnie spada dynamika płac. Widać również spowolnienie na rynku nieruchomości w kraju, co mogłoby dawać podstawę do utrzymania stóp bez zmian. Kluczowym czynnikiem wskazującym na brak potrzeby podwyżki jest wyraźny spadek inflacji za sierpień. Inflacja spadła do 4,8% r/r z poziomu 5,4% r/r, przy oczekiwaniu spadku do poziomu 5,3% r/r. Jest to najniższy odczyt inflacji od marca zeszłego roku.

Warto wspomnieć, że podwyżki w Norges Banku trwały od września 2021 roku. Obecny poziom głównej stopy to 4,0% i konsensus ekonomistów na Bloombergu wskazuje na 4,25%. Oprócz samych plotek na temat możliwego wstrzymania pojawiają się obawy, że Norges Bank może przedstawić podobną retorykę jak EBC, co byłoby traktowane jako „gołębia podwyżka”

Pod względem kursu walutowego warto zauważyć jak mocno kurs EURNOK rozjechał się z ceną ropy naftowej (odwrócona oś). Jeśli jednak Norges Bank zdecydowałby się na podwyżkę, para znajduje się w okolicach bardzo ważnego oporu związanego z lokalnymi szczytami z sierpnia oraz ze zniesieniem 50.0.

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót