EURUSD reaguje niewielkim wzrostem na protokół EBC

13:37 24 listopada 2022

Protokół Europejskiego Banku Centralnego:  

 • Kilku członków opowiedziało się za podwyżką o 50 pb, zdecydowana większość poparła 75 pb. Bankierzy wskazali, że bank musiał wykazać się determinacją i podnieść stopy by okiełznać inflacje mimo słabnącej gospodarki.
 • Członkowie EBC 'obawiają się, że inflacja bazowa nie ustabilizuje się, a najnowsze odczyty inflacyjne nie są uspokajające'
 • EBC ma zamiar kontynuować zacieśnianie po przejściu do normalizacji polityki monetarnej i chwili 'przestoju' na bardziej neutralnym poziomie. Bankierzy zastrzegli możliwość pauzy w razie pogorszenia się warunków i przedłużającej się recesji;
 • Wskazanie wielkości przyszłych zmian stóp procentowych było postrzegane jako sugerujące ponowne sformułowanie wytycznych dotyczących stóp procentowych, Rada Zarządzająca uznała je za nieuzasadnione
 • Spadek aktywności gospodarczej w strefie euro nie był wystarczający, aby znacząco obniżyć inflację    
 • Wzrost płac przyspieszał i można go uznać za umiarkowany   
 • Członkowie EBC podzielili pogląd, że perspektywy inflacji nadal się pogarszają i stwarzają zagrożenie jej utrwalenia    
 • Bankierzy podkreślili, że TPI i PEPP pomagają utrzymać spready obligacji w ryzach;
 • de Guindos z EBC wskazał, że szczyt inflacji w strefie euro jest już za nami lub nadejdzie niebawem
 • Knot z EBC powiedział, że nie jest jasne czy poziom 3% będzie ostateczną stopą EBC w bieżącym cyklu
 • Lane z EBC stwierdziła, że IV kw. 2022 i I kw. 2023 będą okresem w którym dojdzie do spadku produkcji, większa presja cenowa obserwowana jest cenach żywności, a inflacja jest wciąż zbyt wysoka
 • Schnabel z EBC podkreślił, że słabnące euro może podsycać inflację

Europejska waluta nieznacznie osłabia się po protokole EBC. Kurs EURUSD zmierza w kierunku 50 sesyjnej średniej (kolor czarny). Źródło: xStation5

Główny niemiecki benchmark DE30 nieznacznie skorygował wzrosty

Wykres DE30, interwał M5. Źrodło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata