馃挜Frank tanieje pomimo mocnej podwy偶ki

13:42 22 wrze艣nia 2022

CHF i GBP s膮 pod presj膮 sprzedaj膮cych po zgodnych z oczekiwaniami decyzjach SNB oraz BoE

  • CHF traci na rynku po dzisiejszej podwy偶ce o 75 punkt贸w bazowych
  • Konsensus wskazywa艂 na 75 pb, ale rynek widzia艂 100 pb
  • GBP pod膮偶a 艣ladami franka, gdy偶 podwy偶ka przez BoE by艂a zgodna z konsensusem, ale mniejsza od oczekiwa艅 rynku

Dzisiaj obserwujemy spore os艂abienie walut, kt贸re do艣wiadczy艂y mocnych podwy偶ek st贸p procentowych. Nasz wzrok kierujemy w szczeg贸lno艣ci w kierunku Szwajcarii, gdzie zako艅czy艂a si臋 era ujemnych st贸p procentowych. Przez ostatnich kilka tygodni CHF by艂 jedn膮 z silniejszych walut na rynku, wi臋c obserwujemy typow膮 realizacj臋 zysk贸w po decyzji. Mamy tutaj klasyczny przyk艂ad starego powiedzenia 鈥瀔upuj plotki, sprzedawaj fakty鈥.

SNB ju偶 w czerwcu zaskoczy艂 swoj膮 decyzj膮 o podwy偶ce, wskazuj膮c na wyra藕nie wysok膮 inflacj臋. Co wi臋cej wydaje si臋, 偶e SNB mo偶e zdecydowa膰 si臋 na interwencje walutowe w celu umocnienia franka, aby w jeszcze wi臋kszym stopniu zbija膰 inflacj臋.

Niemniej dzisiejszy ruch spadkowy jest powi膮zany przede wszystkim z tym, 偶e rynek widzia艂 szanse na ruch o 100 punkt贸w bazowych, a SNB sprosta艂 jedynie konsensusowi rynkowemu. Wydaje si臋 jednak, 偶e poprzez mocne podwy偶ki oczekiwa艅 inflacyjnych SNB wysy艂a sygna艂, 偶e kolejne podwy偶ki s膮 bardzo prawdopodobne (3,0% w tym roku wobec 2,8% w poprzedniej prognozie na ten rok oraz 2,4% w 2023 roku wobec wcze艣niejszej prognozy 1,9%).

Oczywi艣cie trudno dor贸wna膰 Rezerwie Federalnej w jastrz臋bich komunikatach, ale wydaje si臋, 偶e dzisiaj w przypadku franka mo偶emy mie膰 jedynie do czynienia z realizacj膮 zysk贸w. Inaczej wygl膮da to w przypadku funta 鈥 obserwowali艣my du偶e niezdecydowanie w艣r贸d cz艂onk贸w BoE o wielko艣ci podwy偶ki (1 g艂os za 25 pb, 5 g艂os贸w za 50 pb oraz 3 g艂osy za 75 pb). Co wi臋cej rynek wycenia艂 ponad 90% prawdopodobie艅stwo podwy偶ki o 75 pb, a do tego wszystkiego BoE widzi wej艣cie w techniczn膮 recesj臋 w tym kwartale, co mo偶e zmniejszy膰 presj臋 na dalsze agresywne podwy偶ki.

EURCHF spad艂 z okolic 1,05 do 0,95 w oczekiwaniu na kolejn膮 mocn膮 podwy偶k臋. Z drugiej strony wydaje si臋, 偶e dzisiaj mo偶emy obserwowa膰 jedynie realizacj臋 zysk贸w. EBC nie jest a偶 tak jastrz臋bi na ten moment, aby zdominowa膰 franka. SNB utrzymuje wysokie projekcje inflacyjne, kt贸re b臋d膮 determinowa艂y dalsze podwy偶ki. 殴r贸d艂o: xStation5

Sporo rozd藕wi臋k mi臋dzy cz艂onkami BoE powoduje s艂abo艣膰 funta. BoE podnosi zacznie mniej ni偶 inne banki centralne i dodatkowo widzi szybciej recesj臋 i ni偶sz膮 inflacj臋 ni偶 wcze艣niej, co mo偶e sk艂oni膰 bank do umiarkowanych podwy偶ek. W tym wypadku si艂a EBC mo偶e by膰 wy偶sza ni偶 BoE. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t