Otwórz konto Otwórz demo

Giełdy w USA po otwarciu

17:02 11 czerwca 2019

Indeksy w USA otwierają się po godzinie 15:30 na plusie. Jednak zaraz po rozpoczęciu sesji można obserwować pewien marazm, co może przełożyć się na korektę. Jeszcze przed godziną 17:00 możemy obserwować nieznaczne cofnięcie. Co prawda tendencja w ostatnich dniach jest wyraźnie wzrostowa, niemniej brakuje przesłanek do dalszych wzrostów. Po kilku dniach jednostajnego wręcz ruchu, niewykluczona jest korekta spadkowa.

S&P500

Patrząc na S&P500 (US500) widać, że właściwie od 4 czerwca znajdujemy się w silnym trendzie wzrostowym. Dopiero załamanie poziomu 2887 pkt, może doprowadzić do większej przeceny.

Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót