馃搲Gorsze nastroje na US500 przed danymi

14:39 17 wrze艣nia 2021

馃棑Dzisiaj opublikowany zostanie indeks zaufania konsument贸w UoM, kt贸ry miesi膮c temu zaskoczy艂 bardzo negatywnym odczytem. Czy b臋dzie to sygna艂 do wyrwania indeks贸w z niskiej zmienno艣ci?

Zmienno艣膰 na kontraktach przed otwarciem sesji na Wall Street bardzo ograniczona. W zasadzie to spadki nie przekraczaj膮 0,1%, chocia偶 w okolicy godziny 12:00 obserwowali艣my wyra藕ne cofni臋cie na europejskich indeksach, za czym próbowa艂y ruszy膰 kontrakty ameryka艅skie. Du偶a cz臋艣膰 ruchu zosta艂a jednak zniesiona. Pomimo tego, 偶e do tej pory zmienno艣膰 by艂a niska to jednak mamy bardzo ciekawy dzie艅. Po pierwsze o godzinie 16:00 opublikowany zostanie indeks zaufania konsumentów UoM. W sierpniu odczyt zaskoczy艂 bardzo negatywnie spadaj膮c do poziomu 70,3 punktów, najni偶ej od 2011 roku. Teraz oczekuje si臋 bardzo niewielkiego odbicia do poziomu 72 punktów. Przed pandemi膮 odczyty przekracza艂y cz臋sto 95-100 punktów.

Drugi czynnik, który mo偶e ruszy膰 zmienno艣ci膮, to tzw. dzie艅 Trzech Wied藕m. Zawsze w ostatnim miesi膮cu kwarta艂u w trzeci pi膮tek miesi膮ca wygasaj膮 kontrakty terminowe na akcje, indeksy, opcje, itd. Wobec wygasania kontraktów, w szczególno艣ci w ostatniej godzinie handlu, oczekiwany jest wzrost zmienno艣ci, który mo偶e doprowadzi膰 do wybicia z ostatnich ruchów bocznych na wielu rynkach akcyjnych.

US500 jest niezdecydowany co do kierunku, w szczególno艣ci podczas dzisiejszej sesji. W przypadku negatywnej reakcji nie jest wykluczone prze艂amanie 50 sesyjnej 艣redniej. Z drugiej strony okolice zniesienia 38.2 to kluczowy opór w ostatniej konsolidacji. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t