Kalendarz ekonomiczny: Decyzje BoE i EBC, wyniki amerykańskich megatechów

09:59 2 lutego 2023
 • Europejskie indeksy otworzą się wyżej
 • Decyzje Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych
 • Raporty o wynikach amerykańskich megatechów - Apple, Amazon i Alphabet

Rynki terminowe wskazują na wyższe otwarcie europejskiej sesji kasowej w dniu dzisiejszym. Na rynku panuje sentyment risk-on po wczorajszej decyzji FOMC. Amerykański bank centralny podniósł stopę procentową zgodnie z oczekiwaniami o 25 punktów bazowych, a przewodniczący Fed zauważył, że proces dezinflacji już się rozpoczął. Dziś inwestorzy poznają jeszcze dwie ważne decyzje banków centralnych - Banku Anglii (13:00) i EBC (14:15). Oczekuje się, że oba banki podniosą dziś stopy o 50 punktów bazowych, a inwestorzy są ciekawi, czy spowolnienie tempa zacieśniania w Ameryce Północnej (BoC i Fed) wpłynęło na nastawienie bankierów centralnych w Europie. Poza BoE i ECB, inwestorzy powinni również pamiętać, że publikacje wyników za IV kwartał z amerykańskich spółek mega-tech (Apple, Amazon i Alphabet) mogą zwiększyć zmienność na amerykańskich indeksach po zamknięciu sesji kasowej na Wall Street.

13:00 - Decyzja Banku Anglii

14:15 - Decyzja Europejskiego Banku Centralnego

14:30 - Kanada, pozwolenia na budowę za grudzień. Oczekiwane: -4,5% m/m. Poprzedni: +14.1% m/m

14:30 - USA, jobless claims. Oczekiwane: 200k. Poprzednio: 186k

14:30 - USA, pakiet danych za IV kwartał 2022 r.

 • Unit Labor Costs. Oczekiwane: 1,5% k/k. Poprzedni: 2,4% k/k
 • Wydajność pracy w sektorze pozarolniczym. Oczekiwane: 2,5% k/k. Poprzedni: 0.8% k/k

16:00 - USA, zamówienia fabryczne za grudzień. Oczekiwane: +2.3% m/m. Poprzednia: -1.8% m/m

16:30 - EIA zapasy gazu ziemnego. Oczekiwane: -142 bcf. Poprzednie: -91 bcf

Przemówienia bankierów centralnych

 • 9:30 - SNB Maechler
 • 13:30 - Prezes BoE Bailey (konferencja prasowa po posiedzeniu)
 • 14:45 - Prezes EBC Lagarde (konferencja prasowa po posiedzeniu)
 • 15:15 - prezes BoE Bailey (konferencja prasowa po posiedzeniu)
 • 16:15 - Prezes EBC Lagarde
 • 18:30T - prezes SNB Jordan
 • 19:30 - Prezes EBC Lagarde

Najważniejsze wyniki z Wall Street

 • Bristol-Myers Squibb (BMY.US) - przed otwarciem rynku
 • Conocophillips (COP.US) - przed otwarciem rynku
 • Eli Lily (LLY.US) - przed otwarciem rynku
 • Harley-Davidson (HOG.US) - przed otwarciem rynku
 • Honeywell International (HON.US) - przed otwarciem rynku
 • Merck & Co (MRK.US) - przed otwarciem rynku
 • Alphabet (GOOGL.US) - po zamknięciu rynku
 • Amazon (AMZN.US) - po zamknięciu rynku
 • Apple (AAPL.US) - po zamknięciu rynku
 • Ford Motor (F.US) - po zamknięciu rynku
 • MicroStrategy (MSTR.US) - po zamknięciu rynku
 • Qualcomm (QCOM.US) - po zamknięciu rynku
 • Starbucks (SBUX.US) - po zamknięciu rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót