Kalendarz ekonomiczny: Przemówienia bankierów centralnych w centrum uwagi

08:43 17 maja 2021
 • Rynek kontraktów terminowych wskazuje na płaskie otwarcie sesji w Europie

 • Kryptowaluty reagują na tweety Muska

 • Przemówienia członków Fed i BoE

Jak wskazuje rynek kontraktów terminowych, w poniedziałek czeka nas płaskie otwarciej sesji europejskiej po mieszanej sesji azjatyckiej. Rynki kryptowalutowe ucierpiały w weekend, kiedy Musk zasugerował, że Tesla mogłaby sprzedać swoje udziały w Bitcoinach. Niemniej Bitcoin skoczył w górę  dziś tuż po 8:00 rano po tym, jak prezes Tesli zaprzeczył sprzedaży udziałów w kryptowalutach.

Na dziś zaplanowanych jest kilka odczytów, ale żaden z nich nie powinien mieć większego wpływu na rynki. Z kolei po południu na rynkach walutowych zmienność może zapewnić szereg wystąpień przedstawicieli Fed i BoE.

10:00 - Włochy, inflacja CPI za  kwiecień (dane finalne). Pierwszy odczyt: 1,1% r/r

14:00 - Polska, bazowy wskaźnik CPI za kwiecień. Oczekiwania: 3.8% r/r. Poprzednio: 3.9% r/r

14:30 - USA, Indeks New York Empire (maj). Oczekiwania: 24. Poprzednio: 26.3

14:30 - Kanada, rozpoczęte budowy domów (kwiecień). Oczekiwania: 292,5k. Poprzednio: 335,2k

Przemówienia bankierów centralnych:

 • 16:05 - Clarida z Fed

 • 16:15 - Tenreyro z Fed

 • 16:25 - Bostic z Fed

 • 16:25 - Clarida z Fed

 • 17:30 - Vlieghe z BoE

 • 18:30 - Haldane z BoE

Wyniki spółek z Wall Street:

 • Clover Health Investments (CLOV.US) - przed otwarciem rynku

 • Esports Entertainment Group (GMBL.US) - po zamknięciu rynku

 • Ideanomics (IDEX.US) - po zamknięciu rynku

 • Tencent Music Entertainment (TME.US) - po zamknięciu rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót