Kalendarz makro: Wystąpienie Bidena, przemówienia Powella i Macklema

09:27 7 lutego 2023
 • Europejskie indeksy rozpoczynają sesję wyżej

 • Przemówienia Powella i Macklema

 • W nocy Biden wygłosi orędzie o stanie Państwa

Europejskie indeksy giełdowe rozpoczęły dzisiejsze notowania nieco wyżej, a większość głównych indeksów ze Starego Kontynentu w pierwszych minutach handlu notowała wzrosty o 0,2-0,3%. DAX rozpoczął dzień od 0,1% byczej luki cenowej. Zyski te zostały jednak szybko wymazane. AUD jest lepszy od innych walut G10 po podwyżce stóp procentowych przez RBA i zapowiedzi kolejnych podwyżek w przyszłości. Metale szlachetne korzystają na słabości USD. Ceny surowców energetycznych są zróżnicowane - ropa naftowa zyskuje, a gaz ziemny traci na wartości.

Kalendarz ekonomiczny na dziś jest lekki, przynajmniej jeśli chodzi o publikacje danych. Wczesnym popołudniem inwestorzy otrzymają dane dotyczące bilansu handlowego z Kanady i Stanów Zjednoczonych, a następnie regularny cotygodniowy raport API dotyczący zapasów ropy w USA. Na dziś zaplanowano jednak sporo wystąpień członków głównych banków centralnych i te mogą być źródłem dodatkowej zmienności na rynkach. Najbardziej oczekiwane wystąpienia będą należały do przewodniczącego Fed Powella (18:00) i gubernatora BoC Macklema (18:30). Wreszcie, prezydent USA Biden ma wygłosić swoje coroczne przemówienie o stanie Państwa (środa, 03:00).

14:30 - Kanada, bilans handlowy za grudzień. Oczekiwane: -C$1,0 mld. Poprzedni: -C$0,04 mld

14:30 - USA, bilans handlowy za grudzień. Oczekiwane: -68,5 mld USD. Poprzedni: -$61.5 mld

22:40 - Raport API o zapasach ropy w USA. Oczekiwane: +2,1 mb. Poprzednie: +6,33 mb

Środa, 03:00 - Biden przemawia o stanie państwa

Przemówienia bankierów centralnych

 • 10:00 - BoE Ramsden

 • 11:00 - ECB Villeroy

 • 11:15 - BoE Pill

 • 16:00 - BoE Cunliffe

 • 18:00 - Fed Chair Powell

 • 18:00 - ECB Schnabel

 • 18:30 - BoC Macklem

 • 20:00 - Fed Barr

Najważniejsze raporty o zarobkach w USA

 • Hertz Global (HTZ1.US) - przed otwarciem rynku

 • Royal Caribbean Cruises (RCL.US) - przed otwarciem rynku

 • Paycom Software (PAYC.US) - po zamknięciu rynku

 • Western Union (WU.US) - po zamknięciu rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót