Otwórz konto Otwórz demo

Kanada - stopa procentowa: 1,5% (oczekiwano: 1,5%)

15:00 11 lipca 2018
Bank Kanady podniósł stopę procentową do poziomu 1,5% z poprzedniego poziomu 1,25%. Decyzja zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót