Otwórz konto Otwórz demo

Kanada - Zmiana zatrudnienia: 54,1tys.

13:30 10 sierpnia 2018

Konsensus: 17,5 tys.; poprzednio: 31,8 tys. 

 

Zmiana zatrudnienia na pełen etat: -28 tys.

Poprzednio: 9,1 tys.

 

Zmiana zatrudnienia na niepełny etat: 82 tys.

Poprzednio: 22,7 tys. 

 

Stopa bezrobocia: 5,8%

Konsensus: 5,9%; poprzednio: 6,0%

Dane za lipiec. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót